Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I lượt thích to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours khổng lồ study Vietnamese in the afternoon. Usually I vì chưng my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to lớn Taronga Zoo. 

Dịch Script:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây chừ tôi đã học lớp 6 trên PLC Sydney. Tôi đam mê học ở đây, do tôi say đắm học sinh sống trường người vợ sinh. Những giáo viên vào trường tôi rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời, cùng giáo viên yêu mến của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy cửa hàng chúng tôi môn toán. Tôi có cha giờ nhằm học giờ Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài xích tập sống nhà vào khung giờ nghỉ. Công ty chúng tôi mặc đồng phục mặt hàng ngày, nhưng bây giờ chúng tôi ko mặc, vì chúng tôi sẽ mang lại sở thú Taronga.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 2

2. Can you correct the punctuation in these sentences? 

(Em rất có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?)

*

Hướng dẫn giải:

1. School starts on the 5th September.

2. Does he live in Ha Noi?

3. I"m excited about the first day of school.

4. Are you doing your homework?

5. We’re having an English lesson in class? 

Tạm dịch:

1. Trường ban đầu vào ngày 5 mon 9.

2. Anh ấy bao gồm sống ở thành phố hà nội không?

3. Tôi mặt hàng hứng về ngày thứ nhất đi học.

Xem thêm: Tổng Hợp 30 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Mà Em Thích Hay Nhất (Dàn Ý

4. Nhiều người đang làm bài xích tập ở nhà của bạn?

5. Cửa hàng chúng tôi có một bài học kinh nghiệm tiếng Anh trong lớp học?

3. Can you correct the passage? Write the correct version. 

(Em có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại mang lại đúng)

*

Hướng dẫn giải:

Hi. I"m Phong và I’m from Ho đưa ra Minh City. I wear my uniform to lớn school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science. 

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Phong và tôi đến từ Thành phố hồ Chí Minh. Tôi mang đồng mục mang lại trường hàng ngày. Giáo viên mếm mộ của tôi là thầy Trung. Thầy ấy dạy tôi môn khoa học.