*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài 3 trang 14: đến vectơ a→ ≠ 0→. Xác định độ nhiều năm và vị trí hướng của vectơ a→ + a→.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 3 hình học

Lời giải

Ta có: a→ + a→ = 2a→

Độ nhiều năm của vecto a→ + a→ bằng 2 lần độ lâu năm của vecto a→

Hướng của vecto a→ + a→ cùng hướng với vecto a→

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài xích 3 trang 14: tìm vectơ đối của những vectơ ka→ và 3a→ – 4b→.

Lời giải

Vectơ đối của các vectơ ka→ là vectơ -ka→

Vectơ đối của các vectơ 3a→ – 4b→ là vecto -3a→ + 4b→= 0→

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài bác 3 trang 15: Hãy áp dụng mục 5 của bài bác 2 để minh chứng các xác định trên.

Lời giải

a) cùng với điểm M bất kì, ta có:

*

Bài 1 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Cho hình bình hành ABCD. Minh chứng rằng:

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Suy ra:

*

Bài 2 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Cho AK và BM là hai trung con đường của tam giác ABC. Hãy phân tích những vectơ

*

Lời giải:

*

Vì AK là trung đường của ΔABC nên K là trung điểm của BC.

*

Vì BM là trung tuyến của ΔABC bắt buộc M là trung điểm của AC.

*

Bài 3 (trang 17 SGK Hình học 10): Trên mặt đường thẳng đựng cạnh BC của tam giác ABC đem điểm M sao cho

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Theo mang thiết ta có:

*

Do kia từ (*) suy ra:

*

Bài 4 (trang 17 SGK Hình học 10): Gọi AM là trung đường của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM.

Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

Mặt khác:

*

Từ (1) và (2) suy ra:

*

b) Ta có:

*

Từ (3) với (4) suy ra:

*

Bài 5 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Gọi M cùng N theo thứ tự là trung điểm những cạnh AB với CD của tứ giác ABCD.

Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Từ (1) và (2) suy ra:

*

Bài 6 (trang 17 SGK Hình học 10): Cho hai điểm riêng biệt A cùng B. Kiếm tìm điểm K sao cho

*

Lời giải:

*

Vậy K bên trên đoạn thẳng AB sao cho

*

Bài 7 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác ABC. Kiếm tìm điểm M sao cho

*

Lời giải:

*

Gọi I là trung điểm của AB, ta có:

*

Gọi J là trung điểm của CI, ta có:

*

Theo đưa thiết ta có:

*

Vậy M là trung điểm của trung tuyến CI.

Bài 8 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Cho lục giác ABCDEF. điện thoại tư vấn M, N, P, Q, R, S theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng nhị tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Lời giải:

*

Giả sử G là giữa trung tâm của ΔMPR.

Khi đó:

*

Kết phù hợp với (*) suy ra:

*

Vậy G cũng đồng thời là giữa trung tâm của ΔSNQ, nghĩa là hai tam giác MPR và SNQ có cùng trọng tâm.

Xem thêm: Bài 35: Thực Hành Về Khí Hậu Thủy Văn Việt Nam, Bài 35 : Thực Hành Về Khí Hậu, Thủy Văn Việt Nam

Bài 9 (trang 17 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác đa số ABC gồm O là giữa trung tâm và M là một trong điểm tùy ý vào tam giác. Call D, E, F thứu tự là chân mặt đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB.