toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 3 điểm A (2;3) ; B(1;-2) ; C(-2;-3) .Tìm tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành ?

Giúp với !!!


*

 Cho 3 điểm: A(1;-2), B(2;3), C(-1;-2) a. Tìm kiếm tọa độ điểm D là trung điểm đoạn AC.  b. Search tọa độ điểm E là đỉnh đồ vật 4 của hình của hình bình hành gồm 3 điểm là A,B,C.  * giúp mình với ạ, mình đang phải gấp ạ * 


*

a: Tọa độ điểm D là:

(left{eginmatrixx_D=dfrac1-12=0\y_D=dfrac-2+left(-2 ight)2=-2endmatrix ight.)


mang lại 3 điểm: A(1;-2), B(2;3), C(-1;-2) a. Kiếm tìm tọa độ điểm D là trung điểm đoạn AC.  b. Tìm kiếm tọa độ điểm E là đỉnh thứ 4 của hình của hình bình hành bao gồm 3 điểm là A,B,C.  * giúp mình với ạ, mình đang đề xuất gấp ạ * 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến A(3; -1) ; B( -1; 2)  và I( 1; -1) . Xác định tọa độ các điểm C; D thế nào cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tra cứu tọa vai trung phong O của hình bình hành ABCD

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Cho tam giác ABC gồm A(1;-2;0); B(2;1;-2); C(0;3;4). Tra cứu tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ điểm d để abcd là hình bình hành

A. (1;0;-6)

B. (-1;0;6)

C. (1;6;-2)

D. (1;6;2) 


Cho tam giác ABC gồm A(1; -2;0);B(2;1; -2);C(0;3;4). Search tọa độ điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.

A. (1;0;-6)

B. (-1;0;6)

C. (1;6;-2)

D. (1;6;2)


GIÚP MÌNH VỚI , MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!!!! --- CẢM ƠN!!!!!

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm A( -7; 3), B( 0;1 ), C( -4;2)

a) minh chứng A, B, C là cha đỉnh của một tam giác

b) tra cứu tọa độ điểm D thế nào cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ giao điểm nhì đường chéo của hình bình hành ABCD

c) tìm tọa độ điểm E làm thế nào cho B là trọng tâm (Delta ACE)

d) tra cứu tọa độ điểm M sao cho (overrightarrowAM=2overrightarrowBM-3overrightarrowBC)

e) tra cứu tọa độ điểm N bên trên trục hoành thế nào cho B, C, N thẳng hàng

f) tìm K( -2, y) nhằm A, B, K thẳng hàng

 


Lớp 10 Toán
0
0
Gửi diệt

. Trong phương diện phẳng Oxy . Mang đến tam giác ABC, biết A(2;3) , B(-5;-1), C(3;-2)

1) tìm kiếm tọa độ trung điểm I của đoạn cạnh AB với tọa độ trọng tâm G của vai trung phong giác ABC

2) Tính độ dài các đoạn thẳng CI cùng AG

3) Tìm chế tạo độ điểm D làm sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành

4) kiếm tìm tọa độ trục trọng điểm H của tam giác ABC


Lớp 10 Toán bài xích 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
2
1
giữ hộ Hủy

1.

(left{eginmatrixx_I=dfracx_A+x_B2=-dfrac32\y_I=dfracy_A+y_B2=1endmatrix ight.) (Rightarrow Ileft(-dfrac32;1 ight))

(left{eginmatrixx_G=dfracx_A+x_B+x_C3=0\y_G=dfracy_A+y_B+y_C3=0endmatrix ight.) (Rightarrow Gleft(0;0 ight))

2.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học Cho Học Sinh Lớp 7

(left{eginmatrixoverrightarrowCI=left(-dfrac92;3 ight)\overrightarrowAG=left(-2;-3 ight)endmatrix ight.) 

(Rightarrowleft{eginmatrixCI=sqrtleft(-dfrac92 ight)^2+3^2=dfrac3sqrt132\AG=sqrtleft(-2 ight)^2+left(-3 ight)^2=sqrt13endmatrix ight.)


Đúng 2

bình luận (0)

3.

Gọi (Dleft(x;y ight)Rightarrowleft{eginmatrixoverrightarrowAB=left(-7;-4 ight)\overrightarrowDC=left(3-x;-2-y ight)endmatrix ight.)

(ABCD) là hbh (LeftrightarrowoverrightarrowAB=overrightarrowDC)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix-7=3-x\-4=-2-yendmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixx=10\y=2endmatrix ight.) 

(Rightarrow Dleft(10;2 ight))

4. Gọi (Hleft(x;y ight)Rightarrowleft{eginmatrixoverrightarrowCH=left(x-3;y+2 ight)\overrightarrowAH=left(x-2;y-3 ight)\overrightarrowBC=left(8;-1 ight)endmatrix ight.)

H là trực tâm (Leftrightarrowleft{eginmatrixAHperp BC\CHperp ABendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixoverrightarrowAH.overrightarrowBC=0\overrightarrowCH.overrightarrowAB=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix8left(x-2 ight)-1left(y-3 ight)=0\-7left(x-3 ight)-4left(y+2 ight)=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix8x-y=13\-7x-4y=-13endmatrix ight.) (Rightarrow Hleft(dfrac53;dfrac13 ight))