Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 8: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 8 trang 28: cho tỉ lệ thức
*

Hãy so sánh các tỉ số

*
với những tỉ số trong tỉ lệ thức vẫn cho.

Bạn đang xem: Toán 7 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 8 trang 29: sử dụng dãy tỉ số đều bằng nhau để trình bày câu nói sau: Số học viên của bố lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với những số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: gọi số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo trả thiết bao gồm dãy tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x với y biết
*
với x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) với x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều nhiều năm (x, y > 0)

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn biết rằng tía bạn gồm 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng ,Dũng theo lần lượt là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2, 4, 5 nghĩa là

*
.

Ba các bạn có tất cả 44 viên bi tức thị x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của dãy tỉ số cân nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo thứ tự là 8, 16, trăng tròn viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): nhì lớp 7A và 7B đi lao hễ trồng cây. Hiểu được tỉ số thân số cây cỏ được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn thế 20 cây. Tính số cây từng lớp đang trồng.

Lời giải:

Gọi số cây cỏ được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Xem thêm: " Induction Motor Là Gì - Phân Biệt Chi Tiết Các Loại Motor (2021)

Tỉ số giữa số cây xanh được của lớp 7A cùng lớp 7B là 0,8 tức thị x : y =0,8 tuyệt

*
.

Lớp 7B trồng nhiều hơn thế lớp 7A là 20 cây tức thị y – x = 20.

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): nuốm tỉ số giữa các số hữu tỉ bởi tỉ số giữa các số nguyên :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): search x trong số tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm bố số x, y, z biết
*
và x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài xích ta có :

*

Do đó ta tất cả

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhì vế của đẳng thức cùng với
*
).

*

TH1 : trường hợp x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : ví như x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): minh chứng tỉ lệ thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta hoàn toàn có thể suy ra tỉ lệ thành phần thức
*

Lời giải:

*

Theo đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta tất cả

*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học viên bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ thành phần với những số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 thấp hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Kiếm tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi số học sinh các khối 6,7,8,9 thứu tự là x, y, z, t (học sinh)

Số học viên bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ trọng với những số 9 ; 8 ; 7 ; 6 nghĩa là :

*

Số học viên khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh nghĩa là y – t = 70.