Chúng ta đang biết những tính chất vật lý của sắt kẽm kim loại gồm có: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và bao gồm ánh kim. Vậy sắt kẽm kim loại có những tính chất hóa học tập gì? họ sẽ cùng tò mò những tính chất hoá học tập của kim loại trong bài viết hôm ni nhé!


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-kim-loai-


I. Tính chất hóa học của kim loại

1. Kim loại tính năng với phi kim

– hầu hết kim nhiều loại (trừ Au, Ag, Pt…) phản ứng cùng với O2 nghỉ ngơi t° hay hoặc t° cao tạo thành thành oxit.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại gồm

– Ở t° cao, sắt kẽm kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác sản xuất thành muối.

a) Oxi

Kim nhiều loại phản ứng với oxi tạo nên thành oxit.

Kim một số loại + O2 → Oxit


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-kim-loai-1


Ví dụ:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

2Al + 3O2 (t°) → 2Al2O3

3Fe + 2O2 (t°) → Fe3O4

b) Phi kim khác

Kim loại phản ứng với phi kim tạo thành thành muối.

Kim loại + Phi kim → Muối

Ví dụ:

Na + Cl (t°) → NaCl

Cu + S (t°) → CuS

Fe + S (t°) → FeS

2. Kim loại công dụng với dung dịch axit

Một số kim loại phản ứng cùng với dd axit (HCl, H2SO4 loãng, HNO3 loãng…) chế tác thành muối và giải phóng khí H2.

Kim nhiều loại + Axit → muối hạt + H2 ↑


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-kim-loai-2


Ví dụ:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑

3. Kim loại tính năng với dung dịch muối

Kim loại hoạt động hóa học táo bạo hơn (trừ Na, K, Ca…) rất có thể đẩy kim loại hoạt động yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối, chế tạo thành muối bắt đầu và kim loại mới.

Kim các loại + muối bột → Muối new + sắt kẽm kim loại mới


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-kim-loai-3


Ví dụ:

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

II. Giải bài bác tập về đặc điểm hóa học của kim loại

Câu 1. sắt kẽm kim loại có những tính chất hoá học nào? lấy VD với viết các PTHH minh hoạ với sắt kẽm kim loại Mg.

Bài làm:

Kim các loại phản ứng cùng với phi kim: oxi và các phi kim khác:

2Mg + O2 (t°) → 2MgO

Mg + S (t°) → MgS

Kim loại phản ứng với dd axit:

Mg +2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2 ↑

Kim các loại phản ứng với dd muối:

Mg + Fe(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Fe

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Câu 2. Hãy viết những PTHH theo các sơ vật phản ứng tiếp sau đây :

a) ……… + HCl → MgCl2 + H2

b) ……… + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

c) ……… + ……… → ZnO

d) ……… + Cl2 → CuCl2

e) ……… + S → K2S

Bài làm:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

c) 2Zn + O2 (t°) → 2ZnO

d) Cu + Cl2 (t°) → CuCl2

e) 2K + S → K2S

Câu 3. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra giữa những cặp hóa học sau đây:

a) Kẽm + Axit sunfuric loãngb) Kẽm + dd tệ bạc nitratc) Natri + giữ huỳnhd) canxi + Clo

Bài làm:

Các phương trình hóa học của phản ứng:

a) Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 (t°) → CaCl2

Câu 4. phụ thuộc vào tính hóa học hoá học của kim loại, hãy viết các PTHH trình diễn các đổi khác sau đây:

Bài làm:

(1) Mg + Cl2 (t°) → MgCl2

(2) 2Mg + O2 (t°) → 2MgO

(3) Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

(5) Mg + S (t°) → MgS

Câu 5. dự đoán hiện tượng với viết PTHH khi:

a) Đốt dây fe trong khí clo

b) cho một đinh fe vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2

c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuSO4

Bài làm:

a) hiện tượng: dây fe bị rét chảy và cháy sáng sủa trong khí đồng thời thu được hóa học rắn gray clolor đỏ FeCl3.

2Fe + 3Cl2 (t°) → 2FeCl3

b) hiện tượng: có chất rắn red color bám ngoại trừ đinh sắt, màu xanh da trời lam của dd CuCl2 nhạt dần với đih sắt rã dần.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) hiện nay tượng: viên Zn tung dần, greed color của dd CuSO4 cũng dần nhạt đi đồng thời mở ra kim loại gồm màu đỏ.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Câu 6. ngâm một lá kẽm (Zn) trong 20 g dd muối đồng sunfat (CuSO4) 10% cho đến khi kẽm ko tan được nữa. Tính khối lượng Zn đã phản ứng cùng với dd trên cùng nồng độ % của dd sau bội nghịch ứng.

Bài làm:

Ta có: mCuSO4 = (mddCuSO4 x C%) / 100 = (20 x 10) / 100 = 2 g

⇒ nCuSO4 = 2/160 = 0,0125 (mol)

– PTHH của phản nghịch ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

– Theo đề ra, ta có: nZn = nZnSO4 = nCuSO4 = 0,0125 (mol)

– khối lượng Zn vẫn tham gia bội phản ứng là:

mZn = 0,0125 x 65 = 0,8125 (g)

– trọng lượng ZnSO4 thu được sau phản bội ứng:

mZnSO4 = 0,0125 x 161 = 2,0125 (g)

– Ta có: mdd ZnSO4 = (mdd CuSO4 + mZn) – mCu

⇒ mdd ZnSO4 = (20 + 0,8125) – 0,0125 x 64 = 20,0125 (g)

– độ đậm đặc của hỗn hợp ZnSO4 sau phản bội ứng là:

C% ZnSO4 = (mZnSO4 / mdd ZnSO4) x 100% = (2,0125 / 20,0125) x 100% = 10,06 %

Câu 7.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tam Giác Đều, Vuông, Cân, Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Tam Giác

ngâm một lá Cu trong trăng tròn ml dd AgNO3 cho tới khi Cu bắt buộc tan thêm được nữa. Mang lá Cu ra, cọ nhẹ, làm khô và cân thì thấy trọng lượng lá Cu tạo thêm 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol centimet của dd AgNO3 đã dùng (giả thiết toàn thể lượng Ag giải phóng dính hết vào lá đồng).