- Chọn bài xích -Nhân với số có một chữ sốTính chất giao hoán của phép nhânNhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia đến 10, 100, 1000,...Tính chất phối kết hợp của phép nhânNhân với số bao gồm tận cùng là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một vài tự nhiên với 1 tổngNhân một vài với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân cùng với số có hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số tất cả hai chữ số với 11Nhân cùng với số có bố chữ sốNhân cùng với số có tía chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập chung trang 75


Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 75

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Sách giải toán 4 luyện tập chung trang 75 khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 4 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 75 SGK Toán 4): Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

b) 1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

c) 100cm2 = …dm2

100dm2 =…m2

800cm2 =…dm2

900dm2 =…m2

1700cm2 =…dm2

1000dm2 = …m2

Lời giải:

a) 10 kilogam = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kilogam = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến
Xem thêm: Sửa Lỗi 2028 Zalo Trên Bluestacks, Cách Khắc Phục Lỗi 2028 Zalo

1200kg = 12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8t

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = trăng tròn tấn

c) 100cm2 =1 dm2

100dm2 = 1 m2

800cm2 = 8 dm2

900dm2 = 9 m2

1700cm2 = 17 dm2

1000dm2 = 10 m2

Bài 2 (trang 75 SGK Toán 4): Tính:

a) 268 x 235

324 x 250

b) 475 x 205

309 x 207

c) 45 x 12 + 8

45 x (12 +8)

Lời giải:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 8100

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x đôi mươi = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a) 2 x 39 x 5;

b) 302 x 16 + 302 x 4;

c) 769 x 85 – 769 x 75.

Lời giải:

a) 2 x 39 x 5

= 39 x (2 x 5)

= 39 x 10 = 390

b) 302 x 16 + 302 x 4

= 302 x ( 16 +4)

= 302 x đôi mươi = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x (85 – 75)

= 769 x 10 = 7690

Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4): hai vòi nước cùng ban đầu chảy vào trong 1 bể. Vòi đầu tiên mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thiết bị hai từng phút tung được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi kia chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Lời giải:

Cách 1:

Ta có một giờ 15 phút = 75 phút.


Mỗi phút nhị vòi nước thuộc chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 tiếng 15 phút cả nhị vòi rã được vào bể được:

40 x 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Cách 2:

1 tiếng 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

25 x 75 = 1875 (l)

Sau 1 tiếng 15 phút vòi trang bị hai tan vào bể được:

15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 tiếng 15 phút cả hai vòi tung được vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4): Một hình vuông vắn có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

*