Trong nội dung bài viết này bọn họ cùng mày mò kim nhiều loại kiềm thổ là gì? kiềm thổ có đặc điểm hoá học với vật lý nào sệt trưng cùng nó khác gì so với sắt kẽm kim loại kiềm họ đã tò mò ở bài trước.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ

Tính chất hoá học tập của kim loại Kiềm thổ, vừa lòng chấp của kiềm thổ và bài tập nằm trong phần: CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM

I. Vị trí cấu trúc của kim loại kiềm thổ

- kim loại kiềm thổ thuộc team IIA của bảng tuần hoàn; vào một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

- kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); can xi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là yếu tố phóng xạ không bền).

- cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là: ns2 (với n là thứ tự lớp)

*

II. đặc điểm vật lý của kim loại kiềm thổ

- kim loại kiềm thổ có white color bạc hoặc xám nhạt, rất có thể rát mỏng.

- nhiệt độ nóng chảy và ánh nắng mặt trời sôi mặc dù có cao hơn kim các loại kiềm dẫu vậy vẫn kha khá thấp

- khối lượng riêng tương đối nhỏ, nhẹ nhàng hơn nhôm trừ Bari

- Độ cứng cao hơn kim một số loại kiềm tuy thế vẫn kha khá mềm

*

III. Tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại kiềm thổ

- các kim các loại kiềm thổ tất cả tính khử mạnh, yếu hơn so với sắt kẽm kim loại kiềm. Tính khử của những kim nhiều loại kiềm thổ tăng từ Be → Ba.

M – 2e → M2+

1. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ tác dụng cùng với phi kim

- khi đốt lạnh trong không khí, các kim loại kiềm thổ phần đông bốc cháy chế tạo ra oxit, làm phản ứng phát ra các nhiệt.

2Mg + O2 → 2MgO

- Trong ko khí độ ẩm Ca, Sr, Ba tạo nên lớp cacbonat (phản ứng với không gian như oxi) cho nên cần cất giữ những kim các loại này trong bình rất kín đáo hoặc dầu hỏa khan.

- lúc đun nóng, tất cả các sắt kẽm kim loại kiềm thổ liên tưởng mãnh liệt cùng với halogen, nitơ, lưu lại huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

Ca + Cl2 → CaCl2

2Mg + Si → Mg2Si

- Do tất cả ái lực to hơn oxi, khi đun nóng những kim các loại kiềm thổ khử được nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

2Be + TiO2 → 2BeO + Ti

2Mg + CO2 → 2MgO + C

2. Kim loại kiềm thổ tính năng với axit

a) HCl, H2SO4 (loãng) : Kim nhiều loại kiềm khử ion H+ thành H2

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2↑

b) HNO3, H2SO4 đặc : Khử N+5, S+6 thành những hợp chất tất cả mức oxi hoá tốt hơn.

4Ca + 10HNO­3 (loãng) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Mg + 4HNO3 đặc → Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

3. Kim loại kiềm thổ tính năng với nước

- Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở nhiệt độ thường sản xuất dung dịch bazơ:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

- Mg ko tan nội địa lạnh, tan chậm trong nước nóng chế tạo ra thành MgO.

Mg + H2O → MgO + H2↑

- Be không tan vào nước cho dù ở nhiệt độ cao vì có lớp oxit bền bảo vệ. Mà lại Be có thể tan trong hỗn hợp kiềm bạo phổi hoặc kiềm rét chảy sản xuất berilat:

Be + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2↑

Be + 2NaOH(nóng chảy) → Na2BeO2 + H2↑

IV. Ứng dụng cùng điều chế kim loại kiềm thổ

1. Ứng dụng của kim loại kiềm thổ

- kim loại Be: làm chất phụ gia để chế tạo hợp kim tất cả tính đàn hồi cao, bền, chắc, không trở nên ăn mòn.

- kim loại Ca: cần sử dụng làm chất khử để bóc tách oxi, lưu lại huỳnh thoát khỏi thép, có tác dụng khô một số hợp chất hữu cơ.

