*Bạn đang xem: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a)(fracx7)=(frac1814)

b) 6 : x =(1frac34): 5

c) 5,7 : 0,35 = (-x) : 0,45


*

*

a)(fracx7=frac1814)

(fracx7=frac97)

(Rightarrow x=9)

b)(6:x=1frac34:5)

(6:x=frac74.frac15)

(6:x=frac720)

(x=6:frac720)

(x=frac1207)

vay(x=frac1207)

c)(frac5,70,35=frac-x0,45)

(Rightarrow-0,35x=5,7.0,45)

(Rightarrow-0,35x=2,565)

(Rightarrow x=frac-2,5650,35)

(Rightarrow x=frac-51370)

vay(x=frac-51370)


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

3/Tìm x trong các tỉ lệ sản phẩm công nghệ sau :

a)(fracx7)=(frac1814) b) 6 : x =(1frac34): 5. C)5,7 :0,35 = (-x) : 0,45.


Tìm x trong những tỉ lệ thức sau:a)(dfracx7=dfrac1814) b)6:x =(1dfrac34):5 c)5,7:0,35=(-x):0,45


a)(dfracx7=dfrac1814)

(Rightarrow x=dfrac7.1814=9)

b)(6:x=1dfrac34)

(Leftrightarrowdfrac6x=dfrac74)

(Rightarrow x=dfrac6.47=dfrac247)

c)5,7:0,35=(-x):0,45

(Leftrightarrowdfrac1147=dfrac-x0,45)

(Rightarrowleft(-x ight)=dfrac114.0,457=dfrac-51370)


Tìm x trong những tỉ lệ thức sau :

a)(fracx7=frac1814)

b)(6:x=1frac34:5)

c) 5,7:0,35 = (-x ) : 0,45

Help me


a)(fracx7=frac1814)

(Rightarrowfracx7=frac97)

(Rightarrow x=7)

Vậy x=7

b)(6:x=1frac34:5)

(frac6x=frac74:5)

(frac6x=frac720)

(Rightarrow6.20=7x)

(Rightarrow120=7.x)

(Rightarrow x=frac1207)

Vậy(x=frac1207)


tìm 2 số x và ybiết:

a)(fracx3=fracy7)và x + y = 20

 

b)(fracx5=fracy2)và x - y = 6

 

tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

 

a)(fracx7=frac1814) b) 6: x =(1frac34); 5 c) 5,7 : 0,35 = (-x) :0,45

 

ới i ơi !~ có aii vớt mk ko,hnay không cs mong muốn chết cho ngày hqua xin những bn góp mk cái, mk xin kia !

hoc24.vn cho bài xích của mk lên trang nhé, mk đang buộc phải gấp


Bài 1:

Giải:

a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(fracx3=fracy7=fracx+y3+7=frac2010=2)

+)(fracx3=2Rightarrow x=6)

+)(fracy7=2Rightarrow y=14)

Vậy x = 6, y = 14

b) Áp dụng tính chất của hàng tỉ số đều bằng nhau ta có:

(fracx5=fracy2=fracx-y5-2=frac63=2)

+)(fracx5=2Rightarrow x=10)

+)(fracy2=2Rightarrow y=4)

Vậy x = 10, y = 4


a)Áp dụng đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau ta được

(fracx3=fracy7=fracx+y3+7=frac2010=2)

=>x=6; y=14

Phần b) cũng làm cho như vậy các bạn nhéthay nhõn x+y= x-y thôi

tìm x

a)(fracx7=frac1814)

=> x.14=7.18

x.14=126

x=126:14

x=9

Vậy x =9

b)6:x=(1frac34:5)

=>x.1^3^4=6.5

x.1^3^4=30

x=30:1^3^4

x=17^1^7

phần c) làm giống như bạn nhé


tìm x trong tỉ trọng thức sau :

a, (dfracx7)= (dfrac1814)

b, 6 : x = 1(dfrac34) : 5

c, 5,7 : 0,35 = -x : 0,45


(a,x=dfrac18.714)

(x=dfrac82=4)

(b,)(x=6.5:1dfrac34)

(x=30:dfrac74)

(x=30.dfrac47=dfrac1207)

(c,-x=)(dfrac5,7.0,450,35)

(-x=)(dfrac2,5650,35)

