2. Miền khẳng định $x in mathbb R$.Ta có $y^2 =(3cos x -4sin x)^2 le (3^2+4^2)(cos^2 x +sin^2 x)=25Rightarrow -5 le y le 5$Miền quý giá $<-5,5>.$


Bạn đang xem: Tìm miền giá trị của hàm số

*

2.+ Miền xác minh Ta cần có $1 -2cos x >0 Leftrightarrow một nửa > cos x Leftrightarrow left< {eginmatrix x > pi/3 +k2pi\ x + Miền quý hiếm Ta gồm $-1 le cos x le 1 Leftrightarrow-2 le -2cos x le 2Leftrightarrow -1 le 1-2 cos x le 3Rightarrow 0Do $ln x$ là hàm đồng bến buộc phải ta gồm $-infty Vậy miền quý giá là $(-infty,ln 3>$


Xem thêm: Cách Chứng Minh Trung Trực, 5 Cách Chứng Minh Đường Trung Trực

*

*
*
*
๖ۣۜCold: giờ tự nhiên phù hợp để ý
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong xuôi hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở trên đây
*