Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc nhị một ẩn sốChuyên đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với mặt đường trònChuyên đề: hình tròn - Hình Nón - Hình Cầu
Tìm giá trị của x để biểu thức có mức giá trị vừa lòng đẳng thức, bất đẳng thức
Trang trước
Trang sau

Tìm quý giá của x nhằm biểu thức có giá trị thỏa mãn nhu cầu đẳng thức, bất đẳng thức

Phương pháp giải

a) Tìm điều kiện của x nhằm biểu thức A m ; A ≥ m; A ≤ m)

+ tìm kiếm đkxđ

+ Rút gọn biểu thức (nếu cần)

+ biến đổi điều khiếu nại A 2 + b2 ≥ 2ab

A2 ≥ 0 với đa số A.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm quý giá của x nhằm biểu thức

*
có mức giá trị bằng 2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

3√x = 2√x + 4 ⇔ √x = 4 ⇔ x = 16.

Vậy x = 16.

Ví dụ 2: cho biểu thức

*
tìm x để 1/P ≤ -5/2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x ≠ 4 .

Ta có:

*

Vậy 0 p. = -2/3 khi x = 0.

Bạn đang xem: Tìm giá trị của biểu thức

Bài tập trắc nghiệm từ luyện

Bài 1: Biểu thức

*
có giá trị bằng 2 khi:

A. X = 4. B. X = 2

C. X = 8D. X = 16.

Hiển thị đáp án

Bài 2: giá trị nào của x tạo cho biểu thức

*
có mức giá trị bằng -1.

A. X = 36B. X = 4

C. X = 0D. Đáp án khác.

Hiển thị đáp án

Bài 3: cực hiếm nào của x dưới đây làm mang lại biểu thức

*
.

A. X 9.

C. Không có giá trị như thế nào của xD. đa số x ∈ R.

Hiển thị đáp án

Bài 4: có bao nhiêu quý giá nguyên của x thỏa mãn nhu cầu

*

A. 3 B. 9

C. 4D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 5: giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức

*
là:

A. 4B. 6

C. 8D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 6: Tìm quý hiếm của x để biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

⇔ 4 -2√x 2 ⇔ x > 4 (t/m đkxđ).

Bài 7: đến

*
. Kiếm tìm x nhằm biểu thức
*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0.

Ta có :

*

⇔ x + 8√x - 3 ≥ 0 (Vì x + 1 > 0)

⇔ (√x + 4)2 ≥ 19

⇔ √x + 4 ≥ √19 (Vì √x + 4 > 0)

⇔ √x *ge; √19 - 4

⇔ x ≥ 35 - 8√19

Vậy x ≥ 35 - 8√19

Bài 8: kiếm tìm x để

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x > 0; x ≠ 9 .

*

⇔ √x - 3 > 0

⇔ √x > 3

⇔ x > 9.

Vậy x > 9.

Bài 9: cho biểu thức:

*

Tìm x để biểu thức có giá trị bự nhất.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x 1.

*

Ta có : (√x - 2)2 ≥ 0 hay x - 4√x + 4 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 - 5√x + 3 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 ≥ 5√x - 3

*

Dấu “=” lúc √x = 2 ⇔ x = 4.

Vậy MaxM = 1 đã có được khi x = 4.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 4 Năm 2022 Tải Nhiều, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Bài 10: đến

*

Tìm x nhằm |A| ≤ 1/4 .

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0; x ≠ 1/4 .

*
*

⇔ 1 - √x ≤ 0

⇔ √x ≥ 1

⇔ x ≥ 1 (t.m đkxđ)

Vậy cùng với x ≥ 1 thì |A| ≤ 1/4 .

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Chuyên đề Đại Số 9Chuyên đề Hình học tập 9

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 9 đến con, được tặng kèm miễn giá thành khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học demo cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!