Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 17, 18,19 giúp những em học sinh lớp 8 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài 4: Phương trình tích.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 phương trình tích

trải qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn thể các bài bác tập của bài 4 Chương 3 trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.


Giải bài xích tập Toán 8 tập 2 bài bác 4 Chương III: Phương trình tích

Giải bài tập toán 8 trang 17 tập 2Giải bài xích tập toán 8 trang 17, 18, 19 tập 2

Lý thuyết bài 4: Phương trình tích

1. Phương trình tích và bí quyết giải

Phương trình tích gồm dạng: A(x).B(x) = 0

Để giải phương trình này ta áp dụng công thức:

A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

2. Cách giải các phương trình đưa được về dạng phương trình tích.

Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng bao quát A(x).B(x) = 0 bằng cách:

- Chuyển tất cả các hạng tử của phương trình về vế trái. Khi đó vế phải bởi 0.

- Rút gọn gàng rồi phân tích nhiều thức sinh sống vế đề nghị thành nhân tử.

Bước 2: Giải phương trình tích rồi kết luận.


Giải bài xích tập toán 8 trang 17 tập 2

Bài 21 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải những phương trình:


a) (3x - 2)(4x + 5) = 0

c) (4x + 2)(x2 + 1) = 0


b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0

d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0


Xem gợi nhắc đáp án

a)

*

Vậy phương trình có tập nghiệm

*

b)

*

Vậy phương trình bao gồm tập đúng theo nghiệm

*

c) Vì

*
với mọi
*
.

Do đó

*
với tất cả
*

*

Vậy phương trình gồm tập thích hợp nghiệm

*
.

d)

*

Vậy phương trình có tập nghiệm là

*


Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Bằng biện pháp phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:


a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0;

c) x3 – 3x2 + 3x – 1 = 0;

e) (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0;


b) (x2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0;

d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;

f) x2 – x – (3x – 3) = 0.


Xem lưu ý đáp án
a)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

b)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

c)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

d)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*


Giải bài bác tập toán 8 trang 17, 18, 19 tập 2

Bài 23 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:


a)

*

c)

*


b) 

*

d) 

*


Xem gợi nhắc đáp án

a)

*

*

*

*

*

*

Vậy tập phù hợp nghiệm của phương trình là

*
.

b) 

*

*

*

*

*

*

Vậy tập hợp nghiệm

*
.

c) 

*

*

*

*

*

*

*

Vậy tập thích hợp nghiệm

*

d) 

*

*

*

*
(do
*
)

*

*

*

Vậy tập phù hợp nghiệm

*
.


Bài 24 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:


a) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0

c) 4x2 + 4x + 1 = x2.


b) x2 – x = -2x + 2

d) x2 – 5x + 6 = 0.


Xem gợi nhắc đáp án

a) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0

⇔ (x – 1)2 – 22 = 0

⇔ (x – 1 – 2)(x – 1 + 2) = 0

(Sử dụng hằng đẳng thức)

⇔ (x – 3)(x + 1) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 1 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x + 1 = 0 ⇔ x = -1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 3.

b) x2 – x = -2x + 2

⇔ x2 – x + 2x – 2 = 0

⇔ (x2 – x) + (2x – 2) = 0

⇔ x(x – 1) + 2(x – 1) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

(Đặt nhân tử chung)

⇔ x + 2 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ x + 2 = 0 ⇔x = -2

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2; 1.

c) 4x2 + 4x + 1 = x2

⇔ 4x2 + 4x + 1 – x2 = 0

⇔ (4x2 + 4x + 1) – x2 = 0

⇔ (2x + 1)2 – x2 = 0

⇔ (2x + 1 – x)(2x + 1 + x) = 0

(Sử dụng hằng đẳng thức)

⇔ (x + 1)(3x + 1) = 0

⇔ x + 1 = 0 hoặc 3x + 1 = 0

+ x + 1 = 0 ⇔ x = -1.

+ 3x + 1 = 0 ⇔ 3x = -1 ⇔

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*

d) x2 – 5x + 6 = 0

⇔ x2 – 2x – 3x + 6 = 0

(Tách để xuất hiện nhân tử chung)

⇔ (x2 – 2x) – (3x – 6) = 0

⇔ x(x – 2) – 3(x – 2) = 0

⇔(x – 3)(x – 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x – 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x – 2 = 0 ⇔ x = 2.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 2; 3.


Bài 25 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x

b) (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10).


Xem gợi ý đáp án

a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x

⇔ (2x3 + 6x2) – (x2 + 3x) = 0

⇔ 2x2(x + 3) – x(x + 3) = 0

⇔ x(x + 3)(2x – 1) = 0

(Nhân tử phổ biến là x(x + 3))

⇔ x = 0 hoặc x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0

+ x + 3 = 0 ⇔ x = -3.

+ 2x – 1 = 0 ⇔ 2x = 1 ⇔ x = 1/2.

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*


b) (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)

⇔ (3x – 1)(x2 + 2) – (3x – 1)(7x – 10) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 + 2 – 7x + 10) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 – 7x + 12) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 – 4x – 3x + 12) = 0

⇔ (3x – 1)<(x2 – 4x) – (3x - 12)> = 0

⇔ (3x – 1) = 0

⇔ (3x – 1)(x – 3)(x – 4) = 0

⇔ 3x – 1 = 0 hoặc x – 3 = 0 hoặc x – 4 = 0

+ 3x – 1 = 0 ⇔ 3x = 1 ⇔ x = 1/3.

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x – 4 = 0 ⇔ x = 4.

Vậy phương trình gồm tập nghiệm là

*


Bài 26 (trang 17, 18, 19 SGK Toán 8 Tập 2)

TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:


Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm bao gồm 4 em sao cho các nhóm đều sở hữu em học giỏi, học khá, học trung bình… Mỗi nhóm tự đặt đến nhóm mình một cái tên, chẳng hạn, nhóm “Con Nhím”, team “Ốc Nhồi”, đội “Đoàn Kết”… trong những nhóm, học viên tự tiến công số từ 1 đến 4. Như vậy sẽ có n học sinh số 1, n học viên số 2,...

Giáo viên sẵn sàng 4 đề toán về giải phương trình, tiến công số từ một đến 4. Từng đề toán được photocopy thành n bạn dạng và mang đến mỗi phiên bản vào một phong suy bì riêng. Như vậy sẽ sở hữu được n bì chứa đề toán số 1, m so bì chứa đề toán số 2… các đề toán được chọn theo bí quyết sau:

Đề số 1 chứa x; đề số 2 chứa x với y; đề số 3 chứa y với z; đề số 4 chứa z cùng t ( xem bộ đề mẫu dưới đây).Cách chơi:

Tổ chức mỗi nhóm học sinh ngồi theo mặt hàng dọc, hàng ngang, hay vòng tròn quanh một cái bàn, tùy đk riêng của lớp.

Giáo viên phát đề số 1 cho học sinh số 1 của các nhóm, đề số 2 cho học viên số 2, ...

Xem thêm: Cách Làm Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5


Khi bao gồm hiệu lệnh, học viên số 1 của những nhóm nhanh chóng mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm được cho chính mình số 2 của group mình. Khi nhận được giá trị x đó, học sinh số 2 new được phép mở đề, rứa giá trị của x vào, giải phương trình để tìm y rồi đưa đáp số cho chính mình số 3 của tập thể nhóm mình. Học viên số 3 cũng có tác dụng tương tự. Học sinh số 4 chuyển gái trị tìm được của t mang lại giáo viên (đồng thời là giám khảo).