Tiếng anh lớp 7 Unit 10 A Closer Look 1 SGK mới chi tiết

Bài tập A Closer Look 1 nằm trong : Unit 10 lớp 7

Put the words below into the table lớn describe the types of energy.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 mới unit 10: a closer look 1 trang 40

Task 1. Put the words below into the table to lớn describe the types of energy.

(Đặt những tử dưới vào bảng để miêu tả những nhiều loại năng lượng)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

Những mối cung cấp năng lượng

Thuận lợi

Bất lợi

gió

nhiều

không phải luôn có sẵn

nước/ thủy điện

sạch cùng an toàn

đắt, không có sẵn

mặt trời

có thể phục hồi, nhiều và sạch, an toàn

đắt

khí đốt sinh học

có thể phục hồi, nhiều, bao gồm sẵn với sạch, an toàn

gây hại, gây ô nhiễm

hạt nhân

có thể phục hồi được với sạch

đắt tiền, nguy hiểm

than đá, dầu, khí từ bỏ nhiên

nhiều

gây hại, có thể cạn kiệt, khiến ô nhiễm

Task 2. Compare your answers with a partner.

(So sánh phần đông câu vấn đáp với một các bạn học)

Example:

I think biogas is renewable.

Me too. I also think it is abundant & cheap.

Tạm dịch:

Ví dụ: A: Tôi nghĩ về khí đốt hoàn toàn có thể phục hồi được.

B: Tôi cũng thế. Tôi cũng nghĩ về nó các và rẻ.

Task 3. Look at the pictures and complete these sentences, using the words in 1

(Nhìn vào những album và kết thúc những câu này, sử dụng những từ vào phần 1)

*
Hướng dẫn giải:

1. Solar; safe

Tạm dịch: Năng lượng mặt trời là hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên, nó sạch cùng an toàn.

Giải thích: Solar energy là năng lượng mặt trời, nhờ vào hình hình ảnh ta hoàn toàn có thể chọn từ "solar", sau and là từ bỏ ngang nghĩa cùng với từ đến trước nó đề xuất ta lựa chọn "safe"

2. Non-renewable

Tạm dịch: Sử dụng than đá gây ô nhiễm, cùng nó không thể phục sinh được.

Giải thích: ta do dự giữa 2 tính từ sở hữu nghĩa xấu đi là "non-renewable" và "expensive" yêu cầu ta dùng phép các loại trừ, làm câu 3 4 trước

3. Wind; clean

Tạm dịch: Năng lượng gió thì nhiều. Và nó cũng sạch với an toàn.

Giải thích:  cùng với bí quyết chọn sinh sống câu 1, nhờ vào dấu hiệu "and"

4. Dangerous; expensive

Tạm dịch: Năng lượng hạt nhân hoàn toàn có thể phục hồi cùng sạch. Dẫu vậy nó nguy khốn và đắt.

Giải thích: ta không biết giữa 2 tính từ có nghĩa tiêu cực là "non-renewable" cùng "expensive" nhưng cần yếu dùng "non-renewable" khi nói về năng lượng hạt nhân bắt buộc ta chọn "expensive"

Task 4. Listen and repeat. Which words are stressed on the first syllable & which ones are stressed on the second syllable? Put them in the appropriate columns.

(Nghe và lặp lại. Từ làm sao được dìm ở âm tiết trước tiên và từ bỏ được nhấn ở âm tiết lắp thêm hai? Đặt nó vào những cột thích hợp)

Click tại trên đây để nghe:

 

*

Hướng dẫn giải:

Ooo

oOo

dangerous

plentiful

limited

easily

energy

expensive

abundant

convenient

enormous

Task 5. Read the following sentences và mark (") the stressed syllable in the underlined words. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Đọc những câu sau và đánh dấu (") vào đa số từ được gạch dưới. Kế tiếp nghe, soát sổ và lặp lại)

Click tại trên đây để nghe:

 

https://plovdent.com/wp-content/uploads/2019/12/0-track-30_3_1575697802.mp3

*

Hướng dẫn giải:

1. A"nother, re"newable

2. Convenient, a’bundant

3. "limited, environment

4. "plentiful, "easily

5. Ex"pensive, ’dangerous

Tạm dịch:

1. Than đá đang được sửa chữa thay thế bằng một nguồn hoàn toàn có thể phục hồi được.

2. Tích điện gió dễ ợt và nhiều.

3. Khí thiên nhiên bị số lượng giới hạn và nó gây hại mang lại môi trường.

4. Tích điện mặt trời nhiều và rất có thể được thay thế sửa chữa dễ dàng.

5. Tích điện hạt nhân thì đắt với nguy hiểm.

Xem thêm: Write A Letter Your Pen Friend (About 80, Unit 2 Lớp 11: Writing

Tiếng anh lớp 7 Unit 10 A Closer Look 1 SGK mới chi tiết được đăng ở thể loại giải anh 7 và soạn theo SKG giờ Anh lớp 7. Giải bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 7 được soạn bởi những thầy thầy giáo dạy giỏi Tiếng Anh tư vấn, ví như thấy tốt hãy share và phản hồi để đa số chúng ta khác cùng học tập cùng.