Cách kiếm tìm tập xác định của hàm số lượng giác cực hay

Muốn search tập xác định D của hàm số y = f(x) ta lựa chọn 1 trong hai phương pháp sau:

– phương thức 1. Tra cứu tập D của x nhằm f(x) gồm nghĩa, có nghĩa là tìm: D = x ∈ R .

Bạn đang xem: Tìm tập xác định lớp 11

– cách thức 2. Tìm kiếm tập E của x để f(x) không tồn tại nghĩa, lúc ấy tập xác minh của hàm số là: D = R E.

Bạn sẽ xem: cách tìm tập xác minh của hàm số lượng giác


1. Hàm số y = sinx khẳng định trên R và |sinx| ≤ 1 với mọi x.

Ngoài ra, từ bỏ tính tuần trả với chu kì 2π và nó là hàm số lẻ đề nghị nếu có

sinx = sinα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = π – α + 2kπ, k ∈ Z.

sinx = 0 ⇔ x = kπ, k ∈ Z.

sinx = 1 ⇔ x = π2 + 2kπ, k ∈ Z; sinx = -1 ⇔ x = -π2 + 2kπ, k ∈ Z.

2. Hàm số y = cosx xác minh trên R và |cosx| ≤ 1 với mọi x.

Ngoài ra, tự tính tuần hoàn với chu kì 2π và nó là hàm số chẵn bắt buộc nếu có:

cosx = cosα ⇔ x = α + 2kπ hoặc x = -α + 2kπ, k ∈ Z.

cosx = 0 ⇔ x = π2 + kπ.

cosx = 1 ⇔ x = 2kπ, k ∈ Z; cosx = -1 ⇔ x = π + 2kπ, k ∈ Z.

3. Hàm số y = tanx xác định trên R π2 + kπ, k ∈ Z.

Ngoài ra, từ bỏ tính tuần hoàn với chu kì π đề xuất nếu có: tanx = tanα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
bí quyết tìm tập xác định của hàm con số giác" width="629">

4. Hàm số y = cotx xác định trên R kπ, k ∈ Z.

Ngoài ra, từ bỏ tính tuần trả với chu kì π buộc phải nếu có: cotx = cotα ⇔ x = α + kπ, k ∈ Z.

*
bí quyết tìm tập xác minh của hàm con số giác (ảnh 2)" width="688">

+ Hàm số y= tan< f(x)>+cot khẳng định khi cos ≠ 0;sin< g(x)> ≠ 0

* Chú ý:

sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k.π

cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+kπ cùng với k nguyên

sinx ≠ 1 ⇔ x ≠ π/2+k2π với sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ -π/2+k2π

cosx ≠ 1 ⇔ x ≠ k2π và cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π+k2π

Ví dụ vận dụng


Bài 1. Search tập xác định của những hàm số sau:

*
cách tìm tập xác định của hàm con số giác (ảnh 3)" width="133">

Giải

a. Điều kiện: sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác định của hàm số là D = R kπ, k ∈ Z.

b. Điều kiện: 1 + cosx ≠ 0 ⇔ cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π + 2kπ, k ∈ Z.

Vậy, ta được tập xác minh của hàm số là D = R π + 2kπ, k ∈ Z.

Bài 2. Search tập xác định của những hàm số sau:

*
bí quyết tìm tập xác định của hàm con số giác (ảnh 4)" width="155">

Giải

a. Điều kiện: 3 – sinx ⇒ 0.

Vì |sinx| ≤ 1 bắt buộc 3 – sinx ⇒ 2 với mọi x.

Xem thêm: Monopolistic Competition Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Vậy, ta được tập xác minh của hàm số là D = R .

b. Điều kiện: 1 – cosx > 0 ⇔ cosx

*
bí quyết tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 5)" width="470">

Bài 4: tìm kiếm tập khẳng định của các hàm số sau:

*
cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 6)" width="691">
*
*
*
cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác (ảnh 9)" width="683">

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô