- Động lượng của một vật cân nặng m đang vận động với vận tốc v->là đại lượng xác minh bởi công thức:

*

- Động lượng là 1 vec tơ thuộc hướng với tốc độ của vật.

Bạn đang xem: Tính động lượng

- Đơn vị của đụng lượng là kilôgam mét bên trên giây (kg.m/s).

- Độ phát triển thành thiên đụng lượng của một đồ gia dụng trong một khoảng thời hạn nào đó bởi xung lượng của lực tác dụng lên đồ gia dụng trong khoảng thời hạn đó, ta có:

*

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG


1. Hệ cô lập

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực công dụng lên hệ hoặc nếu bao gồm thì những ngoại lực ấy cân bằng.

2. Định cơ chế bảo toàn động lượng của hệ cô lập

Động lượng của một hệ cô lập là 1 trong đại lượng bảo toàn.

3. Va đụng mềm

Theo định hình thức bảo toàn hễ lượng. Ta có:

*

trong đó v→ là vận tốc vật m1 ngay trước va chạm với vật m2 đang đứng yên, v→ là vận tốc m1 và m2 ngay sau va chạm.

4. Hoạt động bằng phản nghịch lực

Theo định chế độ bảo toàn động lượng, ta có

*

trong đó v→ là vận tốc của lượng khí m phụt ra phía sau và v→ là gia tốc tên lửa có trọng lượng M.

*

III. Bài tập vận dụng

1. Phương pháp 

- Động lượng p→ của một vật là 1 trong vecto cùng hướng với vận tốc của vật với được khẳng định bởi công thức: p→ = m v→.

- Đơn vị rượu cồn lượng: kg.m/s.

- Động lượng của hệ vật:

p→ = p1→ + p2→

- Định chính sách bảo toàn cồn lượng.

2. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Hai vật có trọng lượng m1 = 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các gia tốc v1= 3m/s cùng v2 = 1m/s. Tra cứu tổng hễ lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong những trường hợp:

*

Hướng dẫn:

*
*
*

Bài 2: Một khẩu súng đại bác bỏ nằm ngang cân nặng ms = 2000 kg, bắn một viên đạn khối lượng mđ = 5 kg. Gia tốc viên đạn thoát khỏi nòng súng là 600 m/s. Tìm gia tốc của súng sau khi bắn.

Hướng dẫn:

Động lượng của súng lúc chưa phun là bởi 0.

Động lượng của hệ sau khoản thời gian bắn súng là: ms.Vs→ + mđ.Vđ→.

Áp dụng định chính sách bảo toàn cồn lượng: ms.Vs→+ mđ.Vđ→ = 0.

Vận tốc của súng là:

*

Bài 3: Một xe ô tô có khối lượng m1 = 6 tấn chuyển động thẳng với tốc độ v1 = 3 m/s, mang lại tông cùng dính vào một trong những xe đính thêm máy đã đứng yên có trọng lượng m2 = 200 kg. Tính tốc độ của các xe.

Hướng dẫn:

Xem hệ nhì xe là hệ cô lập.

Áp dụng định qui định bảo toàn hễ lượng của hệ:

m1 v1→ = ( m1 + m2 ).v→

v→ cùng phương cùng với vận tốc v1→.

Xem thêm: Giải Vnen Toán Lớp 7 Ôn Tập Chương 1 Phần Đại Số, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7: Ôn Tập Chương I

Vận tốc của mỗi xe là:

*

Bài 4: Một viên đạn trọng lượng 1kg đang cất cánh theo phương trực tiếp đứng với gia tốc 500 m/s thì nổ thành 2 miếng có cân nặng bằng nhau. Mảnh trước tiên bay theo phương ngang với tốc độ 500√2 m/s. Hỏi mảnh lắp thêm hai cất cánh theo phương như thế nào với tốc độ bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Xét hệ 2 miếng đạn trong những khi nổ, đấy là hệ bí mật do đó ta vận dụng định lao lý bảo toàn động lượng.

Động lượng trước lúc đạn nổ:

*

Bài 5: Một người cân nặng m1 = 50kg đang chạy với gia tốc v1 = 4m/s thì nhảy đầm lên một cái xe trọng lượng m2 = 80 kilogam chạy tuy vậy song ngang với người này với vận tốc v2 = 3 m/s. Sau đó, xe cộ và bạn vẫn liên tiếp chuyển đọng theo phương cũ. Tính gia tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban sơ xe và người chuyển động: