plovdent.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Chóp thuộc tổng hòa hợp lại những kiến thức về hình chóp và chỉ dẫn lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều, hình chóp tứ giác đều


I. HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

Trong hình học không gian, hình chóp là khối đa diện vào đó có mặt đáy của hình là đa giác lồi. Các mặt bên là các tam giác bao gồm chung một đỉnh, đây chính là đỉnh của hình chóp.

Tính hóa học của hình chóp là:

Đường trực tiếp đi qua một đỉnh và vuông góc với phương diện phẳng đáy khớp ứng được gọi là con đường cao của hình chóp.Tên hotline của hình chóp được dựa vào đa giác khía cạnh đáy: Hình chóp tam giác bao gồm đáy là hình tam giác, hình chóp tứ giác gồm đáy là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác tất cả đáy là hình ngũ giác…Nếu hình chóp có các cạnh bên đúng theo với dưới mặt đáy các góc cân nhau hoặc các cạnh bên bằng nhau thì chân mặt đường cao của hình chóp đó là tâm mặt đường tròn ngoại tiếp dưới đáy hình chóp.Nếu hình chóp có các mặt bên thích hợp với mặt dưới các góc cân nhau hoặc có các con đường cao của những mặt bên xuất phát từ là một đỉnh đều bằng nhau thì chân đường cao là trung tâm đường tròn nội tiếp mặt đáy hình chóp.Nếu hình chóp gồm mặt bên hoặc mặt chéo vuông góc với mặt phẳng đáy thì mặt đường cao của hình chóp đang là con đường cao của mặt mặt hoặc mặt chéo cánh đó.

Ví dụ: Hình chóp tam giác bao gồm đáy là hình tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác bao gồm đáy là hình ngũ giác…


*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình chóp đứng như sau:

Ta có diện tích s xung xung quanh hình chóp bởi nửa chu vi đáy hình chóp nhân với độ nhiều năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đường cao khởi nguồn từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

(S_xq=p.d)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh hình lăng trụ chóp.p: nửa chu vi đáy hình chóp.d: độ lâu năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đường cao xuất phát từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

Công thức tính diện tích toàn phần hình chóp như sau:

Ta có diện tích toàn phần hình chóp bởi tổng của diện tích xung quanh hình chóp cộng với diện tích s đáy hình chóp.

(S_tp=S_xq+S_đ)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần hình chóp.(S_xq): diện tích s xung xung quanh hình chóp.(S_đ): diện tích s đáy hình chóp.

III. THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 


*

Công thức tính thể tích hình chóp như sau:

Để tính thể tích hình chóp ta lấy diện tích s đáy nhân với chiều cao hình chop từ bỏ đỉnh xuống đáy tiếp nối nhân với 1/3.

(V=1over3.S_đ.h)

Trong đó:

V: thể tích hình chóp.(S_đ): diện tích đáy hình chóp.

Xem thêm: Đui Đèn Điều Khiển Đèn Từ Xa Cực Đẹp, Giảm Giá, Đui Đèn Điều Khiển Tắt Mở Từ Xa Cực Đẹp, Giảm Giá

h: độ cao hình chóp

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

Ví dụ: Tính thể tích và mặc tích bao bọc của hình chóp tam giác S.ABC gồm △ABC vuông trên B, AH ∈ (SBC), AH ⊥(ABC) biết AB = 4a, BC = 3a, AC = 5a, SH= 6a.


*

Lời giải tham khảo:

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình chóp, ta có thể tích của hình chóp đã cho là:

(V=1over3.S_đ.h=1over3.6a.1over2.4a.3a= 12a^3)

Nửa chu vi lòng hình chóp S.ABC: p= (4a + 3a + 5a) : 2 = 6a

Áp dụng cách làm tính diện tích xung quanh hình chóp, ta có diện tích xung xung quanh hình chóp đã mang lại là: