Xét tỉ lệ thức (fracab = fraccd). Hotline giá trị chung của các tỉ số sẽ là k, ta có:

(fracab = fraccd = k,,,,left( 1 ight))

Suy ra: (a = k.b,,,,c = k.d)

Ta có:

(eginarraylfraca + cb + d = frack.b + k.db + d = frackleft( b + d ight)b + d = k,,,,,left( 2 ight),,,,,,,,left( b + d e 0 ight)\fraca - cb - d = frack.b - k.db - d = frackleft( b - d ight)b - d = k,,,,,left( 3 ight),,,,,,,,left( b - d e 0 ight).endarray)

Từ (1), (2), (3), suy ra:

*

*

*

*

*

Tải về
Bạn đang xem: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản nghịch hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được thân thiện


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Cách Tìm Đạo Hàm Sin2X - P5 Câu 1 Đạo Hàm Của Hàm Số Y Sin2X

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT non sông 2021