Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường đúng theo tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, biện pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình hộp

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật gồm chiều dài là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần, search chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) từ bỏ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng gắng vào phương pháp để tìm những đại lượng chưa biết.

Ví dụ. đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi mặt dưới bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán tất cả lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích s cần tìm kiếm là diện tích xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng mẫu mã hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, chiều cao 4m. Fan ta mong muốn quét vôi những bức tường bao bọc và trằn của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. 1 căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9m, chiều rộng nhát chiều dài 3m và độ cao dài 4m. Tín đồ ta đề xuất quét vôi tường và trần nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Bạn ta đánh cả phương diện trong với mặt quanh đó của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn vẫn sơn ngừng cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và mặc tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

Bài 5. Hải cần làm 2 loại thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải buộc phải cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính đánh cả bên phía trong và bên phía ngoài 2 cái thùng kia thì yêu cầu mua từng nào kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì buộc phải 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích s xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Làm Thủ Tục Tiếng Anh Là Gì ? Trình Tự, Thủ Tục Tiếng Anh Là Gì

Một chống họp hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm là , chiều rộng hèn chiều lâu năm 20dm, chiều cao 35dm. Fan ta mong muốn quét vôi trần nhà và tư bức tường phía vào phòng. Hiểu được diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube plovdent.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 6 cho con, được khuyến mãi ngay miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!