Giúp con vượt qua dễ dãi dạng toán tính quý hiếm biểu thức của môn toán lớp 3 ngay tận nơi mẹ nhé!

Khái niệm biểu thức và cực hiếm biểu thức

Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối với nhau bởi các phép tính.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 2

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là công dụng sau khi tiến hành các phép tính trong biểu thức. Quý hiếm biểu

thức là kết quả của các phép tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43 

Trong đó: 

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là quý hiếm của biểu thức

Tính cực hiếm của biểu thức

Thứ từ ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 – 22 

= 70 – 22

= 48

Thứ từ ưu tiên phép tính đựng cộng trừ nhân chia

VD: Tính quý giá của biểu thức

40 + 49 : 7

= 40 + 7

= 47

Thứ tự ưu tiên cùng với biểu thức cất dấu ngoặc

Nếu biểu thức chứa những loại vết ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì tiến hành các phép tính trong ngoặc trước. Tiếp đến thực hiện những phép tính xung quanh ngoặc.

*

VD: Tính quý hiếm biểu thức

10 + 20 + (50 – 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

Thực hiện các phép tính trong các ngoặc (), <>, thì tiến hành theo vật dụng tự như sau: ngoặc tròn () cho ngoặc vuông <> và sau cùng là ngoặc nhọn .

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 – 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức

Các nhỏ hoặc bố mẹ hướng dẫn nhỏ học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bước đầu từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Bao gồm như vậy, các con mới có thể nắm vững những quy tắc tính quý giá biểu thức. Nên bắt đầu dạy con những dạng toán trường đoản cú 2 cho 3 phép tính.

Xem thêm: Bí Kíp Phân Biệt Nội Động Từ & Ngoại Động Từ (Intransitive & Ngoại Động Từ

Dưới đấy là các bài xích tập toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức từ cơ bản đến nâng cao, những con và cha mẹ tham khảo:

Các dạng vấn đề tính quý giá biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính các giá trị biểu thức sau:

a) đôi mươi – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính quý giá của biểu thức sau:

a) 25 – (20 -10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

Các dạng việc tính quý giá biểu thức lớp 3 nâng cao

Con buộc phải nắm chắc những kiến thức cơ bạn dạng và phương thức tính quý hiếm biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cao dưới đây. 

Bài 1:

Tính cấp tốc giá trị của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng vốn của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2015

Bài 3: 

Có 108 chiếc tất, được xếp phần nhiều vào trong 3 phòng tủ. Hỏi mỗi phòng tủ có bao nhiêu tất? 

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) hàng số gồm số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của dãy số bên trên là:

(2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ tất cả số chiếc tất là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ bao gồm số đôi tất là: 

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song tất. 

Những nguyên tắc toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức bên trên đây các con cần được học thuộc bằng cách rèn luyện làm nhiều bài tập.

Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức không khó khăn nếu bé nắm chắc hẳn quy tắc cùng rèn luyện hay xuyên. Cha bà bầu cùng bé tham gia các khóa học trên plovdent.com.vn để học toán không thể là chuyện khó khăn nhé!

Cha bà bầu quan tâm tham khảo chương trình đặt vị trí Học xuất sắc học kì II cho con để nhận chiết khấu nhé!