Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

An cùng Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có nhì tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy sản xuất có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số tất cả hiệu bằng 47, hiểu được nếu lấy số thứ nhất cộng số sản phẩm công nghệ hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số thứ nhất + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số buộc phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề xuất tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo trọng lượng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu lôi ra ở bao gạo đầu tiên 5kg với bao gạo lắp thêm hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao máy hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao sản phẩm công nghệ hai: 82kg.

Bài 7. hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu cấp dưỡng hộp bi thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp lắp thêm hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bởi nhau. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải vấn đề bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu tiếp tế hộp thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp vật dụng hai 17 viên bi thì tổng số bi của nhị hộp sẽ là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều rộng số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp trước tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp lắp thêm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số gồm tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía bên trái số nhỏ xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ nhắn một chữ số và tổng nhị số bằng 412. Vậy số lớn nên là số bao gồm 3 chữ số với số bé phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số đề nghị tìm là 300

Hai lần số nhỏ xíu là:

412 – 300 = 112

Số bé là:

112 : 2 = 56

Số bự là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ có tổng bằng 176, hiểu được ở thân chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ buộc phải tìm và bao gồm số 4 số lẻ trung tâm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ tiếp tục hơn hèn nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ buộc phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé xíu cần tra cứu bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn bắt buộc tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng cộng tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi bây giờ con từng nào tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai cha con hiện giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi hiện nay của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Cách nay hai năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây giờ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện nay là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện thời là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số ấy số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi một số loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe pháo chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở bao nhiêu bao xi măng, hiểu được xe trước tiên chở ít hơn xe thiết bị hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi mỗi lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện nay của từng người.

Bài 6. Nhì thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng vật dụng hai thì số dầu sinh sống thùng trước tiên hơn thùng vật dụng hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ thường xuyên là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bởi 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của hai số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Tam Hình Là Gì - Tương Hình Là Gì

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 nhỏ vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.