Amin là hợp chất được chế tạo thành khi cụ thế một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của amin


Nội dung bài này sẽ giúp các em hiểu rõ amin là gì? đặc thù vật lý và đặc điểm hóa học tập của Amin, cách phân loại Amin.

I. Khái niệm, phân loại, danh pháp Amin

1. định nghĩa amin

- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

* Ví dụ: CH3NH2 ; CH3NHCH3;

 CH2=CHCH2NH2; C6H5NH2;

 2. Phân nhiều loại amin

- Amin được phân loại theo đặc điểm cấu chế tạo ra của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) cùng theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

> lưu giữ ý: Bậc của amin được xem bằng số nơi bắt đầu hidrocacbon link trực tiếp cùng với nguyên tử N

* Ví dụ: amin bậc 1: CH3CH2CH2-NH2 

 amin bậc 2: CH3CH2-NH-CH3

 amin bậc 3: (CH3)3N

3. Danh pháp amin


• Amin bậc I (RNH2) có 2 phương pháp gọi tên

Cách 1: Tên cội hiđrocacbon + amin

Cách 2: tên hiđrocacbon + số chỉ vị trí nhóm NH2 + amin


* Ví dụ: Tên điện thoại tư vấn của một vài amin

Hợp chất

Tên gốc - chức

Tên rứa thế

Tên thường

CH3NH2

Metylamin

Metanamin

 

C2H5NH2

Etylamin

Etanamin

 

CH3CH2CH2NH2

Propylamin

Propan - 1 – amin

 

CH3CH(NH2)CH3

Isopropylamin

Propan - 2 – amin

 

H2N(CH2)6NH2

Hexametylenđiamin

Hexan - 1,6 – điamin

 

C6H5NH2

Phenylamin

Benzenamin

Anilin

CH2=CHCH2NH2

Anlylamin

Prop-2-en-1-amin

 

• Amin bậc II hoặc bậc III phát âm theo tên cội chức: 

 Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

* Ví dụ: CH3NHC2H5 : Etylmetylamin

 (CH3)3 N : Trimetylamin

II. Tính chất vật lý của amin

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là hồ hết chất khí, hương thơm khai khó khăn chịu, tan những trong nước.

- các chất đồng đẳng cao hơn là đông đảo chất lỏng hoặc rắn, độ rã trong nước giảm dần theo hướng tăng của phân tử khối.

- Anilin là hóa học lỏng, ko màu, vô cùng độc, không nhiều tan trong nước, tung trong etanol, benzen.

III. Cấu tạo phân tử và đặc thù hóa học của amin

1. Kết cấu phân tử của amin

Trong phân tử amin, nguyên tử N tạo được một, hai hoặc ba links với nơi bắt đầu hiđrocacbon, tương xứng có amin bậc một RNH2, amin bậc hai R-NH-R1, amin bậc ba: R-N(R2)-R1

Như vậy, Amin bao gồm tính bazơ cùng dễ bị oxi hóa tựa như NH3. Amin còn tồn tại tính chất của nơi bắt đầu hidrocacbon.

2. đặc thù hóa học của amin

a) Tính bazo của amin

- hỗn hợp metylamin hoặc propylamin có tác dụng quỳ thay đổi màu xanh, còn Anilin thì quỳ tím không thay đổi màu.

Xem thêm: 2022 Mẫu Biên Bản Hội Đồng Trường Năm Học 2021, Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Năm Học 2021

 CH3CH2CH2NH2 + H2O 

*
 + + OH-

 CH3NH2 + HCl → Cl (metylamoni clorua)

- Tính bazo của amin phụ thuộc mật độ electron bên trên nguyên tử N: mật độ e lớn, tính bazơ mạnh:

 Gốc hidrocacbon đẩy e làm tăng tính bazơ

 Gốc hidrocacbon hút e làm giảm tính bazơ

 Amin khủng > NH3 > amin thơm

 Amin béo bậc II > amin phệ bậc I

b) làm phản ứng rứa ở nhân thơm của Anilin

*

- sản phẩm tạo ra kết tủa white nên đấy là phản ứng đặc trưng dùng làm nhận biết anilin với những amin khác


Trên đây plovdent.com đã giới thiệu với những em về Amin là gì? đặc thù vật lý, đặc thù hóa học của Amin định nghĩa và phân các loại Amin. Hy vọng nội dung bài viết giúp những em nắm rõ hơn. Trường hợp có thắc mắc hay góp ý những em hãy nhằm lại phản hồi dưới bài xích viết, chúc các em thành công.