Các dạng bài xích tập toán kiếm tìm x lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao

I. Giải toántìm thành phần chưa biếtđược chia thành 2 dạng:

1) Dạng cơ bản:

Giải dạng toán trêndựa theo quy tắc tra cứu thành phần chưa biết của 4 phép tính,cụ thể như sau:

+ Phép cộng:

*x+ b = c

* a +x= c

Quy tắc để tìmx: Số hạng = Tổng– Số hạng

+ Phép trừ:

*x- b = c

* a -x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số trừ = Số bị trừ– Hiệu

+ Phép nhân:

*xx b = c

* a xx= c

Quy tắc để tìmx: Thừa số = Tích : Thừa số

+ Phép chia:

*x: b = c

* a :x= c

Quy tắc để tìmx: Số bị phân chia = Thương x Số chia

Số phân tách = Số bị chia : Thương

Dạng này vào chương trìnhđược biên soạn rất kĩ, việc tổ chức thực hiện củagiáo viên cùng học sinh hơi thuận lợi.

Bạn đang xem: Toán 2 tìm x

2) Dạng nâng cao

a) Dạng bài tìm thành phần chưa biết mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

Ví dụ:Tìmxbiết:

x: 3 = 28 : 4

b) những bài tìmxmà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính.

Ví dụ: Tìmxbiết:

x+x+ 6 = 14

c) bài bác tìmxmà là biểu thức gồm dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) +(x+ 5) = 30

d) câu hỏi tìmxcó lời văn.

Ví dụ:Tìm một số biết rằng khi thêm số đó 15 rồi bớt đi 3 thì bằng 6. Tra cứu số đó?

e)xlà số tự nhiên nằm chính giữa nhị số tự nhiên khác.

Ví dụ:

10 Ví dụ:Tìmxbiết:x+xII. Phương pháp:

Giáo viên bao gồm thể vận dụng nhiều phương pháp trong quá trình giải toán nhưng thông thường theo các bước sau:

Bước 1:HS nêu thương hiệu gọi thành phần phép tính.

Bước 2: GV đối chiếu điểm mấu chốt.

Bước 3: HS nêu quy tắc tìmxtheo thành phần thương hiệu gọi.

Bước 4: rứa kết quảxvừa tìmđược thử lại đúng – sai.

III. Các dạng toán minh họa:

1. Dạng cơ bản:Gồm những dạng bài xích tập sau:

Ví dụ 1: Tìmxbiết:

x+ 5 = 20

x= đôi mươi - 5

x= 15

Ví dụ 2: Tìmx:

x- 7 = 9

x= 9 + 7

x= 16

Ví dụ 3: Tìmx:

4 xx= 28

x= 28 : 4

x= 7

Ví dụ 4: Tìmx:

45 :x= 5

x= 45 : 5

x= 9

GV cần hướng dẫn học sinh nắm vững những dạng toán tra cứu thành phần chưa biết cơ bản nêu bên trên dựa vào các quy tắc tìm kiếm thành phần chưa biết ứng với mỗi dạng bài bác tập. Bởi vì vậy, GV đến HS nắm chắc thương hiệu gọi thành phần chưa biết, nhớ quy tắc giải pháp tìm mỗi thành phần và thử lại kết quả vừa tìm kiếm được.

2. Dạng nâng cao:

2.1. Dạng bài xích tìm thành phần chưa biết mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 số, vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của nhì số:

Ví dụ 1:Tìmx:

x: 2 = 50 : 5

x: 2 = 10 (Tìm thương vế phải trước)

x= 10 x 2 (Áp dụng quy tắc - tìm số bị chia)

x= 20 (Kết quả)

Ví dụ 2:Tìmx

x+ 7 = 3 x 8

x+ 7 = 24 (Tính tích vế phải trước)

x= 24 – 7 (Áp dụng quy tắc - search số hạng)

x= 17 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

x: 2 = 12 + 6

x: 2 = 18 (Tính tổng vế phải trước)

x= 18 : 2 (Áp dụng quy tắc -Tìm số bị chia)

x= 9 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

45 –x= 30 - 18

45 –x= 12 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 45 - 12 (Áp dụng quy tắc – kiếm tìm số trừ)

x= 33 (Kết quả)

2.2. Những bài tìmxmà vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính:

Ví dụ 1: Tìmx:

100 –x –20 = 70

100 –x= 70 +20(Tính100 –xtrước – search số bị trừ)

100 –x =90(Tính tổng vế phải trước)

x =100–90(Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x =10 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+ 28 + 17 = 82

x+ 28 = 82 – 17 (Tínhtổng28 + 17vế trái trước – tìm kiếm số hạng)

x+ 28 = 65(Tính hiệu vế phải trước)

x=65 – 28 (Áp dụng quy tắc – tìm số hạng)

x= 37(Kết quả)

Hoặc:

Ví dụ 3: Tìmx:

xx3 – 5 = 25

xx 3 = 25 + 5 (Tínhxx 3 trước – kiếm tìm số bị trừ)

xx 3 = 30 (Tính tổng vế phải trước)

x= 30 : 3(Áp dụng quy tắc – search thừa số)

x= 10(Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

10 x 4 –x= 10

40 –x= 10 (Tính 10 x 4 trước – search số bị trừ)

x= 40 – 10 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm số trừ)

x= 30 (Kết quả)

Ví dụ 5:Tìmx:

10 :xx 5 = 10

10 :x= 10 : 5 (Tính 10 :xtrước – tra cứu thừa số)

10 :x= 2 (Tính thươngvế phải trước)

x= 10 : 2 (Áp dụng quy tắc – search số chia)

x= 5 (Kết quả)