- sắt kẽm kim loại Mg có không ít ứng dụng rộng cả: tạo kim loại tổng hợp có tính cứng, nhẹ, bền để sản xuất máy bay, thương hiệu lửa, ôtô… Mg còn được dùng để làm tổng hợp các hợp hóa học hữu cơ. Bột Mg trộn với chất oxi hóa sử dụng để chế tạo chất chiếu sáng đêm hôm dùng trong pháo sáng, sản phẩm công nghệ ảnh.

2. Điều chế sắt kẽm kim loại kiềm thổ

- vào tự nhiên, kim loại kiềm thổ chỉ sống thọ dạng ion M2+ trong các hợp chất.

- phương pháp cơ phiên bản là năng lượng điện phân muối bột nóng chảy của chúng.

 CaCl2 Ca + Cl2↑

MgCl2 Mg + Cl2↑

- Một số cách thức khác:

+ sử dụng than ly khử MgO; CaO từ đolomit bằng febositic (hợp hóa học Si và Fe) ở nhiệt độ cao và trong chân không.

MgO + C → Mg + CO

CaO + 2MgO + mê man → 2Mg + CaO.SiO2

+ cần sử dụng nhôm tốt magie khử muối bột của Ca, Sr, bố trong chân ko ở 11000C → 12000C.

2Al + 4CaO → CaO.Al2O3 + 3Ca

2Al + 4SrO → SrO. Al2O3 + 3Sr

2Al + 4BaO → BaO. Al2O3 + 3Ba

V. Một số hòa hợp chất đặc trưng Canxi - kim loại kiềm thổ

1. Canxi oxit: CaO (Vôi sống)

- chức năng với nước, tỏa sức nóng : CaO + H2O → Ca(OH)2 không nhiều tan.

- cùng với axit : CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

- với oxit axit : CaO + CO2 → CaCO3 ( vôi bị tiêu diệt )

2. Các hiđroxit M(OH)2 của những kim loại kiềm thổ

a) Tính chất của những hidroxit

- các hiđroxit M(OH)2 khan những ở dạng màu trắng.

- Tính tan: Be(OH)2; Mg(OH)2 rất ít tan trong nướC.

Ca(OH)2 tương đối ít tan ( 0,12g/100g H2O).

Các hiđroxit còn lại tan nhiều trong nướC.

- Độ bền sức nóng của hiđroxit tăng trường đoản cú Be → Ba: Mg(OH)2 mất nước sống 150◦C; Ba(OH)2 mất nước ngơi nghỉ 1000◦C chế tác thành oxit.

- Tính bazơ: Be(OH)2 là bazơ cực kỳ yếu, Mg(OH)2 là bazơ trung bình, Ca(OH)2; Ba(OH)2; Sr(OH)2 là bazơ mạnh.

b) Canxi hidroxit : Ca(OH)2 (Vôi tôi)

- Ít tung trong nước : Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

- với axít : Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O

- với oxit axit : Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2

- với d2 muối : Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

c) Ứng dụng của những hidroxit

- Hợp hóa học hidroxit kim loại kiềm thổ Ca(OH)2 ứng dụng rộng thoải mái hơn cả :trộn xi măng xây nhà, khử chua khu đất trồng, chế tạo cloruavôi dùng để tẩy trắng cùng khử trùng.

3. Canxi cacbonat (CaCO3) và Canxi hidro cacbonat Ca(HCO3)2

CaCO3 : can xi cacbonat

Ca(HCO3)2 : canxi hidro cacbonat

Với nước

Canxi cacbonat là chất rắn màu sắc trắng, ko tan vào nước. Nhưng mà tan trong amoniclorua:

CaCO3 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O

Tan trong nước:

Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO3-

Với bazơ mạnh

Không bội phản ứng

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Với axit mạnh

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2↑ + 2H2O

lưỡng tính

Nhiệt phân

Bị phân bỏ ở ánh sáng cao:

CaCO3 -t0→ CaO + CO2↑

Bị phân bỏ khi làm cho nóng nhẹ:

Ca(HCO3)2 -t0→ CaCO3 + CO2↑ + H2O

Phản ứng trao đổi với

CO2 , PO43-

Không

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

Với CO2

 CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2

ko tan tan

Chiều thuận (1): giải thích sự xâm thực của nước mưa đối với đá vôi chế tạo ra hang động.

Chiều nghịch (2): phân tích và lý giải sự tạo nên thành thạch nhũ trong hang động.

4. Canxi sunfat (CaSO4)a) tính chất của can xi sunfat

- Là chất rắn white color tan không nhiều trong nước (ở 25◦C rã 0,15g/100g H2O).

- tùy thuộc vào lượng nước kết tinh trong muối hạt sunfat, ta bao gồm 3 loại:

+ CaSO4.2H2O : thạch cao sinh sống trong tự nhiên, bền ở ánh nắng mặt trời thường.

+ CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O : thạch cao nung (hemihiđrat)

+ CaSO4.2H2O → CaSO4.0,5H2O + 1,5H2O (125◦C)

- Đun lạnh 200◦C; thạch cao nung thành thạch cao khan (CaSO4).

CaSO4.0,5H2O CaSO4 + ½H2O

- CaSO4: không tan vào nước, không tác dụng với nước, chỉ phân bỏ ở ánh sáng rất cao.

2CaSO4 2CaO + 2SO2 + O2

b) Ứng dụng của can xi sunfat

- Thạch cao nung có thể kết phù hợp với nước tao thành thạch cao sống và khi đông cứng thì co và giãn thể tích, do thế thạch cao rất ăn khuôn. Thạch cao nung hay được đúc tượng, đúc các mẫu cụ thể tinh vi cần sử dụng trang trí nội thất, làm phấn viết bảng, bó bột lúc gãy xương,...

- Thạch cao sống dùng để làm sản xuất xi măng.

5. Nước cứng

a) có mang Nước cứng

- Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước đựng ít hoặc không chứa những ion bên trên được hotline là nước mềm.

b) Phân loại nước cứng

- địa thế căn cứ vào thành phần những anion cội axit gồm trong nước cứng, người ta chia nước cứng ra 3 loại:

* Nước cứng tạm bợ thời: Tính cứng tạm thời của nước cứng là do các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 gây ra:

Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO3-

- Goị là trong thời điểm tạm thời vì độ cứng vẫn mất đi khi đun sôi: M(HCO3)2 →MCO3 + CO2 + H2O

* Nước cứng vĩnh cửu: Tính cứng trường thọ của nước là do những muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gây ra, call là vĩnh cữu vị khi đun nóng muối đó sẽ không phân hủy:

* Nước gồm tính cứng toàn phầnLà nước gồm cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

- Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

c) Tác sợ của nước cứng

* Về mặt đời sống thường ngày:

- Giặt áo xống bằng xà phòng (natri stearat C17H35COONa) nội địa cứng sẽ khởi tạo ra muối không tan là can xi stearat (C17H35COO)2Ca, hóa học này phân phối trên vải vóc sợi, tạo nên quần áo mau mục nát.

2C17H35COONa +MCl2­ →(C17H35COO)2M$ +2NaCl

- Nước cứng tạo nên xà phòng bao gồm ít bọt, giảm kĩ năng tẩy rửA.

- Nếu cần sử dụng nước cứng để nấu thức ăn, sẽ khiến cho thực phẩm thọ chín và bớt mùi vị do phản ứng của các ion và các chất trong thực phẩm.

* Về mặt cung ứng công nghiệp:

- lúc đun nóng,ở lòng nồi tuyệt ống dẫn nước nóng sẽ tạo ra lớp cặn đá yếu dẫn nhiệt có tác dụng hao tổn hóa học đốt, khiến nổ nồi hơi và ùn tắc ống dẫn nước rét (không an toàn).

- làm hỏng nhiều dung dịch nên pha chế.

- vày vậy, vấn đề làm mượt nước cứng trước khi sử dụng có‎ ‎‎y nghĩa rất quan trọng.

d) Các phương pháp làm mượt nước cứng

- nguyên lý làm mượt nước cứng là bớt nồng độ các cation Ca2+,Mg2+ trong nước cứng.

