Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính hóa học của Axit Photphoric (H3PO4), muối hạt photphat: tính chất hóa học, thứ lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất

Tính hóa học của Axit Photphoric (H3PO4), muối hạt photphat: tính chất hóa học, đồ dùng lí, Điều chế, Ứng dụng cụ thể nhất


Bài giảng: Bài 11: Axit photphoric với muối photphat - Cô Nguyễn thong dong (Giáo viên plovdent.com)

A. Axit Photphoric H3PO4

I. Kết cấu phân tử


phương pháp cấu tạo:

*

II. đặc thù vật lí

Là hóa học rắn dạng tinh thể trong suốt, không màu, rét chảy ở 42,5ºC. Dễ dàng chảy rữa với tan vô hạn vào nước.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của axit photphoric

III. Tính chất hóa học

a. Tính oxi hóa – khử

Axít photphoric cạnh tranh bị khử (do p. ở mức oxi hóa +5 bền hơn so cùng với N trong axit nitric), không có tính oxi hóa.

b. Tính axit: Axít photphoric là axit có 3 lần axit, gồm độ bạo dạn trung bình. Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc:

H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4- ⇒ k1 = 7, 6.10-3

H2PO4- ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

⇒ nấc 1 > mức 2 > nấc 3.

⇒ dung dịch axít photphoric bao gồm những đặc thù chung của axit như có tác dụng quì tím hóa đỏ, tính năng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

⇒ Khi tác dụng với oxit bazơ, bazơ phụ thuộc vào lượng chất tác dụng mà axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối hạt axit hoặc tất cả hổn hợp muối:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O


IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

Một lượng lớn axit photphoric dùng để làm điều chế các muối photphat và phân phối phân lân.

2. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

P + 5HNO3 → H3PO4 + H2O + 5NO2

b. Trong công nghiệp

+ mang lại H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Điều chế bằng phương thức này không tinh khiết và lượng chất thấp.

+ Để pha trộn H3PO4 bao gồm độ tinh khiết với nồng độ cao hơn người ta đốt cháy p để được P2O5 rồi mang lại P2O5 công dụng với nước:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


B. Muối Photphat

Axít photphoric tạo thành 3 một số loại muối:

- muối bột photphat trung hòa: Na3PO4, Ca3(PO4)2, …

- muối đihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, …

- muối bột hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4, …

1. Tính tan

toàn bộ các muối đihidrophotphat mọi tan vào nước. Các muối hidrophotphat và photphat trung hòa đều không tan hoặc không nhiều tan trong nước (trừ muối natri, kali, amoni).

2. Làm phản ứng thủy phân

những muối photphat rã bị thủy phân trong dung dịch.

Na3PO4 + H2O ⇋ Na2HPO4 + NaOH

⇒ hỗn hợp Na3PO4 có môi trường thiên nhiên kiềm làm quỳ hóa xanh.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Học Ăn Học Nói Học Gói Học Mở Có Ý Nghĩa Là Gì?

3. Phân biệt ion photphat

Thuốc test là tệ bạc nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ (màu vàng)


Giới thiệu kênh Youtube plovdent.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.plovdent.com