Ví dụ 6: Tìmx:

x+x+ 4 = 20

xx 2 + 4 = 20(Chuyển phép cộng thành phép nhân khi cộng tất cả nhiều số hạng giống nhau)

xx 2 = đôi mươi – 4 (Tínhxx 2 trước – tìm số hạng)

xx 2 = 16 (Tính hiệu vế phải trước)

x= 16 : 2 (Áp dụng quy tắc – search thừa số)

x= 8 (Kết quả)

Ví dụ 7: Tìmx:

x+xx 4 = 25

xx 5 = 25 (Tínhx+xx 4 trước, vận dụng cách tính khi cộng, nhân có nhiều số hạng, thừa số giống nhau)

x= 25 : 5 (Áp dụng quy tắc – tìm kiếm thừa số)

x= 5 (Kết quả)

2.3. Bài tìmxmà là biểu thức tất cả dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1: Tìmx:

100 -(x-5) = 90

(x-5) = 100 - 90(Thực hiện dấu ngoặc đơn trước – tra cứu số trừ)

x-5 = 10(Tính hiệu vế phải)

x= 10 + 5 (Áp dụng quy tắc – kiếm tìm số bị trừ)

x= 15 (Kết quả)

Ví dụ 2: Tìmx:

x+x+x– (x+x) = 29 + 43

x+x+x– (x+x) = 72(Tính tổng vế phải trước)

xx 3–xx 2 =72(Chuyển phép cộng thành phép nhân. Vị phép cộng có những số hạng bằng nhau.)

xx 1 =72(Tính hiệu vế trái)

x=72 : 1(Áp dụng quy tắc – search thừa số)

x= 72 (Kết quả)

Ví dụ 3:Tìmx:

(x+ 1) + (x+ 3) + (x+ 5) = 30

(x+x+x) + (1 + 3 + 5) = 30 (ta đội chữ sốxmột vế, những số nhóm lại một vế)

Giảng: (x + x + x) Ta chuyển từ phép cộng thành phép nhânxx 3. Vì phép phép cộng có những số hạng bằng nhau.

(1 + 3 + 5) Tính tổng bằng 9;

Ta có:

xx 3 + 9 = 30

xx 3 = 30 – 9 (Tínhxx 3 trước - tìm kiếm số hạng)

xx 3 = 21 (Tính hiệu vế phải)

x= 21: 3 (Áp dụng quy tắc - tìm kiếm thừa số)

x= 7 (Kết quả)

Ví dụ 4:Tìmx:

(x+ 0) + (x+ 1) + (x+ 2) + … + (x+ 4) = 20

(x+x+x+ … +x) + (0 + 1 + 2 + … + 4) = 20 (ta team chữxmột vế, các số một vế)

Tổng A = 0 + 1 + 2 + … + 4

A lập thành một hàng số bí quyết đều tất cả khoảng giải pháp bằng 1

Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng phương pháp + 1(Công thức)

số hạng = (4 - 0) : 1 + 1 = 5 (số hạng) (Thế vào)

Tổng A = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2(Công thức)

Tổng A = (0 + 4) x 5 : 2 = 10 (Thế vào)

Từ việc trên ta có:

xx 5 + 10 = 20

xx 5 = trăng tròn – 10 (Tínhxx 5 trước - kiếm tìm số hạng)

xx 5 = 10 (Tính hiệu vế phải)

x= 10 : 5 (Áp dụng quy tắc - tìm thừa số)x= 2 (Kết quả)

Lưu ý:Đối với ví dụ bên trên ta cần phải nhớ 2 công thức.

2.4. Việc tìmxcó lời văn:

Ví dụ 1:Cho một số biết rằng lúc thêm số đó 12 rồi bớt đi 4 thì bằng 9. Tìm số đó?

Cách 1:

Bước 1: Lập việc tìmx

Gọixlà số cần tìm

Dựa vào bài toán ta có:x+ 12 – 4 = 9

Bước 2: Trong bài toánx+ 12 – 4 = 9

x+ 12 = 9 + 4(Tínhx+ 12 trước – tra cứu số bị trừ)

x+ 12 = 13(Tính hiệu vế phải trước)

Bước 3:x= 13 – 12 (Áp dụng quy tắc - tra cứu số hạng)

x= 1 (Kết quả)

Bước 4: Thử lại (Thayx= 1) kiểm tra kết quả đúng - sai

*Tóm lại:

- Với dạng Toán kiếm tìm thành phần chưa biết (hay tìmx) này yêu cầu học sinh học thuộc quy tắc kiếm tìm thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia, ...)

- Giải quyết 1 vế (ở đây là vế phải, giỏi vế trái phụ thuộc vào bài) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.

Xem thêm: Lời Bài Hát Người Tình Mùa Đông, Người Tình Mùa Đông

IV. Những em thuộc tham khảo và luyện những bài tập lớp 2 sau:

Chuyên mục: Toán cải thiện lớp 2

(Dạng tìm x,y )

Bài 1: tra cứu x biết

a) x + 12 = 46

b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17

d) 34 + x = 86 – 21

Bài 2: Tìm x biết

a) x – 17 = 23

b ) x – 15 = 21 + 49

c) x – 34 = 67 – 49

Bài 3: tìm x biết

a) 17 – x = 12

b) 72 + 12 – x = 48

c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 4: Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y

b) 48 - y = 48 + y

* Bàn luận:

- Với dạng này yêu cầu học sinh học thuộc quy tắc kiếm tìm 1 thành phần chưa biết (số hạng, thừa số, số chia, số bị chia...)

- Giải quyết 1 vế ( ở đây là vế phải ) đưa về dạng cơ bản rồi áp dụng quy tắc.