Khi học tập về tính chất của một chất khí như thế nào đó, thắc mắc được đưa ra là làm nuốm nào để biết được chất khí kia nặng hay nhẹ nhàng hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối của không khí


Vậy tỉ khối của chất khí là gì? phương pháp tỉ khối của hóa học khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, tất cả hổn hợp khí đối với Hidro (H2) tuyệt so cùng với Oxi (O2), Heli (He) và không khí, tất cả sẽ được câu trả lời qua nội dung bài viết này.


Bạn vẫn xem: Tỉ khối là gì, phương pháp và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí – hoá 8 bài bác 20

– Tỉ khối là quan niệm chỉ áp dụng cho chất khí.

– Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn khí B từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

– vào đó: 

*
: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: khối lượng mol của khí A

 MB: khối lượng mol của khí B

– Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem chất A nặng nề hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A với trọng lượng mol của khí B.

 – bí quyết tính tỉ khối của khí A so với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để hiểu khí B nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B đối với khí A:

 – bí quyết tính tỉ khối của khí B đối với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay dịu hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

– Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng hay nhẹ nhàng hơn không khí?

• Thực tế, trong không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để dễ dàng và đơn giản ta xem chứa 80% khí nito và 20% khí oxi. Cân nặng mol của không gian (tức là 1 mol không khí) được tính bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để biết khí A nặng nề hay nhẹ hơn không khí từng nào lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với cân nặng mol của không gian (=29g/mol)

 – Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro vơi hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần?

– Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không gian nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của chất khí

1. Phương pháp tính tỉ khối đối với Hidro (H2).

– Tỉ khối của khí A đối với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Phương pháp tính tỉ khối đối với Heli (He).

– Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối so với Oxi (O2).

– Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với ko khí.

– Tỉ khối của khí A so với ko khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của hỗn hợp khí

– Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài xích tập áp dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có phần đa khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy mang đến biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí như thế nào nặng hơn hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

* giải thuật bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là vơi nhất mH2= 2g bởi vì vậy tất cả các khí phần đông nặng rộng khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bởi 0,965 lần không khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm cân nặng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối so với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải mã bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

– trọng lượng mol của những khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu phần lớn khí nào vào trong bình (từ phần đông thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bởi cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích bài toán làm này?

* giải mã bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

– Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

 

 

 

 

a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được phần lớn khí gồm tỉ khối so với không khí lớn hơn 1

– Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

– Khí cacbon đioxit nặng rộng không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được hầu hết khí còn sót lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ dại hơn 1:

– Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần ko khí

– Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bằng 0,55 lần ko khí.

Xem thêm: Thế Nào Là Vật Liệu Cách Điện !, Vật Liệu Cách Điện Là Gì

Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên góp ích cho những em. Gần như góp ý và thắc mắc những em sung sướng để lại bình cách thức dưới bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.