Diện tích hình thoi bởi tích của độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia cho 2 (cùng đơn vị)

(S = displaystyle m imes n over 2) hoặc ( S = m imes n : 2)

((S) là diện tích s của hình thoi, (m, n) là độ nhiều năm của hai tuyến đường chéo).

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích s hình thoi ABCD là:

( displaystyle3 imes 4 over 2 =6 left( cm^2 ight))

b) diện tích s hình thoi MNPQ là :

( displaystyle7 imes 4 over 2 = 14left( cm^2 ight))

Đáp số: a) 6 cm2

b) 14 cm2


Bài 2


Video trả lời giải


Tính diện tích s hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo cánh là (5dm) với (20dm);

b) Độ dài các đường chéo cánh là (4m) cùng (15dm).

Bạn đang xem: Toán lớp 4 diện tích hình thoi

Phương pháp giải:

- Đổi về cùng đơn vị đo.

- Để tính diện tích s hình thoi ta mang tích của độ dài hai đường chéo cánh chia cho 2. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích hình thoi là:

( displaystyle5 imes 20 over 2 = 50left( dm^2 ight)).

b) Đổi: (4m = 40dm)

Diện tích hình thoi là:

( displaystyle40 imes 15 over 2 = 300left( dm^2 ight))

Đáp số: a) 50 dm2

b) 300 dm2


Bài 3


Video lý giải giải


Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

*

a) diện tích s hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) diện tích hình thoi bằng (displaystyle 1 over 2) diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Để tính diện tích s hình thoi ta mang tích của độ lâu năm hai đường chéo cánh chia đến (2) (cùng một đơn vị chức năng đo). 

- Để tính diện tích hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1:

Diện tích hình thoi là: 

( displaystyle5 imes 2 over 2 = 5 ;(cm^2)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

( displaystyle 5 imes 2 = 10 ;(cm^2)) 

Vậy diện tích s hình thoi bởi ( displaystyle 1 over 2) diện tích hình chữ nhật.

Ta có tác dụng như sau :

a) Ghi S vào ô trống. B) Ghi Đ vào ô trống.

Cách 2: 

Cũng hoàn toàn có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bởi chiều nhiều năm hình chữ nhật.

Đường chéo cánh BD của hình thoi bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Do đó diện tích của hình thoi bằng ( displaystyle 1 over 2) diện tích hình chữ nhật.

Ta có kết quả như sau :

a) Ghi S vào ô trống. B) Ghi Đ vào ô trống.


Lý thuyết

Cho hình thoi (ABCD) gồm (AC =m,;BD=n).

Cắt hình tam giác (AOD) cùng hình tam giác (COD) rồi ghép cùng với hình tam giác (ABC) và để được hình chữ nhật (MNCA) (xem hình vẽ).

*

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi (ABCD) bằng diện tích hình chữ nhật (MNCA).

Diện tích hình chữ nhật (MNCA) là (m imes dfracn2). Mà (m imes dfracn2= dfracm imes n2).

Vậy diện tích hình thoi (ABCD) là (dfracm imes n2).

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho (2) (cùng một đơn vị đo).

( S=dfracm imes n2).

((S) là diện tích s của hình thoi; (m,;; n) là độ nhiều năm của hai tuyến đường chéo).

Xem thêm: Lý Thuyết Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp Toán 11, Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 325 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp plovdent.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng plovdent.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.