plovdent.com ra mắt đến những em học viên lớp 10 nội dung bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, nhằm mục đích giúp những em học xuất sắc chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Tọa độ trung điểm

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, giữa trung tâm tam giác:Tính tọa độ trung điểm – trọng tâm. Phương pháp giải, tay nghề giải. M là trung điểm AB ⇔ xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. G là trung tâm tam giác ABC ⇔ xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. BÀI TẬP DẠNG 3. Ví dụ 1. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; 4), B(−2; 6). Search tọa độ trung điểm của đoạn trực tiếp AB. điện thoại tư vấn M (xM; yM) là trung điểm AB, khi đó: xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. Vậy M(−1; 5). Ví dụ 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho hai điểm A(−1; 2), B(1; 4), C(−1; −2). Tìm tọa độ trung tâm của tam giác ABC. Lời giải. Gọi G (xG; yG) là trung tâm tam giác ABC, khi đó: xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. Vậy G(−1; 3).Ví dụ 3. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho tía điểm A(3; 1), B(2; 2), G(2; −1). Tìm kiếm tọa độ điểm C biết G là trung tâm tam giác ABC. Call C (xC; yC). Vậy C (1; −6). Ví dụ 4. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm A(−2; 0), B(0; −4). Call M là trung điểm của AB, search tọa độ trọng tâm tam giác OBM. điện thoại tư vấn G (xG; yG) là giữa trung tâm tam giác OBM, M (xM; yM) là trung điểm AB. Lấy ví dụ 5. Trong mặt phẳng Oxy, mang lại tam giác ABC biết A(1; 5), B(−4; −3), C(2; −1). Hotline G là giữa trung tâm của tam giác ABC, kiếm tìm tọa độ điểm G0 là điểm đối xứng của G qua B.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài bác 1. Trong phương diện phẳng Oxy, đến hai điểm A(0; 2), B(−3; −2). Kiếm tìm tọa độ trung điểm của AB. Lời giải. Call M (xM, yM) là trung điểm AB. Bài bác 2. Trong phương diện phẳng Oxy, cho cha điểm A(−1; 2), B(5; −2), C(−2; 1). Kiếm tìm tọa độ trung tâm của tam giác ABC. Bài xích 3. Trong phương diện phẳng Oxy, đến hai điểm A(−1; 1), D(−1; 2). A) search tọa độ điểm B biết D là trung điểm đoạn AB. B) tra cứu tọa độ điểm M đối xứng cùng với A qua B. Bài xích 4. Trọng mặt phẳng Oxy, mang lại tam giác ABC biết A(−3; 2), B(4; 3) cùng điểm C nằm tại trục Ox. Tìm kiếm tọa độ giữa trung tâm G của tam giác ABC và điểm C, biết G nằm trên trục Oy. Bài 5. Trong phương diện phẳng Oxy, tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC, biết trung điểm của những cạnh AB, BC, AC thứu tự là M(2; 1), N(2; 4), P(−3; 0).Danh mục Toán 10 Điều hướng bài xích viết

Giới thiệu


plovdent.com
là website share kiến thức học tập miễn phí các môn học: Toán, đồ lý, Hóa học, Sinh học, giờ Anh, Ngữ Văn, lịch sử, Địa lý, GDCD từ bỏ lớp 1 tới trường 12.
Các nội dung bài viết trên plovdent.com được cửa hàng chúng tôi sưu trung bình từ social Facebook và Internet.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Bảo Quản Cà Chua Để Sử Dụng Quanh Năm, 3 Cách Bảo Quản Cà Chua Trong Tủ Lạnh Được Lâu

plovdent.com không chịu trách nhiệm về những nội dung gồm trong bài viết.