Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính hóa học của Axit HCl (Axit Clohidric): tính chất hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất
Trang trước
Trang sau

Tính chất của Axit HCl (Axit Clohidric)


Bài giảng: Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric cùng muối clorua - Cô Phạm Huyền (Giáo viên plovdent.com)

I. Hidro clorua


- Hiđro clorua (HCl) là chất khí, ko màu, hương thơm xốc tan các trong nước tạo nên thành hỗn hợp axit khỏe mạnh HCl; Nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Tính chất vật lí hcl

II. Axit Clohidric (HCl)

1/ tính chất vật lí

- Hiđro clorua (HCl) rã vào nước sinh sản thành hỗn hợp Axit Clohidric (HCl).

- Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Hỗn hợp axit HCl ko màu, HCl đặc bốc sương trong bầu không khí ẩm.

2/ đặc thù hóa học

Dung dịch axit HCl có không thiếu thốn tính hóa học hoá học của một axit mạnh.

a/ chức năng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

b/ chức năng với kim loại

Tác dụng cùng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị rẻ của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng


c/ tác dụng với oxit bazo và bazo:

Sản phẩm chế tạo muối cùng nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

d/ tính năng với muối bột (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để phân biệt gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl quánh còn diễn đạt vai trò hóa học khử khi chức năng chất oxi hoá mạnh mẽ như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 OK2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn đúng theo 3 thể tích HCl với 1 thể tích HNO3 sệt được điện thoại tư vấn là tất cả hổn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có công dụng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3


3/ Điều chế

a/ phương thức sunfat: mang đến NaCl tinh thể vào hỗn hợp H2SO4 đậm đặc

2NaCltt + H2SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

NaCltt + H2SO4

*
NaHSO4 + HCl↑

b/ phương pháp tổng hợp: đốt các thành phần hỗn hợp khí hidro cùng khí clo

H2 + Cl2

*
2HCl hidro clorua.

III. Muối clorua và nhận thấy ion clorua

- muối của axit clohiđric được điện thoại tư vấn là muối bột clorua. Cất ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại, NH4+như NaCl, ZnCl2 CuCl2,AlCl3

- phương pháp tổng quát: MCln.

- những muối clorua phần đông đều chảy trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2 Cl2.

Xem thêm: Xem Phim Giác Quan Thứ 6 - Phim Giác Quan Thứ Sáu (1999) Hd Vietsub

- Để phân biệt ion Cl-có thể sử dụng thuốc demo là hỗn hợp AgNO3 vì chưng tạo thành AgCl kết tủa white (AgCl tung trong dung dịch amoniac vị tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

* Ứng dụng:

- NaCl dùng để làm ăn, chế tạo Cl2, NaOH, axit HCl

- KCl phân kali

- ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, kháng mục gỗ.

- BaCl2 chất độc

- CaCl2 chất chống độ ẩm

- AlCl3 hóa học xúc tác


Giới thiệu kênh Youtube plovdent.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các đoạn phim dạy học tập từ các giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K đến teen 2k5 trên khoahoc.plovdent.com