tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1: phát biểu định nghĩa, đặc thù của nhì góc đối đỉnh. Câu 2: Nêu quan niệm về: hai tuyến đường thẳng vuông góc, mặt đường trung trực của một đoạn thẳng. Câu 3: Nêu dấu hiệu nhận biết hai con đường thẳng tuy nhiên song. Nêu đặc thù của hai đường thẳng tuy vậy song. Tuyên bố tiên đề Ơclit Câu 4: Nêu ba tính chất về “Từ vuông góc đến tuy nhiên song”. Viết giả thiết, kết luận của từng tính chất. Câu 5: phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, đặc điểm góc ko kể của tam giác. Viết giả thiết, kết luận. Câu 6: tuyên bố định lí những trường hợp đều nhau của nhì tam giác. Viết đưa thiết, kết luận.

Bạn đang xem: Tính chất của 2 góc đối đỉnh


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi diệt

Câu 1: 

T/C: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau


Đúng 0

phản hồi (0)

nêu có mang và đặc thù của 2 góc kề bù và 2 góc đối đỉnh


Lớp 7 Toán
2
0
Gửi hủy

Hai góc kề bù nằm kề nhau, có tổng = 180°.

Hai góc đối đỉnh gồm hai cạnh của nhị góc so với một trong hai cạnh của góc kia, tạo thành một ngoài mặt chữ X, bằng nhau.


Đúng 0

phản hồi (0)

TL:

- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Ví dụ: trong hình vẽ sau đây thì ˆAOC A O C ^  ˆBOD B O D ^ là hai góc đối đỉnh

*Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Xem thêm: Đánh Giá Trường Thpt Thành Đông, Trường Thpt Thạnh Đông


Đúng 0
bình luận (0)

nêu góp mk đặc thù tổng quát tháo của 2 góc đối đỉnh

 


Lớp 7 Toán
6
0
Gửi diệt

Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.


Đúng 0

comment (0)

2 góc đối đỉnh thì bằng nhau


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho