Nếu (H) là giao điểm của hai đường cao kẻ từ bỏ (B) cùng (C) của (Delta ABC) thì (AH ot BC.)

Dạng 2: bài toán về đường cao cùng với tam giác, tam giác cân, tam giác đều

Phương pháp:
Bạn đang xem: Tính chất 3 đường cao của tam giác

- Sử dụng đặc thù vuông góc của con đường cao so với cạnh đối diện

- sử dụng định lý “Trong một tam giác cân, mặt đường cao ứng cùng với cạnh đáy đồng thời là mặt đường phân giác, con đường trung tuyến, mặt đường trung trực của tam giác đó” nhằm một trong số đường trung tuyến, phân giác, con đường cao, con đường trung trực ứng với cạnh đáy cũng là các đường còn lại.

- áp dụng nhận xét: vào một tam giác, nếu bao gồm hai trong tứ loại con đường (đường trung tuyến, đường phân giác, con đường trung trực, đường cao) trùng nhau thì tam giác sẽ là tam giác cân.

Dạng 3: chứng minh ba mặt đường thẳng đồng quy

Phương pháp:

Nếu tía đường thẳng là bố đường cao của tam giác thì bọn chúng cùng đi sang một điểm.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài 4: giá bán trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy quá của một vài hữu tỉ
bài bác 6: tỉ trọng thức
bài xích 7: đặc thù cơ phiên bản của hàng tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài bác 9: làm tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
bài xích 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài xích 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài xích 2: quý giá của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài bác 6: cùng trừ nhiều thức
bài 7: Đa thức một biến đổi
bài xích 8: cộng trừ nhiều thức một vươn lên là
bài 9: Nghiệm của đa thức một phát triển thành
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài xích 1: nhì góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài bác 3: các góc tạo vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài 4: hai đường thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy vậy song
bài bác 5: từ vuông góc đến tuy vậy song
bài xích 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài xích 2: nhị tam giác bằng nhau
bài xích 3: ngôi trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: ngôi trường hợp cân nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân nặng
bài 7: Định lý Pytago
bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài xích 1: quan hệ giới tính giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
bài 2: quan hệ nam nữ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
bài xích 3: quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: tính chất ba con đường trung con đường của tam giác
bài xích 5: đặc điểm ba mặt đường phân giác
bài xích 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: tính chất ba đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Đúng Sai - Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kiểu Trả Lời Ngắn Gọn

*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.