Khái niệm nhì đường thẳng tuy vậy song, tính chất và phương pháp nhận biết, cách chứng minh 2 đường thẳng tuy vậy song ở lớp 7. Tiên đề Ơ-clit.

Bạn đang xem: Tiên đề ơ clit

Hệ thống lại lý thuyết cần ghi nhớ dưới đây.

1. Khái niệmhai đường thẳng tuy vậy song

– Định nghĩa: nhì đường thẳng tuy vậy song là nhì đường thẳng không có điểm chung. Ký kết hiệu .

– Tính chất: nhị đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc tuy vậy song.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt nhì đường thẳng song song thì:

a) hai góc so le trong bằng nhau.

b) hai góc đồng vị bằng nhau.

c) nhị góc trong cùng phía bù nhau.

3. Dấu hiệu nhận biết nhị đường thẳng tuy vậy song

Nếu đường thẳng

*
cắt hai đường thẳng
*
và trong các góc tạo thành tất cả một cặp góc so le vào bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì với
*
tuy vậy song với nhau.

Minh họa bằng hình vẽ về dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng tuy nhiên song:

*

3. Bí quyết chứng minh 2 đường thẳng tuy nhiên song lớp 7

Cách chứng minh bằng 2 cách:

*

4. Tiên đề Ơ-clit

Qua một điểm ở bên cạnh một đường thẳng chỉ bao gồm một đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.

*Chú ý: Tiên đề này sử dụng rất nhiều trong chứng minh 2 đường thẳng song song từ lớp 7 về sau.

5. Bài bác tập

Bài 1: Vẽ hình theo phong cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ góc

*
Lấy điểm nằm trong góc
*
. Qua vẽ đường thẳng
*
tuy vậy song với cắt tại với đường thẳng
*
song song với cắt tại
*
.

Bài 2: đến hình 22. Biết

*
*
. Tính
*

*

Bài 3: đến hình 23. Biết

*
. Chứng minh
*
.

Xem thêm: Mobaxterm Là Gì - Reviews, Tính Năng, Bảng Giá, So Sánh

*

Bài 4: mang lại hai đường thẳng cùng tuy nhiên song với nhau. Đường thẳng cắt ; lần lượt tại

*
*
. Tia là phân giác của góc .