Axit Nitric HNO3 là là giữa những axit rất không còn xa lạ mà những em học trong chương trình trung học cơ sở và THPT, đấy là một axit cơ bản và quan trọng mà các em cần nắm rõ kiến thức. 


Vậy HNO3 – axit nitric và những hợp chất muối nitrat tất cả những đặc điểm hoá học tập và đặc điểm vật lý đặc trưng gì, nội dung bài viết dưới đây họ cùng kiếm tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học tập của axit nitric và mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học hno3

I. đặc thù vật lý của Axit Nitric

Bạn đã xem: đặc điểm hoá học của axit Nitric HNO3, lấy một ví dụ và bài tập – hoá lớp 11


+ Axit nitric trong sáng là hóa học lỏng, không màu, bốc khói mạnh dạn trong không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

+ Axit nitric kém bền. Ngay lập tức ở đk thường, lúc có ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy một phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tung trong hỗn hợp axit làm dung dịch có màu vàng.

+ Axit nitric tan trong nước ở bất kì tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thường có loại HNO3 độ đậm đặc 68%, D=1,40 g/cm3

Về tính chất hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng với BazơTác dụng với Oxit bazơTác dụng cùng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng cùng với phi kim

Dưới đây, chúng ta cùng tra cứu hiểu cụ thể về đặc thù hoá học tập của axit nitric.

II. đặc thù hoá học của Axit Nitric

1. Axit Nitric miêu tả tính axit

* HNO3 là 1 axit khỏe mạnh (do HNO3 phân ly thành H+ và NO3–)

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím gửi thành color đỏ.

b) Axit Nitric tính năng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric tính năng với bazơ (trong đó kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

  HNO3 + NaOH

 HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

 HNO3 + KOH

 HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

 HNO3 + Mg(OH)2

 2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric tính năng với muối hạt (trong muối hạt kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối new + axit mới:

  HNO3 + CaCO3

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric mô tả tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) buộc phải tuỳ vào nồng độ của HNO3 và tài năng khử của chất tham gia có thể bị khử thành:

*

a) Axit Nitric công dụng với kim loại:

– HNO3 phản ứng với hầu như các kim vứt bỏ Au với Pt → muối nitrat + H2­O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

 PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

– sản phẩm khử của N+5 là tùy trực thuộc vào độ mạnh của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của hỗn hợp axit, thông thường thì:

Dung dịch HNO3 đặc công dụng với kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng chức năng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống đến mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

 Ví dụ: HNO3 tác dụng cùng với kim loại

  HNO3 + Cu

 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

 • HNO3 + Fe

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 • HNO3 + Na

 8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang lại Fe hoặc hỗn hợp Fe với Cu công dụng với dung dịch HNO3 mà sau phản nghịch ứng còn dư kim loại → trong dung dịch Fe thu được chỉ sinh sống dạng muối Fe2+. 

b) tính năng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

  HNO3 + C

 C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + S

 S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + P

 P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tính năng với các chất khử không giống (oxit bazơ, bazơ và muối trong những số đó kim loại chưa xuất hiện hóa trị cao nhất).

 4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

 4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

> giữ ý:

Khí N2O là khí khiến cười, khí vuiN2 không duy trì sự sống, sự cháyKhí NO2 có màu nâu đỏNH4NO3 không xuất hiện ở dạng khí, khi đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy giữ mùi nặng khaiHNO3 đặc nguội thụ động (không phản nghịch ứng) với Al, Fe, Cr.

III. Bài bác tập về Axit nitric

* Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11: Viết phương pháp electron cùng công thức cấu trúc của axit nitric. Cho thấy nguyên tố nitơ gồm hoá trị cùng số oxi hoá bằng bao nhiêu?

* giải mã Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11:

– Công thức electron của axit nitric:– Công thức kết cấu của axit nitric:– nhân tố nitơ bao gồm hoá trị 4 cùng số oxi hoá +5.

* bài bác 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập những phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ? 

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ? 

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ? 

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ? 

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

* giải thuật Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

– Ta có những PTPƯ sau (cân bằng PTPƯ bằng phương thức Electron):

 a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

*

 b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

*

 c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

*

 d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

*

 e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

 f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

* bài 3 trang 45 SGK Hóa 11: Hãy chỉ ra rằng những đặc điểm hoá học chung và khác hoàn toàn giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hoá học để minh hoạ?

