+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) sắp tới xếp các điểm xi theo vật dụng tự tăng dần đều và lập bảng thay đổi thiên

+) nhờ vào bảng biến hóa thiên để kết luận khoảng đồng vươn lên là và nghịch đổi thay của hàm số trên tập xác định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, trường hợp y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến chuyển trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Toán 12 bài 1 lý thuyết

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số đồng phát triển thành trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch trở thành trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch đổi thay trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

plovdent.com*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com

Xem thêm: Refinement Là Gì Trong Tiếng Việt? Refinement Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Cảm ơn bạn đã sử dụng plovdent.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?