Khi học về đặc thù của một chất khí nào đó, thắc mắc được đặt ra là làm vắt nào để hiểu rằng chất khí kia nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi so với hidro


Vậy tỉ khối của chất khí là gì? phương pháp tỉ khối của hóa học khí như vậy nào? làm thế nào tính được tỉ khối của khí, hỗn hợp khí so với Hidro (H2) hay so cùng với Oxi (O2), Heli (He) với không khí, toàn bộ sẽ được giải đáp qua nội dung bài viết này.


I. Tỉ khối của hóa học khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của chất khí: 

- Tỉ khối là tư tưởng chỉ thực hiện cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

- trong đó: 

*
: tỉ khối của khí A so với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của hóa học khí A so với hóa học khí B xem hóa học A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B từng nào lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 - công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để hiểu khí B nặng hay nhẹ hơn A bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B so với khí A:

 - công thức tính tỉ khối của khí B đối với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay dịu hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không gian là hỗn hợp nhiều khí, mặc dù nhiên, để đơn giản và dễ dàng ta xem chứa 80% khí nito cùng 20% khí oxi. Cân nặng mol của không khí (tức là 1 mol ko khí) được tính bằng trọng lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để tìm hiểu khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với cân nặng mol của không gian (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro nhẹ hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

*

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay bầu không khí nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của chất khí

1. Phương pháp tính tỉ khối so với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối so với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A đối với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A đối với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với không khí.

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài xích tập áp dụng cách tính tỉ khối của hóa học khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có đều khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy mang đến biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí làm sao nặng hơn hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần?

* lời giải bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g vị vậy toàn bộ các khí phần lớn nặng rộng khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ nhàng hơn không khí và bởi 0,965 lần không khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng rộng không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng rộng không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm trọng lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải thuật bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- trọng lượng mol của những khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu hầu như khí nào vào trong bình (từ đều thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích việc làm này?

* lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

- Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với ko khí, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

*


a) Đặt bình ngửa (miệng bình phía lên trời) thu được gần như khí có tỉ khối đối với không khí to hơn 1

- Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng rộng không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình phía xuống đất) thu được hầu hết khí còn lại có tỉ khối so với không khí nhỏ tuổi hơn 1:

- Khí hiđro khối lượng nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần ko khí

- Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bởi 0,55 lần không khí.

Xem thêm: Top 33+ Các Kí Hiệu Trong Toán Học Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10

Hy vọng với nội dung bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của hóa học khí, tất cả hổn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên góp ích cho các em. Gần như góp ý và thắc mắc các em vui mắt để lại bình hình thức dưới nội dung bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.