Câu hỏi : search phân số tất cả tổng tử số cùng mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị.

Bạn đang xem: Giúp tôi giải toán

Lời giải :

Tử số của phân số đó là :

( 25 – 7 ) : 2 = 9

Mẫu số của phân số đó là :

25 – 9 = 16

Phân số đó là :

*

Cùng đứng top lời giải đi search hiểu về một số dạng toán về phân số lớp 6 nhé.

1. Định nghĩa phân số bằng nhau


Hai phân sốảnh 2

gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ:

*


2. Giải pháp rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số, ta phân tách cả tử cùng mẫu của phân số đó cho một ước phổ biến khác 1 với -1 của chúng.

Ví dụ: Rút gọn phân thức -4/8

Ta thấy 4 là ước phổ biến của -4 và 8.

Ta có:

*

3. Phân số tối giản

+ Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử với mẫu chỉ có ước chung là một trong những và -1. Để rút gọn một lần nhưng mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần phân tách tử và mẫu của phân số đến ƯCLN của chúng

+ Để rút gọn một phân số có thể so với tử và mẫu thành tích các thừa số.

Chú ý:

+ Phân số a/b là tối giản nếu |a| cùng |b| là hai nguyên tố cùng nhau.

+ khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

Xem thêm: Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

*

4. Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu ta nhân cả tử với mẫu cảu một phân số với thuộc một sô nguyên không giống 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

*

+ Nếu ta phân chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước bình thường của bọn họ được một phân sô mới bằng phân số đã cho

*

5. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số mang đến trước

*

6. Quy tắc tra cứu một số biết giá bán trị một phân số của nó

*

7. Ví dụ bài bác tập

Bài 1: Tính:

*

Bài 2:Trên đĩa có 25 quả táo. Mai ăn 20% số táo. Lan ăn tiếp 25% số táo bị cắn còn lại. Hỏi bên trên đĩa còn mấy quả táo

*

Bài 4:Mẹ bạn Hà gửi tiết kiệm nhị triệu đồng tại một bank theo thể thức ” tất cả kì hạn 6 tháng” với lãi suất 0,55% một tháng. Hỏi hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Hà được lĩnh bao nhiêu tiền lãi.