Phần bài xích kiểm tra môn toán nâng cao lớp 2 hôm nay, thầy sẽ cho các em làm bài bác đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 2 số 1. Các em hãy chép đề bài xích và tự làm, trình diễn sạch đẹp.

*

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Đề Thi Số 1

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Hãy tìm một vài biết rằng đem 28 cùng với số đó thì có kết quả bằng 28 trừ đi số đó.

A. 28

B. 0

C. 29

D. 1

Câu 2: 6 giờ đồng hồ chiều còn còn gọi là:

A. 22 giờ đồng hồ

B. Trăng tròn giờ

C. 18. Tiếng

D. 14 giờ

Câu 3: trong số số sau thì số nào là số nhỏ nhắn nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau:

A. 258

B. 122

C. 103

D. 101

Câu 4: 3 m 8 dm = ….. Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

A. 38 m

B. 308 m

C. 38 dm

D. 380 dm

Câu 5: mang đến dãy số sau: 3; 8; 13; 18; …. Em hãy điền số tiếp theo sau vào địa điểm chấm:

A. 23

B . 22

C. 24

D. 20

Câu 6: Nếu vật dụng 3 tuần này là ngày 15. Thì trang bị hai tuần trước là:

A. 8

B. 7

C. 6

D. 11

Câu 7: Số lớn số 1 có tía chữ số không giống nhau là:

A. 908

B. 987

C. 999

D. 988

Câu 8: Cho hình vuông PQRS bao gồm cạnh PQ = 6 cm. Chu vi hình vuông là:

A. 12 cm

B. 36 centimet

C. 25 centimet

D. 24 cm

Câu 9: đến biểu thức 72 – x = 39 . Em hãy tính xem x có mức giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 53

B. 33

C. 61

D . 23

Câu 10: 12 + 17 – 10 =…. Số điền vào khu vực chấm là:

A. 18

B. 21

C. 19

D. 29

Phần II. Từ luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Cô giáo ghi phép tính lên ở trên bảng: 8+ 6 + 8

Hùng ghi đáp án vào vở được hiệu quả là 22. Hương thơm ghi câu trả lời vào vở lại được kết quả là 28. Em hãy cho thấy thêm Húng xuất xắc Hương gồm đáp án đúng ?

Câu 2: (4 điểm)

Minh có 28 dòng nhãn vở, Minh đến Hồng 8 cái nhãn vở, Hồng lại mang đến Hà 5 cái nhãn vở. Đến từ bây giờ ba bạn đều phải có số nhãn vở bởi nhau.


Bạn đang xem: Toán học sinh giỏi lớp 2


Xem thêm: Phép Quay Biến Đường Thẳng Thành Đường Thẳng, Bài 5: Phép Quay

Em hãy đến biết lúc đầu Hồng và Hà mỗi chúng ta có từng nào chiếc nhãn vở ?

Câu 3: (3 điểm)

Mẹ các bạn Dương hiện giờ 45 tuổi, còn bà ngoại của Hà 72 tuổi. Hãy tính xem khi tuổi của bà nước ngoài Dương bằng tuổi mẹ của Hà bây chừ thì hồi đó bà mẹ của Hà từng nào tuổi ?

Câu 4: (2 điểm) tìm x.

a) X + X x 5 = 36

b) X + 3 – 19 = 47

*****