Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (43.37 KB, 3 trang )


BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI1. Điền số tương thích vào khu vực trống:

7 m = …………cm 7 m = ………dm=………….mm 1 m 7cm =……….cm

2 m = …… dm =…….cm 9 m = ………dm=………….cm 5 km 6 hm =……….hm

5 km = ………dam=………….m 3 km = ………hm=………….m 7 km 8 dam =………dam

7 hm = ………dam=………….m 6 m = …………mm 9 m 8 dm = ………..dm

4 km = ……hm = =…………m 5000 m = …………..km 9 m 7 centimet = ………..cm

8 hm = …………m 80 hm = …………..km 7 dm 9 centimet = ………cm

7 km = …………m 7 00 dam =………….km 8 dm 7mm = ………mm

2. Tính :

32 m x 3 =……….. 48 cm : 2 =……….. 45 dm + 28 dm =………..

Bạn đang xem: Toán lớp 3 cm dm

46 m : 2 =……….. 96 dm : 3 =……….. 36 m + 42 m =………..

28 hm x 6 =……….. 84 dam : 4 =……….. 270 m + 45 m =………..

47 km x 3 =……….. 28 hm : 2 =……….. 317 m - 52 m =………..

61 m x 4 =……….. 48 hm : 2 =……….. 21 m : 3 =………..

Xem thêm: Top 5+ Công Thức Xoay Rubik 3X3 Nhanh Nhất Cho Người Mới, Cách Xoay Rubik Nhanh

28 dm x 6 =……….. 63 cm : 3 =……….. 45 dam : 5 =………..


36 cm : 3 =……….. 5 cm + 8 cm =……….. 63 hm : 7 =………..3. Điền vệt ( = ) vào chố chấm:

3m 5 dm ………35 dm 8 km 7 hm ………….805 hm

3m 5 dm ………3m 8m 1 dm …………80 dm

6 m 7 cm ………..7 m 8 cm 9 mm ………89 mm

6 m 7 centimet ………..607 cm 8 cm 9 mm ………809 mm6 m 7cm ………..670 centimet 8 cm 9 milimet ………7 centimet 9 mm

8 km …………9km 8 cm 9 mm ………890 mm

8 km 7 hm ………….85 hm 8 km 7 hm ………….850 hm4. Đặt tính rồi tính:

15 x 7

………………………

30 x 6

………………………

28 x 7

………………………28 x 6

………………………

25 x 7

………………………

46 x 4

………………………46 x 2

………………………

96 x 5

………
………………

38 x 6


(2)

63 : 3 ………………………………………………

96 : 3

………………………………………………

48 : 4

………………………………………………
84 : 4

………………………………………………

36 : 3

………………………………………………

88 : 4

………………………………………………48 : 2

………………
………………………………

24 : 2

………………………………………………

46 : 2

………………………………………………63 : 7

………………………………………………

88 : 2

………………………………………………

21 : 3

………………………………………………39 x 3

………………………

81 x 3

………………………


96 x 3

………………………84 x 4

………………………

56 x 3

………………………

92 x 4

………………………46 x 5

………………………

67 x 5


………………………

56 x 5

………………………78 x 6

………………………

67 x 6

………………………

46 x 6

………………


(3)

Tài liệu liên quan


*
một vài kinh nghiệm về đổi đơn vị chức năng đo đại lượng ở lớp 5 25 5 4
*
bài xích giảng toán 5 chương 1 bài xích 9 ôn tập bảng đơn vị đo độ lâu năm 14 749 0
*
sáng tạo độc đáo kinh nghiệm một số kinh nghiệm về đổi đơn vị đo đại lượng sinh hoạt lớp 5 16 1 0
*
SKKN một trong những biện pháp rằng tài năng đổi đơn vị chức năng đo đại lượng cho học viên lớp 5 TIỂU HỌC bố VÌ 23 3 16
*
bài tập về đơn vị đo 6 2 47
*
skkn một trong những kĩ NĂNG về đổi đơn vị chức năng đo đại LƯỢNG CHO học sinh lớp 5 6 423 1
*
skkn một vài biện pháp rằng khả năng đổi đơn vị chức năng đo đại lượng cho học sinh lớp 5 23 747 4
*
Giải bài xích tập trang 22, 23 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ nhiều năm 3 5 0
*
một vài biện pháp rèn năng lực đổi đơn vị đo đại lượng cho học viên lớp 5 24 766 2
*
bài tập bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm lớp 5 hay nhát 3 444 1
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(5.65 KB - 3 trang) - bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 3
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×