Vậy HNO3 - axit nitric và các hợp hóa học muối nitrat bao gồm những đặc thù hoá học và đặc điểm vật lý đặc trưng gì? bài viết dưới đây chúng ta sẽ thuộc tìm hiểu chi tiết về tính hóa học hoá học của axit nitric cùng mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học cơ bản của hno3

Tính chất hoá học tập của Axit Nitric HNO3. Lấy một ví dụ và bài xích tập về axit Nitric trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

I. đặc điểm vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric trong sáng là chất lỏng, ko màu, bốc khói mạnh trong bầu không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

*

+ Axit nitric kém bền. Ngay lập tức ở điều kiện thường, khi có ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tung trong dung dịch axit làm cho dung dịch bao gồm màu vàng.

+ Axit nitric tan trong nước ở bất kỳ tỉ lệ nào. Trong chống thí nghiệm thường có loại HNO3 độ đậm đặc 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu chế tạo ra phân tử của Axit Nitric

Về đặc điểm hoá học của Axit nitric:

Tác dụng cùng với BazơTác dụng cùng với Oxit bazơTác dụng cùng với MuốiTác dụng cùng với Kim loạiTác dụng với phi kim

Dưới đây, bọn họ cùng tìm kiếm hiểu cụ thể về tính chất hoá học tập của axit nitric.

II. đặc thù hoá học của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric trình bày tính axit

* HNO3 là một trong những axit mạnh (do HNO3 phân ly thành H+ cùng NO3-)

*

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím đưa thành color đỏ.

b) Axit Nitric chức năng với oxit bazơ (trong kia kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

• HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric chức năng với bazơ (trong kia kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

• HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

• HNO3 + KOH

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

• HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric chức năng với muối (trong muối bột kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối bắt đầu + axit mới:

• HNO3 + CaCO3

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric bộc lộ tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) phải tuỳ vào nồng độ của HNO3 và kỹ năng khử của chất tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric công dụng với kim loại:

- HNO3 phản ứng với hầu như các kim sa thải Au cùng Pt → muối nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

- thành phầm khử của N+5 là tùy ở trong vào độ bạo phổi của sắt kẽm kim loại và nồng độ của dung dịch axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc chức năng với kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống đến mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Ví dụ: HNO3 tác dụng với kim loại

• HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

• HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

• HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang lại Fe hoặc các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu công dụng với dung dịch HNO3 mà sau bội nghịch ứng còn dư kim loại → trong dung dịch Fe chiếm được chỉ nghỉ ngơi dạng muối hạt Fe2+.

b) chức năng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

• HNO3 + C

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + S

S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + P

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tác dụng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ với muối trong số đó kim loại chưa có hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

Lưu ý:

Khí N2O là khí gây cười, khí vuiN2 không gia hạn sự sống, sự cháyKhí NO2 có gray clolor đỏNH4NO3 không có mặt ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào kim loại thấy nặng mùi khaiHNO3 đặc nguội thụ động (không phản ứng) cùng với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập những phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

* lời giải Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có các PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng cách thức Electron):

a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng thực hiện dãy đưa hóa sau:

NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* Lời giải bài bác 5 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có các PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà tung 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng xác suất của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, hiểu được thể tích các dung dịch không nỗ lực đổi.

Xem thêm: Tuyệt Đỉnh Kungfu Full Hd Thuyết Minh - Châu Tinh Trì, Tuyệt Đỉnh Kungfu

* giải thuật bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài bác ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO thâm nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 - 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy tổng số mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 - 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính hóa học hoá học của axit Nitric HNO3. Lấy ví dụ và bài tập - Hoá 11 bài 9 được soạn theo sách tiên tiến nhất và Được hướng dẫn soạn bởi các thầy thầy giáo dạy xuất sắc tư vấn, nếu thấy tốt hãy chia sẻ và bình luận để đa số chúng ta khác tiếp thu kiến thức cùng.