Amino axit là hợp chất hữu cơ có 2 đội chức sẽ là nhóm amino -NH2 với nhóm cacboxyl -COOH vị vậy mà Amino axit có không thiếu tính chất hoá học của tập thể nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Bạn đang xem: Tính chất của amino axit


Vậy đặc điểm hoá học cụ thể của amino axit là gì? Amino axit có công thức cấu tạo như vậy nào, được vận dụng vào lĩnh vực nào trong cuộc sống thực tế? bọn họ hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết dưới đây.

I. Amino Axit – Định nghĩa, Cấu tạo, danh pháp

Bạn đã xem: Amino Axit đặc thù hoá học, công thức cấu trúc và bài tập về Amino Axit – hoá 12 bài 10


1. Amino Axit là gì?

– Amino axit là là hồ hết hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử bao gồm chứa đôi khi 2 team chức: team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH).

– phương pháp chung của amino axit

 Ví dụ:  ;  ; 

⇒ Amino axit dễ dàng nhất là: H2N-COOH

2. Công thức cấu trúc của Amino axit

– trong phân tử amino axit, team NH2 và team COOH shop với nhau tạo ra ion lưỡng cực. Bởi vậy amino axit kết tinh tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 

– trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển 1 phần nhỏ thành dạng phân tử

 

3. Giải pháp gọi tên amino axit – danh pháp

a) Tên ráng thế:

 Axit + địa điểm + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống:

 Axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic

 H2N–5–COOH : axit ε-aminocaproic

 H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) tên thông thường:

– các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

 Ví dụ: NH2-CH2-COOH : Axit aminoaxetic tên thường là glixin tốt glicocol)

CH3-CH(NH2)-COOH : Axit aminopropionic (alanin)

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-aminoglutaric (axit glutamic)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH : Axit α-aminoisovaleric (valin)

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH : Axit α,ε-điaminocaproic (Lysin)

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-amino-β (p-hidroxiphenyl) propanoic (tyrosin)

II. đặc thù vật lý của Amino Axit

– hóa học rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị khá ngọt.

– ánh nắng mặt trời nóng rã cao, dễ dàng tan trong nước vày amino axit tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực:

  

dạng phân tử dạng ion lưỡng cực

III. Tính chất hoá học tập của Amino Axit

1. Sự phân li vào dung dịch

– Sự phân ly vào dung dịch chế tạo ra ion lưỡng cực

H2N-CH2-COOH  H3N+-CH­2-COO–

2. Aminoaxit gồm tính lưỡng tính

a) Tính axit của amino axit (amino axit + NaOH hoặc amino axit + KOH)

– tác dụng với bazơ mạnh tạo nên muối và nước:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

* Chú ý: để giải bài tập amino axit các em chăm chú sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

b. Tính bazơ của amino axit (amino axit + HCl hoặc amino axit + H2SO4)

– Amino axit chức năng với axit bạo dạn tạo muối. 

 NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2 – COOH

 NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2 – COOH

* Chú ý: sử dụng phương pháp tăng giảm trọng lượng và định biện pháp bảo toàn cân nặng khi giải bài tập.

3. Phản bội ứng trùng ngưng của amino axit

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

– bội phản ứng trùng dừng của 6-aminohexanoic (axit ε-aminocaproic) hoặc axit 7-aminoheptanoic (axit ω-aminoenantoic) cùng với xác tác tạo nên thành polime thuộc các loại poliamit.

– từ n aminoaxit khác nhau hoàn toàn có thể tạo thành n! polipeptit cất n nơi bắt đầu aminoaxit không giống nhau; nn polipeptit cất n nơi bắt đầu aminoaxit.

4. Amino axit tính năng với HNO2 (phản ứng của tập thể nhóm NH2)

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

5. Amino axit phản nghịch ứng este hoá (phản ứng este hoá nhóm COOH)

 NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl)

* Chú ý: Aminoaxit gồm làm chuyển màu sắc quỳ tím hay không tùy trực thuộc vào quan hệ nam nữ giữa số team COOH với số đội NH2 có trong phân tử amino axit:

+ nếu phân tử amino axit gồm số nhóm COOH = số nhóm NH2 → amino axit không làm đổi màu quỳ tím.

+ nếu phân tử amino axit có số đội COOH > số nhóm NH2 → amino axit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.

+ nếu như phân tử amino axit tất cả số đội COOH 2 → amino axit làm thay đổi màu quỳ tím thành xanh.

– các phản ứng bởi vì muối của amino axit chức năng với dung dịch axit hoặc hỗn hợp kiềm.

NH2-CH2-COOK + 2HCl → NH3Cl-CH2-COOH + KCl

NH­3Cl-CH2-COOH + 2KOH → NH2-CH2-COOK + KCl + H2O

IV. Điều chế và ứng dụng của Amino Axit

1. Phương pháp điều chế Amino axit

– Thủy phân protit:

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

2. Ứng dụng của Amino axit

– Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α – amino axit) là các đại lý để kiến khiến cho các nhiều loại protein của khung hình sống.

