Công thức tính cung cấp kính hình tròn được sử dụng rất nhiều từ khi học tiểu học. Trong hình trụ học sinh biết đến nhiều duy nhất là cách làm tính chu vi và ăn diện tích hình tròn. TRong bài viết hôm nay cửa hàng chúng tôi sẽ chia sẻ cách tính cung cấp kính hình tròn trụ và và gửi ra một số bài tập để các em luyện tập. Mời các em học viên cùng xem thêm nhé.
Bạn đang xem: Tính bán kính hình tròn

*

Cách tính bán kính hình tròn

Nếu biết độ dài của đường kính hình trụ thì phân tách độ dài 2 lần bán kính cho 2 để sở hữu độ dài bán kínhNếu biết chu vi của hình tròn thì phân tách chu vi mang lại 2ᴨ sẽ ra độ nhiều năm của bán kínhNếu biết diện tích hình tròn, ta lấy giá trị này phân tách cho ᴨ sau đó lấy căn bậc nhị là ra độ lâu năm của nửa đường kính hình tròn

Công thức tính bán kính hình tròn

Công thức tính chào bán kính hình tròn trụ khi biết chu vi

Công thức tính chu vi hình tròn trụ là hai lần tích chào bán kính hình trụ và Pi hoặc tích của mặt đường kinh nhân Pi:

C = 2 x R x ᴨ hoặc C = D x ᴨ

Công thức cung cấp kính hình tròn bằng thương của chu vi chia 2Pi :

R = C : 2ᴨ

Trong đó: R là nửa đường kính hình tròn

C là chu vi hình tròn

D là 2 lần bán kính hình tròn

ᴨ (pi) là cam kết hiệu đặc biệt quan trọng có giá chỉ trị xấp xỉ bằng 3,14

Công thức tính chào bán kính hình tròn khi biết độ dài mặt đường kính

Bán kính hình trụ khi biết độ dài 2 lần bán kính bằng độ dài đường kính chia hai, tức là bán kính hình trụ bằng nửa mặt đường kính

R = d : 2

Trong đó: R là bán kính hình tròn

d là độ dài con đường kính

Công thức tính chào bán kính hình tròn khi biết diện tích

Khi biết diện tích hình tròn, phân phối kinh đường tròn là thương của diện tích hình tròn trụ chia Pi

Công thức tính diện tích hình trụ là:

S = ᴨ x r2

Trong đó: S là diện tích s hình tròn

R là bán kính hình tròn

ᴨ là ký kết hiệu quan trọng đặc biệt = 3,14

=> cách làm tính bán kính khi biết chu vi là:

R2 = S : ᴨ

Bài tập có lời giải về nửa đường kính hình tròn

Bài tập 1: mang đến một hình trụ có chu vi bằng 10cm. Hỏi chào bán kính hình tròn trụ đó bằng bao nhiêu

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

R = C : 2 ᴨ

= 10 : (2 x 3,14)

= 1,52cm

Đáp số: 1,52cm

Bài tập 2: Cho hình trụ có 2 lần bán kính bằng 8cm. Hỏi mặt đường kính hình tròn trụ đó bởi bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng phương pháp ta có:

R = d : 2

= 8 : 2

= 4cm

Đáp số: 4cm

Bài tập 3: đến một hình trụ có diện tích bằng 42cm2.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 5, Phân Phối Chương Trình Dạy Và Học Môn Toán Lớp 5

Hỏi bán kính hình tròn trụ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng phương pháp ta có:

R2 = S : ᴨ

= 42 : 3,14

= 13,37cm

=> R = √13,37

Đáp số: √13,37cm

Hy vọng cùng với những thông tin trên của công ty chúng tôi sẽ giúp các em học sinh dễ ợt trong việc giải những câu hỏi về nửa đường kính đường tròn. Mặc dù cho là bài toán dễ dàng và đơn giản hay những việc khó những em hãy quyết chổ chính giữa giải cho bởi được nhé, nếu trở ngại cứ bình luận xuống bài viết bên bên dưới Góc niềm hạnh phúc sẽ sát cánh cùng những em.