Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao quanh hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích mặt xung quanh, phủ bọc hình trụ tròn, không gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ thường được nói tới với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, phủ quanh hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ phệ của tổng thể không gian hình chiếm giữ, bao hàm cả diện tích s xung quanh và ăn mặc tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích s xung quanh bởi chu vi con đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một bóng đèn huỳnh quang lâu năm 1,2m, đường kính của đường tròn lòng là 4cm, được đặt khít vào một trong những ống giấy cứng bề ngoài hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Cuối Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt 5 Có Lời Giải, 3 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm 2021

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính đó là diện tích bao bọc của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao phủ của hình hộp chính là diện tích tứ hình chữ nhật bằng nhau với chiều nhiều năm là 120 centimet và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cùng với diện tích một đáy

Lời giải:

*