Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử có liên kết đôi C=C làm mất đi màu Brom cùng thuốc tím KMnO4. Các anken được ứng dụng nhiều vào công nghiệp tổng đúng theo polime và những hoá chất hữu cơ khác.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của anken


Trước đây các em vẫn được ra mắt về Etilen CH2=CH2 đây chính là 1 trong những hợp hóa học trong dãy Anken. Vậy Anken là gì? có đặc thù hoá học tập và tính chất vật lý đặc trưng nào? được điều chế với ứng dụng như thế nào trong đời sống, chúng ta cùng khám phá qua nội dung bài viết dưới đây.


I. AnKen là gì? Công thức kết cấu và bí quyết gọi thương hiệu Anken

1. Anken là gì?

- Anken là rất nhiều Hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử tất cả chứa link đôi C=C, bao gồm công thức phân tử tổng thể là: CnH2n (n≥2).

- Hợp chất trong dãy Anken có công thức dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

*
Mô hình kết cấu phân tử của Etilen C2H4

2. Tên thường gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan có cùng nguyên tử những bon đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên nuốm thế: Gọi tên theo cách sau

+ chọn mạch đó là mạch C nhiều năm nhất bao gồm chứa liên kết đôi

+ Đánh số C mạch bao gồm từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách gọi tên : địa điểm nhánh – tên nhánh – tên C mạch chính – vị trí links đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. đặc thù vật lý của Anken

- Ở đk thường, anken trường đoản cú C2 đến C4 là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng rã tăng theo trọng lượng mol phân tử, những anken đều nhẹ hơn nước.

- Anken là rất nhiều chất ko màu hoà tan giỏi trong dầu mỡ thừa và hầu hết không tan trong nước.

III. đặc thù hoá học tập của Anken

- Trong phân tử anken có link đôi π, liên kết này yếu bền (so với links đơn σ) đề nghị Anken có tính chất đặc trưng là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. Anken bội nghịch ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cùng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen phản nghịch ứng cùng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất màu hỗn hợp brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* dìm xét: hỗn hợp brom là thuốc thử dùng làm nhận biết etilen cùng anken nói chung. Nấc độ làm phản ứng của halogen bớt dần từ bỏ Cl2, Br2, I2.

3. Bội nghịch ứng cùng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- giữ ý: Đồng đẳng của etilen khi phản ứng sẽ tạo ra lếu hợp sản phẩm có sản phẩm chính và thành phầm phụ (clo cụ vào các vị trí khác nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu giữ ý:

- Theo dãy HCl, HBr, HI làm phản ứng dễ dần.

- phản nghịch ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn đúng theo 2 sản phẩm.

- Đối với những anken khác bất đối xứng khi cộng HX đã tuân theo nguyên tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu tiến hành phản ứng cộng HBr vào anken gồm xúc tác peoxit thì thành phầm chính lại ngược quy tắc Maccopnhicop.

* luật lệ cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong làm phản ứng cùng HX vào links bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc tốt hơn, còn nguyên tử hay team nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, tất cả axit loãng xúc tác)

- làm phản ứng cùng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- những đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu giữ ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp: đội - OH đính thêm vào C bậc cao.

5. Phản bội ứng trùng thích hợp của Anken

- Khi gồm xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen xuất xắc PE) 

nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen tốt PP)

 - Sơ đồ vật phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 - phản bội ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc giống như nhau chế tạo ra thành phân tử phệ (hợp chất cao phân tử).

6. Phản nghịch ứng oxi hoá của Anken

a) Anken bội phản ứng lão hóa không hoàn toàn

- tạo thành ancol nhiều chức tất cả 2 team -OH hoặc đứt mạch C vị trí nối đôi tạo nên thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* thừa nhận xét: Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím nên rất có thể dùng hỗn hợp thuốc tím để nhận biết anken.

- riêng CH2=CH2 còn tất cả phản ứng lão hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken phản bội ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* giữ ý: Đặc điểm bội nghịch ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong phòng thí nghiệm

- bóc nước từ bỏ ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

CnH2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken trong công nghiệp

- Thu từ nguồn khí chế tao dầu mỏ.

- tách H2 khỏi ankan:

 CnH2n+2

*
 CnH2n + H­2

- bóc tách HX từ bỏ dẫn xuất CnH2n+1X:

 CnH2n+1X + NaOH

*
 CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 phản nghịch ứng tách bóc này cần chú ý quy tắc bóc Zaixep để khẳng định sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên bóc tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- tách bóc X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen đính thêm với 2 nguyên tử C nằm bên nhau):

 CnH2nX2 + Zn 

*
CnH2n + ZnBr2

- cùng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường được dùng để sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và những chất khác.

- Để trùng thích hợp polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được dùng làm trái mau chín.

V. Bài bác tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken cùng với ankan về đặc điểm cấu trúc và tính chất hóa học. Mang lại thí dụ minh họa.

* lời giải bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

- Về điểm lưu ý cấu tạo: khác với ankan là phân tử chỉ chứa links σ, phân tử anken còn tồn tại chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy.

- cho nên về đặc thù hóa học có phần khác với ankan (ankan có phản ứng nỗ lực là quánh trưng), anken đến phản ứng cộng là phản bội ứng sệt trưng.

Xem thêm: Top 8 Cách Học Thuộc Nhanh, 6+ Cách Học Thuộc Đề Cương Nhanh Nhất Và Nhớ Lâu

Ví dụ:

C2H4 + H2 

*
 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

- hình như anken còn cho phản ứng trùng hợp, phản ứng làm mất đi màu dung dịch cùng thuốc tím.