Công thức tính chu vi hình tròn là tài liệu do đội ngũ giáo viên của plovdent.com soạn với những công thức chu vi diện tích hình tròn trụ giúp các bạn học sinh nắm vững những kiến thức và cách tính chu vi hình tròn và áp dụng đo lường trong các bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Tính chu vi đường tròn

1. Hình tròn là gì?


+ Đường tròn trung khu O nửa đường kính R là hình gồm những điểm biện pháp tâm O một khoảng chừng có bán kính bằng R.

+ ngẫu nhiên điểm làm sao nằm trên phố tròn với nối với trung khu O hầu hết là bán kính.

+ Đường thẳng trải qua hai điển trên đường tròn và đi qua tâm O được điện thoại tư vấn là đường kính.

+ Như vậy, vào một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần buôn bán kính.

Tính chất của đường tròn

+ các đường tròn bằng nhau có chu vi bởi nhau.

+ Đường kính là đoạn thẳng dài nhất trong một hình tròn.

+ buôn bán kính những đường tròn đều bằng nhau sẽ bằng nhau.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.


C = d x 3,14

(trong kia C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ngoài ra, mong muốn tính chu vi hình trụ ta mang 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong kia C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

3. Các dạng toán liên quan đến chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho phân phối kính, 2 lần bán kính tính chu vi hình tròn

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc muốn tính chu vi hình tròn ta rước 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ có bán kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn trụ có bán kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: cho chu vi hình tròn, tính bán kính và đường kính

Cách giải:

Từ phương pháp tính chu vi hình tròn, ta suy ta biện pháp tính bán kính và đường kính của hình trụ như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính nửa đường kính và 2 lần bán kính của hình trụ khi biết chu vi hình tròn C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn là:


18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình trụ là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; con đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính mặt đường kính hình tròn trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

4. Bài bác tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bởi bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn có chu vi bởi 254,24dm. Hỏi 2 lần bán kính và nửa đường kính của hình tròn trụ đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình trụ có:

a) nửa đường kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn trụ có nửa đường kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn có chu vi bằng 25cm. Tính chu vi của hình trụ đó.

Bài 5: hình tròn có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một phương diện bàn ăn hình tròn trụ có chu vi tròn là 4,082. Tính nửa đường kính của phương diện bàn đó.

b) Một hải dương báo giao thông dạng hình tròn có chu vi là 1,57m. Tính đường kính của hình tròn đó.

Xem thêm: Trường Yên Hòa - Trường Tiểu Học Yên Hòa

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm bí quyết tính chu vi một số trong những hình thường xuyên gặp:


---------

Như vậy, plovdent.com đang gửi tới các bạn học sinh cách làm tính chu vi hình tròn. Quanh đó ra, các bạn học sinh tất cả thể xem thêm các tư liệu và những công thức khác khác vày plovdent.com soạn để học giỏi môn Toán hơn.