Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số tương thích vào chỗ chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo cách tính của công ty Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 với nêu giải pháp tính.

Bạn đang xem: Toán 5 trang 124


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số thích hợp vào khu vực chấm để tìm 17,5% của 240 theo phong cách tính của người tiêu dùng Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 với nêu bí quyết tính.

Phương pháp giải:

*) - phân tích 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng phương pháp lấy 120 chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy cực hiếm 10% của 120 phân tách cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính tựa như như trên nhằm tìm 17,5% của 240.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) bí quyết 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Biết tỉ số thể tích của nhị hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé bỏng ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- kiếm tìm tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- ao ước tìm thể tích hình lập phương lớn ta đem thể tích hình lập phương bé xíu nhân cùng với tỉ số thể tích của hình lập phương to và hình lập phương bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Vậy tỉ số xác suất thể tích hình lập phương phệ và thể tích hình lập phương bé là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương lớn là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Ăn Trái Cấm - Trái Cấm Trong Kinh Thánh Có Thật Là Trái Táo


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Bạn Hạnh xếp những hình lập phương nhỏ tuổi có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ tuổi ? 

b) giả dụ sơn những mặt kế bên của hình bên thì diện tích s cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan giáp hình vẽ nhằm tìm số hình lập phương nhỏ có trong hình đang cho.

- Áp dụng phương pháp tính diện tích s một mặt: diện tích một mặt = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải chi tiết:

a) Coi hình đang cho có 3 khối lập phương lớn, từng khối những được xếp vị 8 hình lập phương nhỏ, do đó hình vẽ có tất cả: