Định nghĩa mặt đường trung tuyến là gì? đặc điểm của mặt đường trung tuyến? phương pháp tính độ dài đường trung tuyến? Đặc điểm của đường trung tuyến? triết lý và những dạng bài xích tập về quan niệm đường trung tuyến?… Hãy cùng plovdent.com kiếm tìm hiểu cụ thể về chủ thể đường trung tuyến cũng giống như những nội dung liên quan qua nội dung bài viết cụ thể dưới đây nhé!. 


Mục lục

5 Định nghĩa mặt đường trung tuyến trong tam giác đặc biệt7 một số bài tập mặt đường trung con đường lớp 78 các dạng toán thường chạm mặt về đường trung tuyến

Định nghĩa mặt đường trung con đường là gì? 

Đường trung tuyến đường của một đoạn thẳng là một trong những đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bạn đang xem: Tính chất trung tuyến


Định nghĩa con đường trung tuyến đường của tam giác

Trong hình học tập thì con đường trung con đường của một tam giác được định nghĩa là 1 trong những đoạn thẳng nối từ bỏ đỉnh của tam giác cho tới trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác sẽ sở hữu được 3 con đường trung tuyến.

Ví dụ:

*
Định nghĩa con đường trung con đường của tam giác

Theo như mẫu vẽ trên thì những đoạn trực tiếp AI, CN, BM đã là 3 trung tuyến đường của tam giác ABC.

Tính chất của đường trung đường trong tam giác

Ba con đường trung con đường của tam giác cùng đi qua 1 điểm. Điểm đó phương pháp đỉnh một khoảng bằng (frac23) độ dài con đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.Giao điểm của cha đường trung tuyến hotline là trọng tâm.Vị trí của giữa trung tâm tam giác: trung tâm của một tam giác bí quyết mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài con đường trung tuyến trải qua đỉnh ấy.

Ví dụ:

*
Tính chất đường trung con đường trong tam giác

Gọi G là giữa trung tâm của tam giác ABC, ABC có những trung con đường AI, BM, công nhân thì ta sẽ có biểu thức:

(fracAGAI) = (fracBGBM) = (fracCGCN) = (frac23)

Một số định lý con đường trung đường trong tam giác

Thực hành: giảm một tam giác bằng giấy. Vội vàng lại để xác minh trung điểm một cạnh của nó. Kẻ đoạn trực tiếp nối trung điểm đó với đỉnh đối diện. Bằng phương pháp tương tự, hãy vẽ tiếp hai đường trung đường còn lại.

Quan giáp tam giác vừa giảm (trên đó đã vẽ ba đường trung tuyến). đến biết: ba đường trung con đường của tam giác này có cùng đi qua một điểm xuất xắc không?

 Định lý 1: ba đường trung đường của một tam giác thuộc đi sang một điểm. điểm chạm chán nhau của 3 mặt đường trung tuyến gọi là giữa trung tâm (centroid) của tam giác đó.

Định lý 2: Đường trung con đường của tam giác phân chia tam giác ấy thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Ba trung tuyến chia tam giác thành 6 tam giác nhỏ tuổi với diện tích s bằng nhau.

Ví dụ minh họa:

*

Tam giác (Delta ABC) bao gồm D, E, F là BC, CA, AB. Lúc ấy AD, BE, CF theo thứ tự là những đường trung tuyến xuất phát điểm từ ba đỉnh A, B, C. AD, BE, CF đồng quy ở G.

Ta bao gồm G là trung tâm của tam giác (Delta ABC).

Theo định nghĩa, AE=EC, CD=DB, BF= FA, vị đó:

(SDelta AGE=SDelta CGE;SDelta BGD=SDelta CGD; SDelta AGF=SDelta BGF ) trong các số đó kí hiệu (SDelta ABC ) là diện tích của tam giác ABC.

Điều này đúng bởi trong mỗi trường hợp hai tam giác tất cả chiều nhiều năm đáy bởi nhau, và bao gồm cùng mặt đường cao từ bỏ đáy, mà diện tích của một tam giác thì bằng một nửa chiều nhiều năm đáy nhân với con đường cao, khi đó hai tam giác ấy có diện tích s bằng nhau.

Chúng ta có: 

(SDelta ACG=SDelta ACD-SDelta CGD;SDelta ABG=SDelta ABD-SDelta BGD )

Do kia ta tất cả :(SDelta ABG=SDelta ACG) với (SDelta DBG=SDelta DCG); (SDelta CDG=frac12SDelta ACG)

Do (SDelta BGF=SDelta AGF), (SDelta AGF=frac12SDelta ACG=SDelta BGF=frac12SDelta BCG)

Do vậy, (SDelta AFG=SDelta BFG=SDelta BGD=SDelta CGD)

Sử dụng cùng phương thức này. Ta bao gồm thể chứng minh điều sau:

(SDelta AFG=SDelta BFG=SDelta BGD=SDelta CGD=SDelta CGE= SDelta AGE )

Định lý 3 : Về địa chỉ trọng tâm: Trọng tâm của một tam giác bí quyết mỗi đỉnh một khoảng chừng bằng (frac23) độ dài con đường trung con đường qua đỉnh ấy.

Ví dụ như sau:

*

Tam giác (Delta ABC) có AD, BE, CF theo lần lượt là các đường trung tuyến khởi đầu từ ba đỉnh A, B, C. Theo định lý 1 thì cha đường này đồng quy tại một điểm gọi là vấn đề G. 

Theo định lý 2 thì:

(AG=frac23AD; BG=frac23BE; CG=frac23CF)

Định nghĩa đường trung đường trong tam giác sệt biệt

Tìm hiểu đường trung tuyến đường trong tam giác vuông

Tam giác vuông là 1 trong những trường hợp đặc trưng của tam giác, vào đó, tam giác sẽ có một góc bao gồm độ bự là 90 độ, cùng hai cạnh tạo cho góc này vuông góc với nhau.

Chính bởi vậy mà mặt đường trung tuyến của tam giác vuông đang có rất đầy đủ những đặc điểm của một con đường trung tuyến tam giác.

Trong một tam giác vuông, mặt đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền bởi nửa cạnh huyền.

Một tam giác bao gồm trung đường ứng với cùng một cạnh bởi nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Ví dụ 1:

*
Đường trung tuyến trong tam giác vuông

Tam giác ABC vuông làm việc B, độ dài mặt đường trung tuyến BM sẽ bằng MA, MC và bằng (frac12) AC

Ngược lại trường hợp BM = (frac12) AC thì tam giác ABC sẽ vuông ngơi nghỉ B.

Ví dụ 2: 

*

Tam giác (Delta ABC) vuông sinh hoạt A, độ dài đường trung tuyến AM sẽ bằng MB, MC và bằng (frac12) BC.

Ngược lại giả dụ AM = (frac12) BC thì tam giác (Delta ABC) đang vuông sống A.

Chứng minh:

Cho tam giác (Delta ABC). Hotline M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

Nếu = 900 thì MA = (frac12) BCNếu MA = (frac12) BC thì góc (widehatA) = 900.

*

Xét tam giác (Delta ABC) có M là trung điểm của BC.

Trên tia đối của tia MA mang điểm N sao cho MN = MA.

Ta có:

(widehatAMB) = (widehatNMC) (đối đỉnh)

BM = cm (giả thiết)

MA = MN (dựng hình)

Suy ra: tam giác tam giác (Delta MAB) = tam giác tam giác (Delta MNC) (c.g.c)

Suy ra: NC = AB cùng (widehatMBA) = (widehatMCN)

a) vì (widehatMBA) = (widehatMCN) bắt buộc AB // NC suy ra (widehatBAC) + (widehatACN) = 1800.

Nếu góc (widehatBAC) = 900 thì góc (widehatACN) = 900.

Khi đó ta có: tam giác (Delta ABC) = tam giác (Delta CNA) (c.g.c) vì bao gồm AC chung; AB = NC (cmt) và (widehatBAC)= (widehatACN) = 900.

Ta có: AN = BC => AM = (frac12) BC

b) Ta có: MA = (widehatA) AN. Giả dụ MA =(widehatA) BC thì AN = BC.

Lại gồm AB = công nhân (cmt)

Suy ra tam giác (Delta ABC) = tam giác (Delta CNA) (c.c.c), suy ra: góc (widehatBAC) = góc (widehatACN)

Mà (widehatBAC) + (widehatACN) = 1800 (vì AB // CA) cần (widehatBAC) = 900 (dpcm)

Bài tập ví dụ: đến tam giác vuông ABC gồm hai cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm. Tính khoảng cách từ đỉnh A tới giữa trung tâm G của tam giác ABC.

Gợi ý giải: Sử dụng tính chất đường trung tuyến đường của tam giác vuông: mặt đường trung đường ứng với cạnh huyền thì gồm độ dài bằng một nửa cạnh huyền và định lý Pitago. 

Tìm hiểu đường trung tuyến trong tam giác cân, tam giác đều

Tính chất: Đường trung con đường trong tam giác cân nặng (và tam giác đều) ứng với cạnh lòng thì vuông góc với mẫu đấy và chia tam giác những thành hai tam giác bằng nhau.

*

Tam giác phần nhiều (Delta ABC) gồm AM, BN, CP lần lượt là ba đường trung tuyến của tam giác. Theo tính chất của mặt đường trung con đường trong tam giác rất nhiều ta có:

(AMot BC; BNot AC; CPot AB)

và (Delta ABM=Delta ACM; Delta ABN=Delta CBN; Delta ACP=Delta BCP ).

Bài tập ví dụ:

Chứng minh vào một tam giác cân nặng thì hai đường trung con đường ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau

Chứng minh định lý hòn đảo của định lý trên: giả dụ tam giác gồm 2 đường trung tuyến đều bằng nhau thì tam giác đó cân.

Công thức liên quan tới độ dài của trung tuyến

 Ta hoàn toàn có thể tính được độ dài con đường trung con đường của một tam giác trải qua độ dài các cạnh của tam giác ấy. Độ dài của trung tuyến được xem bằng định lý Apollonius như sau:

*

Trong đó a, b với c là những cạnh của tam giác với các trung tuyến tương ứng (m_a, m_b, m_c) từ trung điểm.

Vậy là ta đã tò mò khá không thiếu về khái niệm và đặc điểm của đường trung tuyến, cũng tương tự áp dụng nó trong một số trường hợp quánh biệt. Sau đây họ hãy rèn luyện thông qua một số bài tập đơn giản dễ dàng nhé.

Một số bài xích tập mặt đường trung tuyến lớp 7

Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng x’x và y’y chạm mặt nhau sống O. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B thế nào cho A nằm trong lòng O và B, AB=2OA. Bên trên y’y mang hai điểm L và M sao để cho O là trung điểm của đoạn trực tiếp LM. Nối B cùng với L, B với M cùng gọi phường là trung điểm của đoạn trực tiếp MB, Q là trung điểm của đoạn trực tiếp LB. Chứng tỏ các đoạn trực tiếp LP cùng MQ đi qua A.

*

Cách giải:

Ta tất cả O là trung điểm của đoạn LM (gt)

 Suy ra BO là mặt đường trung tuyến của (Delta BLM) (1)

Mặt không giống BO = cha + AO bởi vì A nằm giữa O, B hay BO = 2 AO + AO= 3AO vì chưng AB = 2AO (gt)

Suy ra (AO= frac13 BO) xuất xắc (BA= frac23 BO) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra A là trung tâm của (Delta BLM) ( đặc thù của trọng tâm)

 mà LP cùng MQ là những đường trung tuyến của (Delta BLM) vì p. Là trung điểm của đoạn thẳng MB (gt)

 suy ra các đoạn trực tiếp LP và MQ đều trải qua A ( tính chất của ba đường trung tuyến) 

 Ví dụ 2: mang lại (Delta ABC) bao gồm BM, công nhân là hai tuyến đường trung tuyến cắt nhau tại G. Kéo dài BM lấy đoạn ME=MG. Kéo dài CN đem đoạn NF=NG. Triệu chứng minh:

EF=BCĐường thẳng AG đi qua trung điểm BC.

Cách giải:

*

a.) Ta có BM và cn là hai đường trung tuyến chạm mặt nhau trên G nên G là trung tâm của tam giác (Delta ABC). 

(Rightarrow GC=2GN)

mà (FG=2GN Rightarrow GC=GF)

Tương từ BG, GE và (widehatG_1=widehatG_2) (đd). Cho nên vì thế (Delta BGC=Delta EGF (c.g.c)))

Suy ra BC=EF

b.) G là trọng tâm nên AG chính là đường trung tuyến thứ tía trong tam giác ABC

 nên AG đi qua trung điểm của BC. 

Trắc nghiệm đặc thù ba con đường trung đường của tam giác

Câu 1: lựa chọn câu sai:

vào một tam giác tất cả 3 mặt đường trung tuyến những đường trung tuyến của tam giác cắt nhau trên một điểm giao của tía đường trung con đường của một tam giác hotline là trọng tâm của tam giác kia Một tam giác có hai trọng tâm

Câu 2: Điền số tương thích vào khu vực chấm:”Trọng trung tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng… độ dài đường trung tuyến trải qua đỉnh ấy”

(frac23)(frac32)23

Câu 3: cho tam giác (Delta ABC) bao gồm đường trung tuyến AM = 9cm và trọng tâm G. Độ dài đoạn AG là:

4.5 cm3 cm6 cm4 cm

Bài tập thực hành thực tế đường trung tuyến trong tam giác

Bài 1: mang lại tam giác (Delta ABC) , cùng với AM là con đường trung con đường , biết con đường trung tuyến (AM=frac12BC), hãy chứng minh rằng tam giác (Delta ABC)vuông ở góc A:

Bài 2: đến tam giác vuông (Delta ABC) cùng với góc A là góc vuông, tất cả cạnh AB = 18cm, cạnh AC = 24cm, hãy tính tổng các khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác đến những đỉnh của tam giác (Delta ABC).

Bài 3: mang đến tam giác (Delta ABC), con đường trung con đường của tam giác là đoạn BM, trên đoạn trực tiếp BM rước hai điểm G cùng K làm thế nào cho đoạn trực tiếp BG = BM và G là trung điểm của BK, hotline điểm N là trung điểm của KC , GN cắt CM ở điểm O, hãy chứng minh :

(GO=frac13BC)O là giữa trung tâm của tam giác GKC

Bài 4: đến tam giác (Delta ABC), bên trên cạnh đối của cạnh AB , hãy lấy điểm D làm thế nào để cho đoạn thẳng AD = AB, bên trên cạnh AC rước điểm E sao cho đoạn trực tiếp AE = 1/3 AC, đoạn thẳng BE giảm CD sinh hoạt điểm M, chúng ta hãy chứng tỏ (AM=frac12BC) và M là trung điểm của CD.

Bài 5: đến điểm G là trọng trung ương của tam giác đều (Delta ABC), chúng ta hãy chứng minh rằng các cạnh GA , GB , GC bởi nhau.

Bài 6: cho một tam giác (Delta ABC) cân nặng ở A có AB = AC = 17cm, BC= 16cm, hãy kẻ đường trung tuyến AM. Tính độ dài AM và chứng minh: AM vuông góc với BC.

Bài 7:Gọi G là giữa trung tâm của tam giác (Delta ABC). Bên trên tia AG lấy điểm G’ làm thế nào cho G là trung điểm của AG’. So sánh những cạnh của tam giác BGG’ với những đường trung tuyến của tam giác (Delta ABC). So sánh những đường trung tuyến đường của tam giác BGG’ với những cạnh của tam giác (Delta ABC).

Bài 8: mang lại tam giác ABC tất cả góc A bằng 90 độ. D là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia da lấy điểm E thế nào cho DE=DA. Minh chứng tam giác ABD = tam giác ECD. Tính AD biết AB=6cm, AC= 8cm.

Các dạng toán thường gặp về con đường trung tuyến

Dạng 1: Tìm các tỉ lệ giữa các cạnh và tính độ lâu năm của đoạn thẳng

Phương pháp giải:

Với dạng toán này, ta cần chú ý đến vị trị trọng tâm của tam giác.

Với G là giữa trung tâm của tam giác ABC với AD, BE cùng CF là cha đường trung tuyến, bây giờ ta có:

*

Dạng 2: Đường trung đường với những tam giác sệt biệt 

Đây là dạng toán mặt đường trung đường ở các tam giác đặc biệt quan trọng như tam giác cân, tam giác phần đa hay tam giác vuông.

Phương pháp giải:

Ta cần để ý trong tam giác cân hay tam giác đông đảo thì đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh đáy phân tách tam giác thành hai tam giác bởi nhau.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Competitor Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Như vậy, thông qua nội dung bài viết trên mong muốn plovdent.com vẫn giúp những bạn, quan trọng các em học viên lớp 7 có một chiếc nhìn sinh sống tổng quan nhất về định nghĩa, các tính chất của con đường trung đường trong tam giác. Các bạn hãy đọc thật kỹ càng và rèn luyện chúng trải qua những bài xích tập nghỉ ngơi cuối bài viết để nắm chắc chắn thêm kiến thức về tư tưởng đường trung đường nhé. Chúc bạn luôn học tốt!.