Hàm số (f(x) = dfracx +13x - 2) xác định bên trên (D=mathbb Rackslash left 2 over 3 ight\) và ta bao gồm (x = 4 in D)

Giả sử ((x_n)) là dãy số bất kì và (x_n ∈ D); (x_n≠ 4) với (x_n→ 4) lúc (n o + infty ) tốt (lim x_n = 4)

Ta bao gồm (lim f(x_n) = lim dfracx_n +13x_n - 2 ) ( = dfraclim x_n + 13lim x_n - 2) (= dfrac4 + 13. 4 - 2 = dfrac12)

Vậy (undersetx ightarrow 4lim) (dfracx +13x - 2) = (dfrac12).

Bạn đang xem: Toán 11 trang 132


LG b

(undersetx ightarrow +infty limdfrac2-5x^2x^2+3).

Phương pháp giải:

(undersetx ightarrow +infty limf(x)).

+) Lấy hàng ((x_n)) bất kì: (lim x_n = + infty )

+) Tính (lim f(x_n)).

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số (f(x)) = (dfrac2-5x^2x^2+3) xác định trên (mathbb R).

Giả sử ((x_n)) là hàng số bất kỳ và (x_n→ +∞) lúc (n o + infty ) hay (lim x_n = + infty )

( Rightarrow lim dfrac1x_n^2 = 0)

Ta bao gồm (lim f(x_n) = lim dfrac2-5x^2_nx^2_n+3) (= lim dfracx_n^2left( dfrac2x_n^2 - 5 ight)x_n^2left( 1 + dfrac3x_n^2 ight)) (= lim dfracdfrac2x^2_n-51+dfrac3x^2_n ) ( = dfraclim dfrac2x_n^2 - 51 + lim dfrac3x_n^2 = dfrac0 - 51 + 0) (= -5)

Vậy (undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2-5x^2x^2+3 = -5).

Xem thêm: Máy Tính Toán Online Tốt Nhất, Tính Toán, Giải Phương Trình, Đổi Đơn Vị Đo Lường

 plovdent.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng plovdent.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.