1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và chế tạo với nhị cạnh ấy nhì góc bởi nhau.
Bạn đang xem: Lý thuyết bài 6: tia phân giác của góc

1. Tia phân giác của một góc 

Định nghĩa: Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo thành với hai cạnh ấy nhị góc bởi nhau. 

2. Dìm xét

Nếu tia (Oz) là tia phân giác của góc (xOy) thì (widehatxOz=widehatyOz=dfracwidehatxOy2)

*
 

3. Chú ý

Đường thẳng chứa tia phân giác hotline là mặt đường phân giác.

plovdent.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp plovdent.com
Xem thêm: What Is A Charter School? The Charter School Of Wilmington

Cảm ơn các bạn đã thực hiện plovdent.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.