* Phương pháp kết tủa:

 Đối cùng với nước có tính cứng trợ thời thời

- Đun sôi nước có tính cứng tạm thời trước khi dùng, muối hiđrocacbonat đưa thành muối hạt cacbonat không tan:

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

⇒ Lọc vứt kết tủa được nước mềm.

- dùng một trọng lượng vừa đủ dung dịch Ca(OH)2, Na2­CO3 để trung hòa - nhân chính muối hiđrocacbonat thành muối hạt cacbonat kết tủA. Lọc vứt chất ko tan, được nước mềm:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O

M(HCO3)2 + Na2CO3 → MCO3 + 2NaHCO3

Đối với nước bao gồm tính cứng vĩnh cửu:

- sử dụng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2 và hỗn hợp Na3PO4 để có tác dụng mềm nước cứng:

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Mg2+ + CO32- + Ca2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ + CaCO3↓

* cách thức trao thay đổi ion:

- phương thức trao đổi ion được dùng phổ biến để làm mềm nướC. Phương thức này dựa trên năng lực trao đổi ion của các hạt zeolit (các alumino silicat kết tinh, có trong tự nhiên hoặc được tổng hợp, vào tinh thể tất cả chứa hầu hết lỗ trống nhỏ) hoặc nhựa dàn xếp ion.

- Thí dụ: trộn nước cứng đi qua chất đàm phán ion là các hạt zeolit thì số mol ion Na+ của zeolit rời khỏi mạng tinh thể, bước vào trong nước dường chỗ cho những ion Ca2+ và Mg2+ bị lưu giữ trong mạng tinh thể silicat.

VI. Bài bác tập về sắt kẽm kim loại kiềm thổ

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 12: Cho hỗn hợp Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 sẽ

A. Gồm kết tủa trắng.

B. Tất cả bọt khí thoát ra.

C. Tất cả kết tủa trắng và bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.

* giải mã bài 2 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: A.Có kết tủa trắng.

- PTPƯ: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 2CaCO3 + H2O

Bài 3 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với hỗn hợp HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm cân nặng của hai muối (CaCO3 , MgCO3) trong hỗn hợp là :

A. 35,2 % với 64,8%.

B. 70,4% với 29,6%.

C. 85,49% với 14,51%.

D. 17,6% cùng 82,4%.

* lời giải bài 3 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: B.70,4% và 29,6%.

- Gọi x, y theo lần lượt là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong láo hợp

ta có: 100x + 84y = 2,84 (1)

- Phương trình hoá học của phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

x (mol) x

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2↑

y (mol) y

- Theo bài xích ra, Số mol CO2: nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

- Theo PTPƯ: nCO2 = x + y = 0,3 (2)

- Giải hệ PT (1) và (2) ta được, x = 0,02 (mol) với y = 0,01 (mol)

⇒ %mCaCO3 = <(0,02.100)/2,84>.100% = 70,42%

⇒ %mMgCO3 = 100% - 70,42% = 29,58%

Bài 4 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2g sắt kẽm kim loại nhóm IIA tính năng hết với hỗn hợp HCl tạo nên 5,55g muối bột clorua. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Be. B. Mg. C. Ca. D. Ba.

Lời giải bài bác 4 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Ca

- gọi M là sắt kẽm kim loại nhóm II, số mol là x, ta có: Mx = 2 (1)

- Phương trình hoá học tập của phản ứng:

M + 2HCl → MCl2 + H2↑

x (mol) x

- Theo PTPƯ ta có: (71+M)x = 5,55 (2)

- Giải hệ PT (1) với (2) ta được: x = 0,05 với M = 40

⇒ M là Ca

Bài 5 trang 119 SGK Hóa 12: Cho 2,8 g CaO chức năng với một lượng nước lấy dư thu được hỗn hợp A. Sục 1,68 lít CO2(đktc) vào hỗn hợp A.

a) Tính trọng lượng kết tủa thu được.

b) Khi nấu nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được buổi tối đa là bao nhiêu?

