Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính chất của Amoniac (NH3), muối hạt Amoni: đặc thù hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất

Tính hóa học của Amoniac (NH3), muối hạt Amoni: tính chất hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất


Bài giảng: Bài 8 : Amoniac với muối amoni - Cô Nguyễn thảnh thơi (Giáo viên plovdent.com)

A. AMONIAC

I. Cấu tạo phân tử


vào phân tử NH3, N links với tía nguyên tử hidro bởi ba links cộng hóa trị có cực. NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ sinh sống đỉnh. Nitơ còn một cặp electron hóa trị là vì sao tính bazơ của NH3.

Bạn đang xem: Tính chất khác của nh3 ngoài tính khử

II. đặc điểm vật lý

- Amoniac (NH3) là chất khí không màu, giữ mùi nặng khai xốc, nhẹ hơn không khí, tan tương đối nhiều trong nước.

III. đặc thù hóa học

1. Tính bazơ yếu

- chức năng với nước:

NH3 + H2O ⇋ NH4+ + OH-

⇒ hỗn hợp NH3 là 1 trong dung dịch bazơ yếu.

- tính năng với dung dịch muối (muối của những kim loại bao gồm hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

- công dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Kỹ năng tạo phức

hỗn hợp amoniac có khả năng hòa tung hiđroxit giỏi muối ít tan của một số trong những kim loại, tạo thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

* với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl

Sự tạo thành các ion phức là vì sự phối hợp các phân tử NH3 bằng những electron chưa thực hiện của nguyên tử nitơ với ion kim loại.


3. Tính khử

- Amoniac tất cả tính khử: làm phản ứng được với oxi, clo cùng khử một số oxit kim loại (Nitơ bao gồm số lão hóa từ -3 mang lại 0, +2).

- chức năng với oxi:

*

- tính năng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

NH3 phối hợp ngay cùng với HCl vừa sinh ra tạo thành “khói trắng” NH4Cl

- tác dụng với CuO:

*

IV. Ứng dụng

- sản xuất axit nitric, các loại phân đạm như ure (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

- Điều chế hidrazin (N2H4) có tác dụng nhiên liệu mang lại tên lửa.

- Amoni lỏng cần sử dụng làm chất gây rét mướt trong máy lạnh.

V. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2

*

2. Trong công nghiệp

Tổng hợp từ nitơ với hiđro

*

- nhiệt độ: 450 – 500oC.

- Áp suất cao từ 200 – 300 atm.

- hóa học xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, ...

có tác dụng lạnh hỗn hợp khí cất cánh ra, NH3 hóa lỏng được tách bóc riêng.


B. MUỐI AMONI

Là tinh thể ion gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

I. Tính chất vật lý

- Là phần lớn hợp chất tinh thể ion, phân tử có cation NH4+ với anion nơi bắt đầu axit.

- Tan nhiều trong nước điện ly hoàn toàn thành những ion.

NH4Cl → NH4+ + Cl-; Ion NH4+ không có màu.

II. đặc thù hóa học

1.Phản ứng thuỷ phân: Tạo môi trường xung quanh có tính axit làm cho quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

2. Tác dụng với hỗn hợp kiềm: (nhận biết ion amoni, pha chế amoniac trong phòng thí nghiệm)

*

3. Phản nghịch ứng nhiệt độ phân

- muối bột amoni đựng gốc của axit không tồn tại tính oxi hóa khi nung nóng bị phân diệt thành NH3.

*

NH4HCO3 (bột nở) được sử dụng làm xốp bánh.

Xem thêm: Công Thức Tính Dây Cung - Cách Tính Độ Dài Dây Cung

- muối amoni cất gốc của axit có tính oxi hóa khi bị nhiệt độ phân đã cho ra N2, N2O.

*

- nhiệt độ lên đến 500oC, ta bao gồm phản ứng:

2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O


Giới thiệu kênh Youtube plovdent.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.plovdent.com