Phần A closer look 2 sẽ giúp bạn học tập ôn tập ngữ pháp câu đk loại 1 và một số loại 2 thông qua các bài bác tập thực hành thực tế và trò nghịch vui nhộn theo chủ đề "pollution" (ô nhiễm). Phần này cũng trở thành cung cấp cho thêm một trong những từ vựng quan liêu trộng. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 – Unit 7: Pollution

Grammar

Conditional sentences - type 1 (Câu đk - các loại 1)

Loại câu điều kiện này mô tả điều kiện hoàn toàn có thể hoặc ko thể triển khai trong tương lai.Cấu trúc của câu đk loại 1: If + s + V (simple present), s + will/won’t + V (bare infinitive)Thì bây giờ đơn được dùng trong mệnh đề if.Thì sau này đơn được sử dụng trong mệnh đề chính.Những cồn từ khiếm khuyết khác hoàn toàn có thể dùng vào mệnh đề chủ yếu (may/might/can...).

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 tập 2

Ex:

If I have the money, I will buy a big house. (Nếu tôi bao gồm tiền, tôi vẫn mua một căn nhà lớn.)I will be late for work if you don’t drive faster. (Tôi đã bị trễ làm nếu bạn không lái xe cấp tốc lên.)If you want to pass the exam, you must study harder. (Nếu bạn muốn thì đỗ, chúng ta phải học tập hành cần mẫn hơn.)

Conditional sentences - Type 2 (Câu đk - một số loại 2)

Câu điều kiện loại 2 mô tả điều kiện không có thật hay được dùng làm nói lên sự tưởng tượng của bạn nói (điều kiện ko thể xẩy ra ở bây giờ hoặc sinh hoạt tương lai).Cấu trúc: If + s + V(past simple), s + would/could/might + verb (bare infinitive

(“could” rất có thể dùng sinh sống mệnh đề chính, mệnh đề if hoặc cả hai.) 

Ex:

If I were you, I would buy that bicycle. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cài chiếc xe đạp đó.)If I became rich, I would spend all my time travelling. (Nêu tôi giàu, tôi đang dành toàn bộ thời gian để đi du lịch.)If my dog could talk, he would/could tell me what he wants. (Nếu nhỏ chó của tôi có thể nói rằng chuyện, nó vẫn nói mang đến tôi biết nó muốn những gì.)

Lưu ý: trong mệnh đề không tồn tại thật ở hiện nay tại, họ có nỗ lực dùng were cầm cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề if.

1. Put the verbs in the brackets into the correct form.(Đặt đông đảo động từ vào ngoặc đối chọi vào đúng hình thức.)

Giải:

If we recycle more, we will help the earth. (Nếu bọn họ tái chế các hơn; bọn họ sẽ góp Trái đất.)Factories won’t dump waste into rivers if the goverment fines them heavily. (Những bên máy sẽ không xả hóa học thải vào sông nếu chính phủ phạt họ siêu nặng.)If people travel to work by bus, there will be fewer fumes. (Nếu bạn ta đi làm bằng xe pháo buýt, vẫn ít tất cả khí thải xe tương đối hơn.)We will save thousands of trees if we don’t waste paper. (Chúng ta đang cứu hàng vạn cây nếu họ không tiêu tốn lãng phí giấy.)If we use water carefully, more people will have fresh water. (Nếu bọn họ sử dụng nước cẩn thận, ngày càng có rất nhiều người bao gồm nước sạch.)

2. Combine each pair of sentences to lớn make a conditional sentence type 1.(Kết hợp rất nhiều cặp câu để làm thành câu đk loại 1)

Giải:

Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school. (Học sinh đang nhận thức việc bảo đảm môi trường nếu cô giáo dạy những vấn đề môi trường ở trường.)When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns. (Khi ô nhiễm và độc hại ánh sáng xảy ra sẽ chuyển đổi kiểu xử sự của chúng.)The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power khổng lồ renewable esaerzy axares. (Mức độ ô nhiễm và độc hại phóng xạ sẽ sút nếu họ thay tích điện hạt nhân bằng nguồn tích điện tái sinh.)If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable khổng lồ reproduce. (Nếu nhiệt độ nước tăng, vài sinh đồ dùng dưới nước sẽ không còn thể sinh sản.)People will get more disease if the water is contaminated. (Người ta bị bệnh càng những nếu nước bị lây truyền dộc.)

