Tài liệu sẽ hướng dẫn đưa ra tiết phương thức giải và bài tập siêng đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số thường xuyên tất cả đều có lời giải chũm thể.

Bạn đang xem: phương pháp tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của hàng sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn đặc biệt và các định lý để giải những bài toán tìm số lượng giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tra cứu giới hạn, biểu thị một số thập phân vô hạn tuần xong xuôi phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô cùng của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, luật lệ tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và cách làm tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số ở trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tiếp của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một khoảng KDạng 4. Search điểm cách biệt của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 bao gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Toán cao cấp giới hạn

*

*

*

*Xem thêm: Vnpost - Bài Tham Khảo Viết Thư Quốc Tế Upu Lần Thứ 45

*

Sub đăng ký kênh góp Ad nhé !