* Lời giải Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11:

 Những tính chất khác hoàn toàn giữa axit nitric và axit sunfuric

– Axit H2SO4 loãng tất cả tính axit, chỉ H2SO4 đặc mới tất cả tính oxi hoá mạnh. Còn axit HNO3 dù là axit sệt hay loãng đều có tính oxi hoá mạnh dạn khi công dụng với những chất tất cả tính khử.

– Axit H2SO4 loãng không công dụng được với những kim nhiều loại đứng sau hiđro trong dãy chuyển động hoá học như axit HNO3.

sắt + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

 Những tính chất chung của axit sunfuric và axit nitric:

+ với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều có tính axit mạnh như:

– Đổi màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng

– tác dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

 H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

+ với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều bao gồm tính oxi hoá táo tợn như:

– công dụng được với hầu như các kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học) cùng đưa sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

– chức năng với một số phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

 C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

 S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

– chức năng với hợp chất (có tính khử)

 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

 2FeO + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

– Cả nhị axit khi làm cho đặc nguội đều làm Fe cùng Al bị bị động hoá (có thể dùng bình làm bằng nhôm và sắt để đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc).

* bài 4 trang 45 SGK Hóa 11: a) Trong các phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng nhiệt độ phân sắt (III) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) Trong phương trình hoá học của phản nghịch ứng sức nóng phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

* lời giải Bài 4 trang 45 SGK Hóa 11:

a) Đáp án: D. 21

– Phương trình của làm phản ứng nhiệt phân

 4Fe(NO3)3 

*
 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) Đáp án: A. 5

– Phương trình của làm phản ứng sức nóng phân

 Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 ↑ + O2 ↑

* lưu ý: Phản ứng nhiệt phân muối bột nitrat

– các muối nitrat của kim loại vận động mạnh (K, Na…) bị phân hủy tạo muối nitrit với O2

– những muối nitrat của sắt kẽm kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân hủy chế tác oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

– muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân hủy sinh sản thành kim loại tương ứng, NO2 và O2

* bài bác 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình hóa học của làm phản ứng triển khai dãy chuyển hóa sau:

 NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* Lời giải bài bác 5 trang 45 sgk hoá 11: 

– Ta có các PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2  Cu + H2O

(7) Cu + Cl2  CuCl2

* bài xích tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà tung 30,0g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit vào 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong lếu hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong hỗn hợp sau phản bội ứng, hiểu được thể tích các dung dịch không rứa đổi.

* giải thuật bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

– Theo bài bác ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

 – PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

– Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

– hotline số mol CuO thâm nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

 Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 – 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy toàn bô mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

 CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

 nHNO3 (dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

 CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

* bài bác tập 7 trang 45 sgk hoá 11: Để điều chế được 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0% nên dùng từng nào tấn amoniac? biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8%.

* giải thuật bài tập 7 trang 45 sgk hoá 11:

– Theo bài xích ra, trọng lượng HNO3 nguyên chất là: 5.(60/100) = 5 (tấn).

Sơ đồ vật phản ứng pha chế HNO3 từ NH3

 NH3 → NO → NO2 → HNO3

1(mol) 1(mol) 

17(g) 63(g)

x(tấn) 3(tấn)

Theo sơ đồ điều chế thì nHNO3 = nNH3

⇒ mNH3 = (3.17)/63 =17/21 = 0,809524 (tấn).

– trọng lượng NH3 hao hụt là 3,8% nghĩa là hiệu suất đạt 100 – 3,8 = 96,2%

⇒ Vậy cân nặng amoniac cầ sử dụng là: 0,809534/(96,2%) = 0,809534.(100/96,2) = 0,8415 (tấn).

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 ❤️️ 15 Bài Tả Về Người Mẹ Hay Nhất, Bài Văn Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Lớp 5 Rất Hay

Axit Nitric là một trong những axit quan liêu trọng, những phản ứng của axit này với những kim một số loại ở những điều kiện khác biệt cũng tạo thành những sản phẩm khác, vì chưng vậy mà những em đề xuất tập trung tối đa để ghi nhớ.

Hy vọng với phần nội dụng hệ thống lại Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon tính chất hóa học, đặc điểm vật lý của dẫn xuất Halogen ở bên trên hữu ích cho các em, mọi thắc mắc và góp ý những em hãy để lại phản hồi dưới bài xích viết. Chúc các em học tốt!