Tập hợp là một khái niệm những em sẽ được tìm hiểu ở công tác Toán 6. Chương trình Đại số 10, liên tục kế vượt và ra mắt đến các em thêm đông đảo khái niệm, dạng bài xích tập mới. Xin mời những em cùng mày mò nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Toán 10 tập hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác minh tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập đúng theo là khái niệm cơ bạn dạng của toán học, không tư tưởng .Tập hòa hợp thường được kí hiệu bằng các chữ loại in hoa như: A, B, C, D, .... Các phần tử của tập hợp để trong cặp lốt .Để chỉ phần tử a ở trong tập vừa lòng A ta viết (a in A,) ngược lại ta viết (a otin A.)Tập thích hợp không chứa bộ phận nào hotline là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi bộ phận liệt kê một lần, giữa các bộ phận có vết phẩy hoặc che dấu chấm phẩy chống cách. Trường hợp số lượng thành phần nhiều có thể dùng dấu bố chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các thành phần trong tập hợp, tính hóa học này được viết sau lốt gạch đứng.

Ví dụ:

A = (x in mathbbN)


Nếu tập A là con của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập nhỏ là (emptyset ) với A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với tất cả A.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Tiếng Anh 9 Cấp Huyện Có Đáp Án Chi Tiết), Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Cấp Huyện

Nếu (A subset B) và (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) xuất xắc (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu vật Ven

*

Ta gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho các tập hòa hợp sau:

a) Tập phù hợp A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m^2 le 50 ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các bộ phận của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm tất cả các tập hợp con của tập thích hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A bao gồm 8 tập hợp nhỏ là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc thù đặc trưng của các tập vừa lòng sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left frac1n ight.)

b) (B = left fracn^2 + 1n^2 ight.)