Flo, brom và iot cũng là các halogen có tính oxi hóa bạo gan và thực tế cho biết thêm chúng dễ dãi liên kết ion với các kim các loại và oxi hóa các kim các loại đến hóa trị cao nhất.

Bạn đang xem: Tính chất hoá học của flo


Các thành phần Flo, brom, iot thuộc thuộc nhóm VIIA thông thường với Clo vậy chúng tất cả những đặc điểm nào giống cùng khác cùng với clo, bao gồm những áp dụng gì cùng điều chế chúng rứa nào, chúng ta hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết này.


I. đặc thù của Flo (F)

1. đặc thù vật lý của Flo

- Là hóa học khí, màu sắc lục nhạt, độc.

2. Tính chất hóa học của Flo

- Flo là phi kim vượt trội nhất (có độ âm điện mập nhất) nên Flo bao gồm tính oxi hóa dũng mạnh nhất.

a) Flo chức năng với kim loại

- Flo thoái hóa được toàn bộ các sắt kẽm kim loại tạo thành muối hạt florua:

* PTPƯ: 2M + nF2 → 2MFn

* Ví dụ: 2Na + F2 → 2NaF

2Fe + 3F2 → 2FeF3

Zn + F2 → ZnF2

b) Flo công dụng với phi kim

- Khí flo oxi hóa được phần đông các phi kim (trừ oxi và nito).

* Ví dụ: 3F2 + S → SF6

c) Flo công dụng với hiđro H2

- phản nghịch ứng xảy ra ngay cả trong bóng về tối (gây nổ mạnh) chế tạo ra thành hiđro florua

F2 + H2 → 2HF↑

- Khí HF tan vô hạn vào nước tạo nên dd axit flohidric, khác với axit HCl, axit HF là axit yếu, tính chất đặc trưng của axit HF là công dụng với silic đioxit (SiO2) bao gồm trong nguyên tố thủy tinh) ⇒ do đó không dùng chai lọ thủy tinh để đựng dd axit HF.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

d) Flo công dụng với nước H2O

- Khí flo oxi hóa nước thuận tiện ngay cả ở ánh nắng mặt trời thường,Hơi nước bốc cháy lúc tiếp xúc với khí flo:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

II. Tính chất của Brom Br2

1. đặc thù vật lý của Brom Br2

- Brom là chất lỏng màu đỏ nâu, mùi cạnh tranh chịu, dễ cất cánh hơi, độc.

2. đặc điểm hóa học tập của Brom

- Brom cũng là nguyên tố oxi hóa mạnh bạo nhưng yếu hơn Flo với Clo.

a) Brom chức năng với kim loại

- Brom oxi hóa được rất nhiều kim một số loại (phản ứng bắt buộc đun nóng).

* Ví dụ: 3Br2 + 2Al 2AlBr3

b) Brom tác dụng với hidro H2

- Brom Br2 oxi hóa được hidro H2 ở ánh nắng mặt trời cao (không tạo nổ) tạo nên thành hidro bromua.

Br2 + H2  2HBr

- Khí HBr tung trong nước tạo thành thành dd axit bromhidric, đó là axit mạnh, táo tợn hơn axit HCl.

c) Brom chức năng với nước H2O

- khi tan trong nước, 1 phần brom chức năng rất lờ đờ với nước tạo nên axit HBr với axit HBrO (axit hipobromơ), là làm phản ứng thuận nghịch.

Br2 + H2O 

*
 HBr + HBrO

III. đặc điểm của Iot I2

1. đặc điểm vật lý của iot I2

- iot là chất rắn, dạng tinh thể, màu black tím, khi nấu nóng iot rắn biến thành hơi ko qua tinh thần lỏng (gọi là hiện tượng kỳ lạ thăng hoa).

2. Tính chất hóa học tập của iot I2

a) iot chức năng với kim loại

- Iot oxi hóa được không ít kim loại nhưng chỉ xẩy ra khi đun cho nóng hoặc có xúc tác.

3I2 + 2Al

*
2AlI3

b) iot tác dụng với hidro H2

- phản bội ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao, bao gồm xúc tác, bội phản ứng thuận nghịch (tạo thành khí hidro iotua): 

I2 + H2 

*
2HI

- Hidro iotua dễ dàng tan trong nước tạo thành thành dd axit Iothidric, đó là một trong axit vô cùng mạnh, mạnh hơn hết axit clohidric HCl , bromhidric HBr.

* Iot hầu như KHÔNG tác dụng cùng với H2O

c) Iot có tính oxi hóa nhát clo cùng brom (nên bị clo và brom xuất kho khỏi muối):

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) Iot có đặc thù đặc trưng là tác dụng với hồ (tinh bột) chế tác thành phù hợp chất tất cả màu xanh.

* Bảng bắt tắt tính chất hóa học tập của Flo, Brom, Iot, Clo

*

* phương pháp điều chế Flo, Brom, Iot cùng Clo

*

IV - Phân Biệt những Ion F-, Cl-, Br-, I-

 

NaF

NaCl

NaBr

NaI

AgNO3

Không PƯ

AgCl↓ trắng

AgBr↓ kim cương nhạt

AgI↓ vàng

V. Bài xích tập Flo, Brom, iot

Bài 1 trang 113 sgk hóa 10: Dung dịch axit nào tiếp sau đây không thể cất trong bình thủy tinh:

A. HCl. B. H2SO4. C. HNO3. D. HF.

Lời giải bài xích 1 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp án: D đúng.

- Vì gồm PTPƯ: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

- do đó HF không thể chứa trong bình thủy tinh (HF được dùng làm khắc chữ lên thủy tinh)

Bài 2 trang 113 sgk hóa 10: Đổ dung dịch đựng 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím gửi sang nàu làm sao sau đây:

A. Màu sắc đỏ. B. Màu sắc xanh. C. Không thay đổi màu. D. Ko xác được.

Lời giải bài 2 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp an: B đúng.

- Theo bài bác ra, ta có: nHBr = 1/81 mol; nNaOH = 1/40 mol

- PTPƯ: NaOH + HBr → NaBr + H2O

- Theo PTPƯ tỉ lệ nNaOH : nHBr = 1 : 1

- Theo bài bác ra thì: nNaOH > nHBr (1/40 > 1/81) ⇒ sau làm phản ứng NaOH dư

⇒ nhúng giấy quỳ vào dung dịchthì giấy quỳ sẽ chuyển màu xanh.

Bài 5 trang 113 sgk hóa 10: Muối NaCl tất cả lẫn tạp hóa học là NaI.

a) Làm nắm nào để minh chứng rằng trong muối NaCl nói trên gồm lẫn tạp hóa học NaI?.


b) Làm thế nào để có NaCl tinh khiết.

Lời giải bài bác 5 trang 113 sgk hóa 10:

a) Để minh chứng rằng trong muối hạt NaCl có lẫn tạp hóa học NaI, người ta sục khí clo vào hỗn hợp muối NaCl bao gồm lẫn tạp chất NaI, nếu tất cả kết tủa màu black tím tác dụng với hồ tinh bột tạo thành đúng theo chất màu xanh lá cây thì chứng tỏ trong muối NaCl tất cả lẫn tạp chất NaI.

b) Để nhận được NaCl tinh khiết, fan ta sục khí clo dư vào hỗn hợp NaCl tất cả lẫn tạp hóa học NaI, lọc kết tủa (hoặc đun nonngs iot rắn biến thành hơi) được NaCl tinh khiết trong dung dịch nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu đen tím).

Bài 7 trang 114 sgk hóa 10: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước tổ hợp 350 lít khí HBr. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp axit bromhiđric thu được.

Lời giải bài 7 trang 114 sgk hóa 10:

- Theo bài xích ra, ta có: nHBr = 350/22,4 = 15,625 (mol)

⇒ mHBr = 15,625.81 = 1265,625 (g)

- Theo bài bác ra, VH2O = 1 lít ⇒ mH2O = D.V = 1000 (g). (vì D = m/V)

⇒ C%HBr = mct/mdd = (1265,625.100%)/(1000+1265,625)≈55,86%

Bài 8 trang 114 sgk hóa 10: Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Xác định tên muối A.

Xem thêm: Tác Giả Bài Cảnh Khuya Là Ai, Bài Thơ Cảnh Khuya Tác Giả Hồ Chí Minh

Lời giải bài bác 8 trang 114 sgk hóa 10: 

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 1,08/108 = 0,01 mol

- Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

- Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

 0,01mol 0,01mol

2AgX → 2Ag + X2

 0,01mol 0,01mol

- Theo PTPƯ (2): nAgX = nAg = 0,1 mol

- Theo PTPƯ (1): nNaX = nAgX = 0,1 mol

⇒ MNaX = 1,03/0,01 = 103 → X = 103 – 23 = 80 (=Br)

⇒ muối A bao gồm công thức phân tử là NaBr

Bài 9 trang 114 sgk hóa 10: Tính cân nặng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5kg dung dịch axit flohidric độ đậm đặc 40%. Biết công suất phản ứng là 80 %.