– một trong những amino axit được dùng phổ cập trong cuộc sống như muối hạt mononatri của axit glutamic cần sử dụng làm gia vị thức ăn uống (gọi là mì chủ yếu hay bột ngọt); axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc xẻ gan.

– Axit 6-amino hexanoic với 7-amino heptanoic là nguyên vật liệu để tiếp tế tơ nilon-6 và nilon-7.

V. Bài bác tập Amino Axit

Bài 1 trang 48 SGK hoá 12: Ứng với cách làm phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

* Lời giải Bài 1 trang 48 SGK hoá 12:

– Đáp án: C. 5

– các đồng phân cấu trúc của C4H9NO2

 1.

*

 2.

 3.

 4.

 5.

Bài 2 trang 48 SGK hóa 12: Có 3 hóa học hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH33NH2

Để nhận thấy dung dịch của các chất trên chỉ việc dùng thuốc thử làm sao sau đây?

A. NaOH. B. HCl. C. CH3OH/HCl. D. Quỳ tím.

* Lời giải Bài 2 trang 48 SGK hóa 12: 

– Đáp án: D. Quỳ tím.

– mang lại quỳ tím vào 3 mẫu thử, mẫu mã thử như thế nào quỳ tím có red color là CH3CH2COOH, chủng loại thử như thế nào quỳ tím có màu xanh là CH33NH2, mẫu thử nhưng quỳ tím không màu là H2NCH2COOH

Bài 3 trang 48 SGK hóa 12: Amino axit X bao gồm phần trăm khối lượng các thành phần C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn sót lại là oxi, và cách làm phân tử trùng cùng với công thức đơn giản dễ dàng nhất. Xác định công thức kết cấu và gọi tên của X.

* giải thuật Bài 3 trang 48 SGK hóa 12:

– Theo bài xích ra, ta có: %mO = 100% – (%mC – %mH – %mN) = 100% – (40,45% – 7,86% – 15,73%) = 35,96%

– điện thoại tư vấn công thức bao quát của X là: CxHyOzNt

⇒ Ta có tỉ lệ: 

*

⇔ x : y : z : t = 3 : 7 : 2 : 1

⇒ Công thức đơn giản dễ dàng : (C3H7O2N)n.

– Vì bí quyết phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nên cách làm phân tử C3H7O2N

⇒ Công thức cấu trúc CH3-CH(NH2)-COOH Axit α-aminopropinoic (alanin)

Bài 4 trang 48 SGK hóa 12: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thân axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4; CH3OH khi có mặt khí HCl bão hòa.

* lời giải Bài 4 trang 48 SGK hóa 12:

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O.

CH3-CH(NH2)-COOH + H2SO4 → CH3-CH(NH3HSO4)-COOH .

CH3-CH(NH2)-COOH + CH3OH → CH3-CH(NH2)-COOCH3 + H2O.

Bài 5 trang 48 SGK hóa 12: Viết phương trình chất hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7 – aminoheptanoic

b) Axit 10- aminođecanoic

* Lời giải Bài 5 trang 48 SGK hóa 12:

– Axit 7-aminoheptanoic

 nH2N – CH2 – (CH2)5 – COOH  (-HN-CH2-(CH2)5-CO-)n

– Axit 10-aminođecanoic

 nH2N – CH2 – (CH2)8 – COOH  (-HN-CH2-(CH2)8-CO-)n

Bài 6 trang 48 SGK hóa 12: Este A được pha trộn từ amino axit B (chỉ đựng C, H, N, O) với ancol metylic. Tỉ khối khá của A đối với H2 là 44,5. Đốt cháy trọn vẹn 8,9 gam este A nhận được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O với 1,12 lít N2(đo làm việc đktc). Khẳng định công thức phân tử và công thức cấu trúc của A với B.

* Lời giải Bài 6 trang 48 SGK hóa 12: 

– Theo bài bác ra, ta có: d(A/H2) = 44,5 ⇔ MA/MH2 = 44,5 ⇒ MA = 44,5. 2 = 89 (g).

Xem thêm: Lý Thuyết Số Và Chuyên Đề Nâng Cao, Lý Thuyết Số (Toán Học)

– Cũng theo bài bác ra, ta bao gồm có:

*
;

*
;

 ;

 

*

– Gọi cách làm của A là CxHyOzNt, ta bao gồm tỉ lệ:

 

*

*

⇒ Công thức phân tử tất cả dạng (C3H7O2N)n

– mặt khác, ta có M = 89.n = 89 ⇒ n = 1

⇒ cách làm phân tử C3H7O2N

⇒ A là este của rượu metylic nên gồm công thức cấu tạo là H2N-CH2-COOCH3

⇒ Công thức cấu trúc của B là H2N-CH2-COOH

Hy vọng với bài viết về đặc thù hoá học tập của amino axit, công thức cấu tạo và bài xích tập về amino axit sinh hoạt trên hữu ích cho những em. Gần như góp ý và thắc mắc những em vui tươi để lại phản hồi dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.