(x=dfrac-2,5650,35)


a)(dfracx7=dfrac1814) b) 6:x=(1dfrac34):5 c) 5,7 : 0,35= -x: 0,45

(Rightarrow) x.14= 18.7 (Rightarrow) 6:x=(dfrac720) (Rightarrow)(dfrac1147=dfrac-x0,45)

(Rightarrow)x.14=126 (Rightarrow)x=(dfrac1021) (Rightarrow53,1=left(-x ight).7)

(Rightarrow)x=9 (Rightarrow x=7,3)

CHÚC BẠN HỌC TỐT

*


Bài 1:tìm x,biếta)(fracx7)=(frac1814)b) 6:x=(1frac34):5 c) 5,7:0,35(-x):0,45Bài 2:tìm những số x,y,z biết(fracx2)=(fracy4)=(fracz6)và x-y+z=8Giúp bản thân nhé! bắt buộc Gấp♥


Bài 1 :

a)(fracx7=frac1814)

=> x.14 = 7.18

x.14 = 126

x = 126:14

x = 9

b)(frac6x=frac74)

=> (x=frac6.47=frac247)

c) Theo bản thân đề cầm này new đúng(frac5,70,35=fracleft(-x ight)0,45)

=> 5,7.0,45 = 0,35.(-x)

2,565 = 0,35.(-x)

(-x) = 2,565:0,35

(-x) = 513/70

=> -x = -513/70

x = 513/70

Bài 2 : Áp dụng đặc thù dãy tỉ số cân nhau ta tất cả :

(fracx2=fracy4=fracz6=fracx-y+z2-4+6=frac84=2)

(fracx2=2)

x = 2.2

x = 4

(fracy4=2)

y = 2.4

y = 8

(fracz6)= 2

z = 2.6

z = 12

Vậy x=4 ; y=8 với z=12


Đúng(0)
luuthianhhuyen

(fracx7=frac1814Rightarrow x=18cdot7:17=9)


Đúng(0)

Tìm x vào tỉ lệthức

(frac5,70,35=fracleft(-x ight)0,45)


#Toán lớp 7
4
Dương Lam Hàng

Ta có:(frac5,70,35=fracleft(-x ight)0,45)

(Rightarrow5,7.0,45:0,35=left(-x ight))

(Rightarrow2,565:0,35=left(-x ight))

(Rightarrowleft(-x ight)=7,3left(285714 ight))

Vậy x = -7,3 (285714)


Đúng(0)
Nguyễn è Thành Đạt

5,7/0,35=(-x)/0,45

=>5,7x0,45=0,35x(-x)

=>0,35x(-x)=2,565

=>(-x)=2,565:0,35

=> x= 2,565: (-0,35)

=>x gần bởi 7,35


Đúng(0)

3.Tìm x trong số tỉ lệ sau:

a)(fracx7=frac1814) ; (6:x=1frac34:5) ; (5,7:0,35=left(-x ight):0,45)

nhanh nha cấp tốc nha

ai cấp tốc mà đúng gồm tick


#Toán lớp 7
1
Trần Trọng Tuấn

x/718/14 suy ra x=(18×7)/14

x=9

6÷x=1(3/4)÷5 suy ra x= (6×5)/1(3/4)

x=30/(7/4)

5,7÷0,35=(-x)÷0,45 suy ra x=(5,7×0,45)/0,35

x=5130/7


Đúng(0)

3)tìm x biết

a) (dfracx7=dfrac1814)

b) (6:x=1dfrac34:5)

c) 5,7:0,35= (-x) :0,45


#Toán lớp 7
9
Nguyễn Thanh Hằng

a/ (dfracx7=dfrac1814)

(Leftrightarrow14x=7.18)

(Leftrightarrow14x=126)

(Leftrightarrow x=9)

Vậy ....

b/ (6:x=1dfrac34:5)

(Leftrightarrow6:x=dfrac720)

(Leftrightarrow x=dfrac1207)

Vậy ...........


Đúng(0)
Heo Mách

bao giờ bạn cần vậy

nói đi mik giải giùm mang đến nha!

*


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyếnplovdent.com


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Trường Thpt Công Lập Thu Học Phí Thpt Phan Đình Phùng, Đánh Giá Trường Thpt Phan Đình Phùng Có Tốt Không

Tới giỏ hàngĐóng