Lời giải bài 5 trang 119 SGK Hóa 12:

a) Theo bài ra, ta có số mol CaO là: nCaO = 2,8/56 = 0,05 (mol)

Số mol CO2 là nCO2 = 1,68/22,4 = 0,075 (mol)

- Phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2

0,05 (mol) 0,05 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,05 0,05 0,05 (mol)

- Theo PTPƯ: nCaCO3 = nCO2 pư = nCa(OH)2 = 0,05 mol

⇒ nCO2 dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

- CaCO3 tạo thành 0,05 (mol) bị tổ hợp 0,025 (mol)

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,025 0,025 0,025 (mol)

⇒ Số mol CaCO3 còn lại là: 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

⇒ cân nặng CaCO3 là: mCaCO3 = 0,025. 100 = 2,5 (g)

b) Khi làm cho nóng dung dịch A

Ca(HCO3)2 CaCO3↓ + CO2 + H2O

0,025 0,025 (mol)

⇒ cân nặng kết tủa buổi tối đa chiếm được là: mCaCO3 = (0,025 + 0,025).100 = 5 (g)

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 12: Khi rước 14,25g muối hạt clorua của một sắt kẽm kim loại chỉ có hóa trị II cùng một lượng muối nitrat của kim loại đó gồm số mol thông qua số mol muối hạt clorua thì thấy khác biệt 7,95g. Khẳng định tên kim loại

* giải thuật bài 6 trang 119 SGK Hóa 12:

- Gọi kim loại cần kiếm tìm là M, có hóa trị là II

⇒ cách làm muối clorua là MCl2, gồm số mol là x

Ta gồm PT: (M + 71)x = 14,25 (1)

⇒ Công thức muối bột nitrat là M(NO3)2.

Ta gồm PT: (M + 124)x = 14,25 + 7,95 (2)

- Giải hệ PT (1) cùng (2) ta được, x = 0,15, M = 24

⇒ M là Mg

Bài 7 trang 119 SGK Hóa 12: Hòa chảy 8,2 gam các thành phần hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Xác minh số gam từng muối trong láo hợp.

* giải mã bài 7 trang 119 SGK Hóa 12:

- gọi x, y theo thứ tự là số mol CaCO3 và MgCO3 trong lếu láo hợp

⇒ 100x + 84y = 8,2 (1)

- Theo bài bác ra, ta có: nCO2 = 2,016/22,4=0,09 (mol)

- Phương trình hoá học của phản nghịch ứng:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

x x (mol)

MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2

y y (mol)

- Theo PTPƯ: nCO2 = x + y = 0,09 (2)

- Giải hệ PT tất cả (1) và (2) ta được, x = 0,04 với y = 0,05

⇒ mCaCO3 = 0,04.100 = 4 (g)

⇒ mMgCO3 = 0,05.84 = 4,2 (g)

Bài 8 trang 119 SGK Hóa 12: Trong một cốc nước bao gồm chứa 0,01 mol Na+ , 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong ly thuộc các loại nào ?

A. Nước cứng bao gồm tính cứng nhất thời thời.

B. Nước cứng gồm tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng bao gồm tính cứng toàn phần.

* giải mã bài 8 trang 119 SGK Hóa 12:

Đáp án: C. Nước cứng tất cả tính cứng toàn phần.

- cốc nước bên trên chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-

⇒ ở trong nước cứng toàn phần (có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)

Bài 9 trang 119 SGK Hóa 12: Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng để giải thích việc sử dụng Na3PO4 để làm cho mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

* giải mã bài 9 trang 119 SGK Hóa 12:

- những phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaHCO3

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl

3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2↓ + 3Na2SO4.

- khi đó toàn bộ các ion Ca2+, Mg2+ đều kết tủa hết bên dưới dạng muối bột photphat => có tác dụng mềm được nước cứng toàn phần.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tên Hương Diệu, Bí Mật Ý Nghĩa Tên Hương Có Thể Bạn Chưa Biết

Tính chất hoá học của kim loại Kiềm thổ, hòa hợp chấp của kiềm thổ và bài tập - hoá 12 bài 26 được biên soạn theo sách tiên tiến nhất và Được hướng dẫn soạn bởi những thầy gia sư dạy giỏi tư vấn, trường hợp thấy xuất xắc hãy share và comment để đa số chúng ta khác học hành cùng.