3. Match if clause in A with a suitable main clause in B.(Nối mệnh đề if vào phần A với mệnh đề thiết yếu trong phần B.)

Giải:

If I were you, I would look for a new place khổng lồ live. (Nếu tôi là bạn, tôi đã tìm một nơi bắt đầu để sống.)If Lan wasn’t ill, she would join our tree planting activity. (Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy vẫn tham gia vận động trồng cây của chúng ta.)If there were fewer cars on the road, there would be less pollution. (Nếu gồm ít xe tương đối trên đường, sẽ có được ít ô nhiễm.)If people really cared about environment, they wouldn’t dump waste into the lake.

Xem thêm: Đâu Là Kim Loại Có Nhiệt Độ Nóng Chảy Thấp Nhất Và Cao Nhất? ?

(Nếu fan ta thật sự niềm nở về môi trường, họ sẽ không thải hóa học thải vào hồ.)If there was no fresh water in the world, what would happen? (Nếu không tồn tại nước sạch sẽ trên thay giới, điều gì đang xảy ra?)

4. Put the verbs in brackets into the correct form. (Đặt gần như động từ bỏ ngoặc solo thành hình thức đúng.)

Giải:

If you were the president, what would you do khổng lồ help the environment. (Nếu bạn là tổng thống, các bạn sẽ làm gì để giúp đỡ môi trường?)They get sick so often. If they exercised more, they would be healthier. (Họ mắc bệnh rất thường xuyên. Ví như họ luyện tập nhiều hơn, bọn họ sẽ mạnh bạo hơn.)If I had one million US dollars, I would build more parks in our city. (Nếu tôi có một triệu đô la Mỹ, tôi sẽ xây dựng thêm khu vui chơi công viên trong thành phố chúng ta.)Ngoc’s mother is unhappy. If Ngoc tidied her room every day, her mother wouldn’t be so upset. (Mẹ Ngọc ko vui. Nếu Ngọc lau chùi phòng cô ấy từng ngày, người mẹ cô ấy đang không tức bực như vậy.)There isn’t a garden at our house. If there were, we would grow vegetables. (Không bao gồm một khu vườn ở trong nhà chúng tôi. Giả dụ có, shop chúng tôi sẽ trồng rau.)

5. Write a conditional sentence type 2 for each situation. (Viết nhiều loại câu điều kiện loại 2 cho từng tình huống, như vào ví dụ.)

Giải:

If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive. (Nếu người ta ko xả rác trên đường, nó đã trông quyến rũ hơn.)If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view. (Nếu không tồn tại quá nhiều bảng hiệu trên phố phố, bạn ta rất có thể tận hưởng được quang cảnh.)If there wasn’t so much light in the đô thị at night, we could see the stars clearly.(Nếu không có quá nhiều ánh nắng trong thành phố vào ban đêm, bạn cũng có thể thấy những ngôi sao 5 cánh thật rõ.)If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month. (Nếu họ không bật máy cân bằng suốt ngày, chúng ta sẽ không trả 3 triệu đ cho tiền điện một tháng.)If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain khổng lồ its owner. (Nếu cửa hàng karaoke không khiến nhiều tiếng ồn từng đêm, tín đồ dân đã không than thở chủ của nó.)She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office. (Cô ấy sẽ không bị đau đầu sau khi làm việc hằng ngày nếu cô ấy không làm việc ở một công sở ồn ào.)

6. Chain Game: Trò chơi nối kết

Giải:

Làm bài toán theo nhóm. Học sinh A ban đầu với câu đk loại 1 hoặc các loại 2. Học viên B áp dụng câu cuối của học viên a để bắt đầu câu của anh ấy ấy. Học viên c làm cho tương tự. Thường xuyên trò chơi cho đến khi thầy giáo bảo ngừng.

A: If each person plats a tree, there will be a lot of trees. (Nếu mọi cá nhân trồng 1 cái cây, sẽ có tương đối nhiều cây.)B: If there are a lot of trees, the air will be cleaner. (Nếu có nhiều cây, ko khí đã sạch hơn.)C: If the air is cleaner, fewer people will be ill. (Nếu không khí sạch sẽ hơn, đã ít fan bị bệnh.)D: If there were fewer people ill, the world would be happier. (Nếu gồm ít người nhỏ xíu hơn. Thì thế giới sẽ hạnh phúc hơn.)